Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Farsang utolsó vasárnapja, február 15-e a Gyulafehérvári Főegyházmegyében „az ifjúság napja”. Jakubinyi György érsek idei első körlevelében a következőket írta: „Főegyházmegyénkben farsang utolsó vasárnapját „az ifjúság vasárnapjának” nevezzük. Dicséretes dolog, hogy ezen a napon több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik. Örömmel tölt el, valahányszor olyan plébániáról hallok, ahol a fiatalok otthonra találnak, és olyan lelkipásztorokról, akik atyaként fogadják őket. Ferenc pápánk fő vágya ez. Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában így fogalmaz: Az egyház arra hivatott, hogy az Atya nyitott háza legyen (47. pont). Az ifjúsági lelkipásztorkodás minden korban kihívást jelentett. Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Ezek munkáját a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. Áldásos tevékenységüknek tanúi az évenként megszervezett programok.

Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek: 

Resurrexit Zenefesztivál (Csíkszereda, április 24–25.)

Ifjúsági csoportok futballbajnoksága (Csíkszereda, május 9.)

Fesztivál–misszió (Tusványoson és az EMI-táborban)

Szórványban élő magyar fiatalok tábora (Petrozsény, június 21–23.)

Katolikus Fiatalok Országos Találkozója (INTC) (Kolozsvár, július 22–26.) – a helyi görögkatolikus egyházmegye szervezésében

Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (augusztus 11–15.).

FIF csapatépítő tábor (Hargitafürdő, december 26–30.)

FIF-önkéntesek téli tábora (a félévközi vakációban)

Csoportvezető-képző

Arra kérem tisztelendő testvéreimet, hogy ezeket a programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe és buzdítsák őket a részvételre. A FIF tevékenységének támogatásához Főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 25 295 lejjel járultak hozzá. Megköszönve Tisztelendő Testvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy február 15-én, évközi 6. vasárnapon szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyűlt adományokat juttassák el a szokásos módon a főesperesi hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára. Fiatalok vasárnapján főpásztori áldásommal együtt fogadják szentatyánk buzdító szavait: Egy olyan fiatal szív, amelyik befogadja Krisztus szeretetét és reménységgé alakul át mások számára, hatalmas erőt jelent! Ti, fiúk és lányok, minden fiatal, alakuljatok át reménységgé! Nyissátok ki a kapukat a reménység új világa előtt! Ez a ti feladatotok. (Általános kihallgatás; Vatikán, 2013. szeptember 4.).”

 

 

FIF