Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Márton Áron püspök boldoggá avatási peréről készült dokumentumfilm csíkszent­domokosi ősbemutatójára került sor azon rendezvénynek a keretében, melyet február 16-án szerveztek a falu nagy szülötte püspökké szentelésének 75. évfordulóját megünneplendő. Már az ünnepi műsort megelőzően, a vasárnap délutáni szentmisére megérkezett az a 60 fős zarándokcsoport, melyet a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának önkéntesei, Horváth Enikő és Máyai Erzsébet, valamint Ferencz Kornélia szerveztek. A szentmise utáni ünnepséget a Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet tagjai készítették elő és irányították, akik tizenéves korukat meghazudtoló komolysággal, elkötelezettséggel és professzionalizmussal álltak a rendezvény mellé és biztosították a filmvetítéshez szükséges technikai feltételeket is.

A filmbemutatót megelőzően Lázár Csilla bemutatta Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről című kötetet, egyúttal köszönetet mondva a csíkszentdomokosiaknak az előző években megrendezett Márton Áron-konferenciákhoz nyújtott segítségért, valamint Bodó Mártának, aki a könyvet megjelentető Verbum Kiadó főszerkesztőjeként gondoskodott arról, hogy minden tudományos kívánalomnak megfelelő kiadvány szülessék a 2012-ben Csíkszentdomokoson lezajlott konferencia anyagából. A könyvismertető ugyanakkor támpontokat nyújtott a levetítendő film megértéséhez is, ugyanis a kötet szerzői közül többen is, történészek, egyháztörténészek a filmben is megszólalnak.

Lövétei Lázár László, a Székelyföld című folyóirat, valamint a Székely Könyvtár könyvsorozat főszerkesztője mutatta be a Márton Áron: Válogatott írások és beszédek című kötetet, mely ugyancsak azt hivatott szolgálni, hogy Márton püspök legfontosabb társadalmi üzenetei, tanítása minél szélesebb közönséghez el­jusson.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Maksay Ágnes, a Márton Áron boldoggá avatása című film rendezője, aki arról vallott, mi késztette őt arra, hogy a boldoggá avatási eljárásban járatlan hívek és laikusok számára a film eszközeivel jobban megvilágítsa azt, hogy mit tehetünk mi, katolikus hívek és Márton Áron püspök tisztelői azért, hogy a boldoggá avatás mihamarabb bekövetkezhessék. A filmvetítést követően a több mint háromszáz fős közönség archív felvételről meghallgatta Márton Áron egyik papszentelési beszédének részletét, és ezzel az üzenettel a szívében távozott mindenki a két és fél órás rendezvényről.