Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 8. szám, 2014. február 23.

Vezércikk

„Tudatában vagyok annak, hogy az írott dokumentumok ma már nem ugyanazt az érdeklődést keltik, mint korábban, és gyorsan feledésbe merülnek” – írja Ferenc pápa magyarul az elmúlt héten megjelent új apostoli buzdításában (25.) Mi, az írott sajtó munkásai és elkötelezettjei ezt a kissé pesszimista hozzáállást régóta ismerjük, s halljuk, hogy e vélemény szerint nincs jövője az írott sajtónak, az írott szónak. Ám ahogy ennek ellenére Ferenc pápa mégis írásban fogalmazza meg gondolatait, s reméli, hogy csak eljutnak a halló fülekhez, úgy mi is hiszünk az írott szó erejében. Ferenc pápát azért is jó olvasni, mert írott kommunikációja is érthető, követhető és mozgósító erejű. Az egyetemes egyház számára adandó lelkipásztori programját mint álmot tálalja, ezzel az olvasónak nemcsak a figyelmét ragadja meg, de úgy vonja be annak megvalósításába, hogy nem parancsol, nem kötelez, nem is kólint fejbe valami nehéznek tűnő feladattal, hanem fellelkesít és bevon egy álom megélésébe. „Olyan missziós választásról álmodom, amely képes átformálni mindent, hogy a szokások, stílusok, időbeosztások, nyelvezetek és minden egyházi struktúra is inkább a mai világ evangelizálására alkalmas csatornává váljon, mintsem az önfenntartás eszköze legyen.”

Panoráma

A kolozsvári ünnepségsorozat eseményei 

Szentnek lenni: ma is lehet 


Február 10-én délután a nőszövetség dísztermében Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora, dr. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője tartott előadást Szentnek lenni nem kevesek előjoga, hanem mindenki hivatása címen. A Ferenc pápától vett címmel azt kívánta sugallni az előadó, hogy Márton Áron a mindennapos helytállásban, a sokszor fárasztó apróságok következetes megtételében vált szentté. Nem kiemelkedő, hősies dolgokat kell tehát keresnie annak, aki őt követni akarja, hanem azt kell megtalálnia, itt és most, a lehetőségei és adottságai fényében, ami kinek-kinek a saját teendője. Márton Áron kolozsvári korszakáról beszélt, abból emelt ki olyan részleteket, amelyekben egy-egy ma is aktuális tanítás rejlik. Az előadó hangsúlyozta: az a kor sem volt vidámabb és könnyebb, mint a mai: nehéz háború után, kisebbségi, teljesen új helyzetben, gazdasági válság kellős közepén Márton Áron mégsem siránkozott, panaszkodott, hanem azt kereste, mit lehet a sok lehetetlenség között tenni, s azt mindig bátran és következetesen meg is tette. Nem keresett kibúvót, kényelmet, nem mások tetszésére törekedett. Kovács Gergely arra biztatta a hallgatóságot, hogy Márton Áront tettekben kövessék.

Panoráma

Egymásra találás a házasságban 

A Házasság Hete Angliából indult mozgalom, három éve Erdélyben is otthonra talált. Idén csak a Gyulafehérvári Főegyházmegyében több mint tíz helységben ünnepelték a házasság ajándékát, imádkoztak a családokért, és tanulták a párok egymástól és szakemberektől ennek a mély életközösségnek a titkait.

Marosvásárhelyen február 9–16. között egész hetes rendezvénysorozatot kínáltak a szervezők: a Gyulafehérvári Csa­lád­pasz­to­rá­ciós Központ, a Caritas Családsegítő Szolgálata, a Familia Centrum Egyesület, a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesülete, a Philotea Klub és a Bonus Pastor Alapítvány.

Az imakeretet a két vasárnapon a református Vártemplomban, illetve a katolikus Szent Család-templomban tartott ökumenikus istentiszteletek adták meg, amelyeken Szénégető István plébános, egyházmegyei családpasztorációs felelős, illetve Les Zoltán református lelkész hirdettek igét.

Panoráma

Január végén szervezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem A szenvedő ember Isten színe előtt címmel a magyar katolikus teológiai tanárok konferenciáját és továbbképzését. Erről előző lapszámunkban olvashattak rövid tudósítást. Dr. Marton József professzort a konferencia jelenéről, múltjáról, jelentőségéről és a magyar katolikus teológia helyzetéről Fábián Róbert kérdezte.

A tanár úr idén is részt vett a teológiai tanárok számára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által szervezett konferencián. Mióta működik ez a fórum, mióta működnek együtt a magyarországi és erdélyi teológiai tanárok, mióta vesznek részt e konferencián erdélyiek?

Panoráma

A Márton Áron püspök boldoggá avatási peréről készült dokumentumfilm csíkszent­domokosi ősbemutatójára került sor azon rendezvénynek a keretében, melyet február 16-án szerveztek a falu nagy szülötte püspökké szentelésének 75. évfordulóját megünneplendő. Már az ünnepi műsort megelőzően, a vasárnap délutáni szentmisére megérkezett az a 60 fős zarándokcsoport, melyet a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának önkéntesei, Horváth Enikő és Máyai Erzsébet, valamint Ferencz Kornélia szerveztek. A szentmise utáni ünnepséget a Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet tagjai készítették elő és irányították, akik tizenéves korukat meghazudtoló komolysággal, elkötelezettséggel és professzionalizmussal álltak a rendezvény mellé és biztosították a filmvetítéshez szükséges technikai feltételeket is.

Panoráma

A mindennapokban szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre több támadás éri a családokat (Lunacek-jelentés, Estrela-jelentés stb.). Egyre erőteljesebben össze kell fogni a keresztény közösségeknek a családok, a gyermekek védelméért, a szentségi házasságban élők támogatásáért. Ez a „harc” Isten csodálatos szeretetében kap értelmet: ő segít a családoknak a sokszor reménytelennek tűnő hétköznapi küzdelmekben.

Panoráma

„Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1 Jn 3,16) – ezzel buzdított Ferenc pápa a betegek 22. világnapján mindenkit arra, hogy ismerje fel a szenvedő emberben Krisztust, és ahogy ő életét adta értünk, mi is szeressük testvéreinket, akár életünk áldozása árán is. A világnapot 1992-ben II. János Pál pápa alapította, azzal a szándékkal, hogy a betegek, az egészségügyben dolgozók és minden jóakaratú ember számára jó alkalom legyen az imára és arra, hogy felajánlják szenvedésüket.

Panoráma

A szentkatolnai egyházközségben február 16-án ünnepélyes megemlékezéseket tartottak mindhárom templomban: Kézdimartonfalván, Hatolykán és Szentkatolnán. A filiákban Opra István plébános  Áron püspök üzenetét a mai kor számára röviden így foglalta össze: ha a szülők úgy nevelik gyermekeiket, hogy azok érzik, van fölöttük Isten, aki törvényt adott, amit be kell tartani, akkor több lesz a becsületes ember, valamint a papi és a szerzetesi hivatás. Ha a fiatalok jól megfontolják életük értelmét és célját, több lesz a boldogabb ember életpályáján és a házasságban. Ha a felnőttek makacs kitartással dolgoznak és még a nehézségek között sem veszítik kedvüket, sikeresebbek lesznek, nemzetünk pedig életképesebb. Ahol ez nem érvényesül, ott még bőven akad tennivaló. Azzal fejezte be, hogy Márton Áron és az ő családja példa arra, hogy mindez nem lehetetlen egyetlen székely ember számára sem Erdély földjén.

Egy falat a léleknek

Mennyire szép a reggeli ima: „Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem…” És most szeretnék megállni ennél a sornál, de nem csak az első sornál, hanem az első gondolatnál. Valójában az egész nap folyamán nem kellene továbbmenni, hanem meg kellene megmaradni az „első gondolatnál”.

• Mert annyi minden támadja meg a gondolatainkat… Az egész napunk nem más, mint a gondolataink viharának, csatáinak az átélése. És az érzékszerveink teljes egészében kiszolgálják bennünk e csatározás „igényeit”. A szív mélyén rejtőző öröm, remény, félelem és szomorúság is sok háborúságot indít el.

Útjelző

Mária iskolájában 73/1. 

Dr. Nogáll János a Boldogasszony Követése című könyvében ezt így fogalmazza meg:

„Mária Istenével szeretetbeli viszonynak örvendett. […]  A Szűzanya példája annak, hogy aki az Istent igazán szereti, azon igyekszik, hogy minél több szívet az ő szerelmére bírjon.” (Nogáll János: Boldogasszony Követése, 9.187.)

Pitypang

Kakas István

Kakas István feltehetőleg Kolozsváron született 1558 körül. Apját már Kolozsvárott találjuk, ahol tekintélyes vagyont, Miksa császár-királytól pedig nemességet szerzett. Fia, István tehát jó módban nőtt fel, élvezve az anyagi függetlenség és gondtalanság minden előnyét. Nagy műveltségre tett szert, hisz tíz évet töltött a bécsi, bolognai és páduai egyetemeken, amelyekről képzett, tanult emberként tért vissza szülővárosába, Kolozsvárra.

Hírek, hirdetések

Megújult a Mária Rádió honlapja

Az elmúlt időben azon dolgozott az erdélyi Mária Rádió csapata, hogy a honlapot megújítsa, a megszokott elemeket lehetőség szerint megőrizve új funkciókkal is gazdagítsák az internetes jelenlétnek ezt a formáját. „Habár elsősorban – ha nem is a szó hagyományosabb értelmében vett – rádióállomás vagyunk, igyekszünk jelen lenni és elérhetővé válni hallgatóink számára minél több formában, nyomtatott magazinunk és Facebook-profilunk mellett itt is, a megszokott honlapunk megújított és bővített változatában” – írja Szőcs Csaba műsorigazgató az új honlapról.
„A köntös tehát valamelyest új, a lényeg azonban a régi: reményt és világosságot meríteni az evangélium frissességéből, s a talált kincset megosztani másokkal az Úr édesanyjának, Máriának nevében és az ő pártfogása alatt. Ehhez a szolgálathoz számítunk az Ön imáira, segítségére.” Arra kérnek minden hallgatót, olvasót, miután felfedezték a megújult honlapot, írják meg véleményüket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. (www.mariaradio.ro)