Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

„Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1 Jn 3,16) – ezzel buzdított Ferenc pápa a betegek 22. világnapján mindenkit arra, hogy ismerje fel a szenvedő emberben Krisztust, és ahogy ő életét adta értünk, mi is szeressük testvéreinket, akár életünk áldozása árán is. A világnapot 1992-ben II. János Pál pápa alapította, azzal a szándékkal, hogy a betegek, az egészségügyben dolgozók és minden jóakaratú ember számára jó alkalom legyen az imára és arra, hogy felajánlják szenvedésüket.

A Gyulafehérvári Caritas, a főegyházmegye szeretetszolgálata minden évben megünnepeli betegeit, hiszen elkötelezte magát az irgalmas szeretet gyakorlásában, a betegek és szenvedők szolgálatában. Számos településen színes műsorral várta az érdeklődőket, de az ágyhoz kötött betegeket otthonukban látogatták meg a munkatársak közösen a helybéli gyermekekkel, akik verssel, énekszóval és saját készítésű ajándékokkal köszöntötték őket.

Solymosi Erika, Csíkszereda: Ha melletted valaki szenved, sírjál vele együtt. Ha valaki boldog, legyél te is az. A szeretet lát, figyel, hallgat és észrevesz.
A szeretet azt jelenti, hogy minden erőddel együtt érzel. Aki szeret, önmagában számtalan rejtett erőt fedez fel, és részvéte nem megszokás. Egyszárnyú angyalok vagyunk: csak akkor tudunk repülni, ha karon fogjuk egymást –
Bruno Ferrero gondolataival köszöntöttem a szentmiséről a csíksomlyói Mozgásfejlesztő Központba érkezőket, s arra kértem őket, fogjuk karon egymást, beteg társainkat, s legyünk angyalok, akik arra törekszünk, hogy segítsük, könnyítsük, szépítsük egymás mindennapjait. Napunkat szépítették a Nagy István Művészeti Líceum diákjai, Orbán Fitori Melinda klarinétszakos tanárnő vezetésével Mozart műveiből játszottak. Majd Balázs Katica II. osztályos madarasi diák köszöntő énekét hallhattuk, melyet Balázs Csaba II. osztályos tanuló hegedűjátéka követett. A jelenlévőket kaláccsal és teával kínáltuk.

Kozma Beáta, Maroshévíz: A Kemény János Elméleti Líceum magyar tagozatos tizedikesei jöttek el velünk, versekkel örvendeztették meg a betegeket. Nagyon örültek nekünk, volt, aki annyira meghatódott, hogy nem tudta könnyeit visszafogni. Aznap minden egyes betegnek képeslapot is vittünk.

Lőrincz Emőke, Alcsík: A körzetben dolgozó otthoni beteggondozó munkatársak minden évben kiemelt figyelmet szentelnek az ágyhoz, házhoz kötött betegeiknek a betegek világnapján. Az idén is sikerült meglepetést okozni a lázárfalvi idős, beteg gondozottjainknak, ugyanis a tisztelet és a megbecsülés jeléül a lázárfalvi ifjúsági csoport segítségével felejthetetlen percekkel ajándékoztuk meg őket. A gyerekek verses, zenés műsorral köszöntötték az idősebb generációt, akik meghatódva, könnyes szemekkel hallgatták őket. Virág Bíborka, Virág Renáta, Tamás Renáta, Györgyice Szidónia verset mondott, a többi gyerek ifjúsági vallásos énekkel örvendeztette meg a betegeket, ezt László Emil hegedűvel, valamint Ábrahám Emőke gitárral kísérte. Megható pillanatokat varázsoltunk egy-egy beteg házába, akik el voltak ragadtatva, hogy meglátogattuk őket. Irénke néni ezt mondta: Minden betegség az ember számára egy nehézség, egy válságjelenség, és a mai nap lelki megkönnyebbülést adott… Egy 92 éves bácsi pedig így szólt: Jó érzés, hogy nem vagyok magamra hagyva, és hogy van még valaki, aki gondol a betegekre. Köztük járva a szenvedés különböző fokozataival találkoztunk, próbáltuk megerősíteni ápoltjainkat a mindennapi szenvedésben, olyan élményt nyújtani, amely testi, lelki feltöltődést eredményezett.

Adina Roman, Petrozsény: De. 9 órától kétnyelvű szentmisén vettek részt a betegek a Szent Borbála-templomban, majd a Caritas székhelyén vártuk őket meleg teával, szendvicsekkel és süteményekkel, amit a templomba járó asszonyok készítettek kimondottan erre az alkalomra. Itt megmértük a résztvevők vérnyomását és vércukorszintjét, amelyhez a tesztcsíkokat adományba kaptuk.


Molnár József, Marosvásárhely: Az ünnepség 10 órától szentmisével kezdődött a belvárosi Keresztelő Szent János-templomban, ahová évről évre egyre többen jönnek el és részesülnek a város papjai által kiszolgáltatott szentségekben, a bűnbánat, a szentáldozás és kiemelten a betegek szentségében. A szentmisét dr. Bakó Csongor István kórházlelkész celebrálta, aki homíliájában kihangsúlyozta: A betegekben az egyház a szenvedő Krisztust látja, aki velünk együtt hordozza fájdalmaink súlyát és feltárja előttünk a szenvedés értelmét. Ily módon találkozunk Isten szeretetének misztériumával, amely reményt ad és bátorságot önt belénk. Reményt, hiszen Isten szeretettervében a fájdalom éjszakáján is felragyog a húsvéti fény; és bátorságot, hogy vele együtt megbirkózzunk minden ellenségeskedéssel. Az ünnepség színes műsorral folytatódott a Deus Providebit Házban, ahová a Gyulafehérvári Caritas és a Máltai Segélyszolgálat várta a résztvevőket, illetve gépkocsival el is hozta azokat, akik ezt igényelték. Dr. Bérczes Judit rendkívül érdekes és tartalmas előadással kedveskedett az összegyűlt időseknek. Mindnyájukat érintő problémákat, az idős korral gyakran együtt járó betegségeket és azok megelőzését, a betegséghez való viszonyulásmódokat tárgyalta. Déli 12 órakor imádsággal folytatódott a rendezvény. A betegekért is könyörgött Palcău Augustin marosjárai plébános, aki a helybéli óvodásokat is elhozta, hogy Demeter Katalin Márta óvónő vezetésével színes műsorral, népi gyermekjáté­kokkal lepjék meg az időseket. (Caritas)