Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A mindennapokban szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre több támadás éri a családokat (Lunacek-jelentés, Estrela-jelentés stb.). Egyre erőteljesebben össze kell fogni a keresztény közösségeknek a családok, a gyermekek védelméért, a szentségi házasságban élők támogatásáért. Ez a „harc” Isten csodálatos szeretetében kap értelmet: ő segít a családoknak a sokszor reménytelennek tűnő hétköznapi küzdelmekben.

Történelmi múltunk is kötelez arra, hogy gyermekeink számára továbbra is keresztény társadalmat képzeljünk, építsünk. Őseink a tatár, török hódoltságtól védték a nyugati kereszténységet. Ma Kelet-Európának ismét nagy szerep jut, hogy felhívja a jóléti nyugati társadalmak figyelmét arra, hogy kereszténység nélkül nincs jövő a gyermekek és a családok számára.

A 2014-es évet az ENSZ a családok évének hirdette meg. A magyarországi és erdélyi Mária Út Egyesület ebben az évben egy rendkívüli zarándoklat szervezésére készül, amelynek az 1Úton nemzetközi zarándoknap nevet adták (rövidítve 1Úton). A zarándoknap célja, hogy tömegek kapjanak zarándoklás-élményt, nem túl nagy fáradsággal, áldozattal.
A zarándoklat-imaláncot a magyar családokért, a családok békéjéért és erősödéséért ajánlják fel a szervezők, s azt 2014 után is minden évben meg kívánják szervezni a Nagyboldogasszony ünnepe utáni első szombaton. Augusztus 16-án több tízezer családdal szeretnének együtt zarándokolni a Kárpát-medencében (Máriazelltől Csíksomlyóig), közösen imádkozva a családokért, felhíva a figyelmet a szentségi házasság fontosságára, a család társadalmi szerepére.

A kezdeményezésbe a Vasárnap hetilap, amelyet Erdély-szerte négy egyházmegyében olvasnak, is bekapcsolódik. A szervezőktől megtudtuk: kijelöltek a teljes, több mint 1400 km-es úton kb. 40 települést Magyarországon, négy települést Ausztriában és kb. 20 települést Erdély­ben mint célállomást, ahova egynapi járó­földről (kb. 25–30 kilométerről) az indító tele­pülésekről mindkét irányból gyalogos zarándoklat indul. Ha figyelembe vesszük az összes érintett települést, Magyarországon több mint 100, Erdélyben több mint 50 település fog a nagy zarándoklat-imalánc részesévé válni. A cél­tele­pülésről szintén két irányba indul el csoport, az indító települések irányába, s valahol útközben találkozva a feléjük tartókkal, visszatérnek a célállomásra. A zarándokcsoportokhoz az útba eső és közeli településeken lakók is csatlakoznak. A zarándoklat a helyi közösségek megmozdulása lesz, a teljes nap alatt énekkel, imával érkezik a zarándokcsoport a céltelepülés templomához, ahol a helyi viszonyoknak megfelelően szentmisén vagy ökumenikus istentiszteleten vesznek részt a zarándoklás zárásaként a két irányból érkező zarándokok.

Miért jó ez a zarándoknap a közösségeknek?

– Amennyiben bekapcsolódnak és egy szakaszt magukénak tekintenek, az adott terület lakói még jobban megismerik a szervezetet.

– Erősödnek a személyes kapcsolatok, közel kerül egymáshoz a világi ember és a közösség.

– Erősödnek, élő kapcsolatok fejlődnek a plébániák, a szervezetek és a helyi társadalom résztvevői között.

– Új hagyomány teremtődik, a zarándoklás kultúrája újraéled, a közösség lelkileg felkészül a későbbi évek távoli országokból érkező zarándokáradatának fogadására.

– A hívők közössége erősödik, létrejön egy csapat, amelyik továbbviszi a hagyományt.

– A zarándoklás Istenre irányítja a nem hívők figyelmét is, a hívőknek pedig lendületet ad a misszióra, hitük megvallására.

Mivel kézzelfoghatónak tűnnek a rendezvény előnyei minden bekapcsolódó szervezet számára, az 1Úton program szervezői a következőket kérik:

– mindenki személyes támogatását,

– vegyék fel a zarándoknapot 2014-es eseménytervükbe,

– aki azonosulni tud a kezdeményezéssel, azt arra kérik, segítsen egy aktív, elismert embert találni, aki a program helyi felelőse lehet, és aki önkéntesként együttműködik a szervezőkkel,

– akit érdekel, részt vehet a zarándoknap erdélyi szervezői találkozóján március 22-én Csíksomlyón, a Hotel Salvatorban.

Kérik továbbá, minden érdeklődő segítsen a program népszerűsítésében azáltal, hogy a honlapjukon és ismerősei körében is ismertetik a kezdeményezést. Végül, de nem utolsósorban arra kérik a programot támogatókat, tegyék szabaddá magukat augusztus 16-án, személyes példával is segítsék a gyalogos zarándoklás kultúrájának megalapozását.

Az 1Úton rendezvény nem egyszeri alkalom, hanem hagyományteremtés. Minden évben megrendezik a nemzetközi zarándoknapot.

 


Kérdésekkel, javaslatokkal Péterfi Attila Csongorhoz, az 1Úton zarándoklat koordinátorához lehet fordulni.