Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 7. szám, 2016. február 14.

Interjú

Kegytárgybolt Kézdivásárhelyen 

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján volt egy éve annak, hogy kegytárgyüzlet nyílt Kézdivásárhelyen. A kegytárgyüzletről, alakulásáról és a jövőbeli tervekről beszélgettünk Onozóné Kokavecz Mártával, az üzlet tulajdonosával.

Ugyanakkor lapunkban nagyböjt 1. vasárnapjától vetélkedő indul a Salus Magis Mind kegytárgyüzlet és a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület közös szervezésében, amely elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőket szólít meg. A vetélkedőről részleteket következő lapszámunkban olvashatnak. 

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak, és mutassa be a kegytárgyüzletet.

(Egy farsangi bál margójára) 

Már több éve rendezzük, szervezzük az egyháztanácsosok farsangi bálját. Minden alkalommal valami vicces ruhát öltök magamra. Ennek az a célja, hogy a szokásos komor (nem komoly) „egyházias” légkörből kimozdítsam a munkatársaimat és családtagjaimat. Idén elindulás előtt feltettem a Facebookra a farsangi jelmezben készült fényképemet. Nagyon sokan visszajeleztek. Nem rég vagyok ennek az informatikai hálónak a tagja, használója, de már egy jó néhány dolgot megosztottam. Olyan sikere azonban egyiknek sem volt, mint ennek a humoros, komor-komoly öltözetnek.

Nagyon elgondolkodtam. Mi az örömhírt hirdetjük komolyul és komorul vasárnapról vasárnapra a templomban. A hatás legtöbbször elmarad… De, ha a plébános felöltözik „komolytalan ruhába”, ugyanakkor alkalomhoz illően, a hatás nemcsak a Facebookon, de hívei között is a siker…

Panoráma

A főegyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek február 13-án tölti be életének 70. esztendejét. Ebből az alkalomból örömmel követjük a Zsidókhoz írt levél szerzőjének buzdítását: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek” (Zsid 13,7). Gondolunk rá, aki a főegyházmegye 87. főpásztora, imádkozunk érte, hogy a gondviselő Isten tartsa meg sokáig, halmozza el végtelen kegyelmeinek bőségével főegyházmegyénk javára.

A Kárpátok észak-keleti láncolatában található Máramarosszigetéről vezérelte hozzánk a jó Isten, előbb a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe diáknak, majd 1970–1974 között Rómában végzett biblikus tanulmányai után a gyulafehérvári Hittudományi Intézetbe tanárnak, ahol 22 évet töltött a tudomány ápolásával és a papságra készülők oktatásában. Jó néhány könyvnek és számtalan cikknek szerzőjeként ismertté tette nevét nemcsak nálunk, de külföldön is. Munkáságáért több kitüntetést is kapott. A tanári katedra mellől emelte ki 1990-ben Szent II. János Pál pápa, hogy előbb boldogemlékű Bálint Lajos érsek segédpüspöke legyen, majd 1994. április 8-tól utóda, egyben a romániai örmény katolikusok apostoli kormányzója.

Panoráma

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a csíksomlyói kegytemplomban tartották a Gyulafehérvári főegyházmegye szerzetesei a Megszentelt élet évének záró rendezvényét. Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 20. éve ünneplik február 2-án, Jézus templomban való bemutatása emléknapján, az agg Simeon és Anna prófétaasszony tiszteletére, a szerzetesek világnapját. Ezért is zárult ezen az ünnepen a Ferenc pápa által meghirdetett, 2014. adventjén kezdődött Megszentelt élet éve. Jakubinyi György érsek Csíksomlyót jelölte az ünnep helyszínéül, mert „ott dobog a főegyházmegye szíve”.

Panoráma

A nevelés az élet szolgálata címmel szervezett pedagógiai képzést a nagyváradi Katekétikai Központ. A január 29–30-án tartott rendezvénynek meghívott előadója dr. Uzsalyné Pécsi Rita pécsi nevelés­kutató volt.

A hitoktatóknak, egyházi iskolában tanítóknak, katolikus pedagógusoknak szervezett szakmai továbbképzés előzménye egy nagy sikerű, 2014-ben elhangzott előadás, amelynek házigazdája a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum volt. Már akkor megfogalmazódott az igény egy szélesebb körű, több napos rendezvény iránt. Nem véletlenül, hiszen a sokoldalú, nagy műveltségű és komoly szakmai felkészültséggel rendelkező előadó magával ragadó stílusban közelítette meg a nevelés nagy kérdéseit.

Panoráma

Falvaink és városaink az elöregedés jeleit mutatják. Ez a tény látható a statisztikai adatokban, és még a számok szintjén sem könnyű elfogadni. Igazán nehézzé akkor válik, amikor a számsorokon túl, öreg, beteg és szenvedő embertársainkban ölt látható valóságot.

Jó tudnunk, hogy mind a fiatalság vidám éveiben, mind pedig a szenvedés nehéz óráiban velünk van az Isten. Ahogy az örömhöz is ad társakat, hogy legyen kivel megosztani azt, ugyanúgy az öregségben és a szenvedésben is embereket rendel mellénk, akik lehetőségeik szerint csillapítják a fájdalmat, és gondot viselnek ránk. S ahogyan a szenvedésnek emberi arca van, úgy a segítők is néven nevezhető emberek.

Panoráma

A szerzetesek fogadalmaikkal és intézményeik karizmájával megerősítve Istennek és felebarátjaiknak ajánlják életüket a szegénység, az engedelmesség és a tisztaság evangéliumi tanácsainak gyakorlásával. Kolozsváron a nekik szánt évet ünnepélyes szentmise keretében zárták február 2-án, kedden a Szent Mihály templomban. Előtte a jelenlevő szerzetesnők Kovács Sándor főesperes-plébános vezetésével, Geréd István kántor közreműködésével elimádkozták a vesperást, az esti énekes dicséretet. Részt vettek a Szociális Testvérek Társaságának és a Jézus Szíve Társaságának tagjai, valamint egy ferences nővér.

Panoráma

Érdekes jelmezek és különleges bemutatók gazdagították a hetedik alkalommal, január 23-án, megszervezett Hálós farsangi batyus bált.

Uglár Sándor, a Háló közösség nagybányai főbogozójának köszöntő beszéde után bemutatta a farsangi bál vendégét, Bogdán Tibort, a Petőfi Sándor Program Nagybánya és környékének ösztöndíjasát. Bogdán Tibor, a közel öt hónapos nagybányai tartózkodása alatt a környék megismerésén kívül, több civil szervezetnek és magánszemélynek segített, miközben polgármesterektől iskolaigazgatókig olyan személyekkel tárgyalt, akiken keresztül a helyi közösségnek tudna segíteni. A rendezvényen kifejtette a farsang közösség építő szerepét: egyike azoknak az alkalmaknak, amikor a szórvány magyar közösség tagjai egymással találkozhatnak.

Panoráma

A szatmárnémeti Boldog Scheffler János Központban mutatták be a Fejlődési rendellenességeket szűrő, megelőző és kezelő többéves, átfogó program iskola előtt álló gyerekek számára 2014–2017 projekt részleges eredményeit február 3-án. A prevenciós program során minden tanévben felmérik az óvodás korú gyerekek fejlettségét, és az iskola-előkészítőig követik is, szükséges esetekben pedig terápiákat javasolnak a felzárkóztatásért.

Egy falat a léleknek
  • Vasárnap nem csupán hétvégi szabadidő, vagy szórakozás, hanem sokkal több. Amikor a körülmény, vagy az időjárás megengedi, sokan menekülésszerűen hagyják el otthonukat, és csak akkor térnek oda vissza, amikor már vége van az utolsó szentmisének is.
  • Mégis, hogyan köthetjük össze a hétvégi szabadidőt a még magasztosabb szabadsággal, amelyet az Úr napja ad meg? Jó elgondolkodni azon, hogy a plébániát miként tehetjük olyan belső otthonná, amely lehetőséget és alkalmat kínál a „menekülésre”.

Emlékezzünk régiekről

Hatvan éve haltak meg:

Sándor Imre. Verebesen született 1893. augusztus 23-án. Verebes Nagytusnád plébánia fiókegyháza, de szép temploma van a Szent Őrzőangyalok tiszteletére. Itt nevelkedett Sándor Imre. A középiskolát a csíkszeredai akkor újonnan felépült gyönyörű római katolikus főgimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait Budapesten a Központi Szeminárium növendékeként a Pázmány Péter Egyetem kötelékében végezte. Pappá szentelte Mailáth Gusztáv Károly püspök 1916. július 3-án. Gyergyóremetén, Gyulafehérváron, Brassóban és Csíkszeredában volt káplán. Közben Olasz-, Francia-, Spanyolországban tanulmányutat tett. 1930-ban Csíkszerdában hittanár és a Fiúnevelő Intézet régense. 1934-ben udvarhelyi főesperes-plébános lett. 1939-ben Márton Áron általános püspöki helytartónak nevezte ki. 1940 őszén a Kolozsvári Általános Helynökség vezetését bízta reá a főpásztor. 1945-ben felmentését kérte az általános püspöki helyettesi feladatok alól. Ekkor nagypréposti tisztséggel jutalmazta őt a püspök. Mikor Márton Áron püspök, majd Dr. Boga Alajos is börtönbe került, 1950. május 10. után Sándor Imre lett az egyházmegye „ordinariusa” (rendkívüli vezetője), ám 1951. március 10-én éjjel őt is elhurcolták. A Râmnicul-Sărat-i börtönben halt meg, az 1956. február 4–5-i hideg éjszakán megfagyott. Sírja ismeretlen. Vértanú.

Hírek, hirdetések

Prezi-bemutató tanfolyan indul a KALOT-nál

A csíksomlyói tíz órás képzés célja előadókat bevezetni a Prezi világába, megmutatni, hogy a hagyományos PowerPoint típusú bemutatók mellett alternatív lehetőségként a Prezi-t is beiktathatják előadói módszereikbe. A magyar találmányú és fejlesztésű Prezi látványosabb, érthetőbb, logikusabb és összefüggőbb bemutatók készítésére alkalmas, kiváló segítség lehet oktatók, trénerek, diákok, termék-, cég-, szervezetismertető szakemberek számára.