Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Időszerű-e ma a Tízparancsolat? Nem elavult? – Ezeket a kérdéseket Incze Dénes Az Isten tízparancsolata című, január első napjaiban napvilágot látott könyvének bevezetőjében olvashatjuk. Hiszen ma is állítják egyesek, hogy ezek a 3500 éves zsidó törvények nem kötelezhetik az egész emberiséget. Nincs igazuk! – nyomatékosítja a szerző. A Tízparancsolat ma is időszerű. Megszegése ma is bűn Isten, az emberi természet és a társadalmi rend ellen! Mert ezeket Isten kihirdetésük előtt jóval régebben, már a teremtéskor az ember szívébe írta. Ezért kötelező erővel bír minden emberre. A Tízparancsolat ma is minden társadalomnak rendíthetetlen alapköve.

Kovács Sándor Kolozs-dobo­kai főesperes, akinek hozzáállása tette lehetővé a kötet megjelenését, előszavában összegzi: bármilyen sokan és sokat elmélkedtek, írtak a Tíz­pa­rancsolatról, akkor is nagy kihívás marad ez a témakör. Incze Dénes címzetes esperesről, nyugalmazott tusnádfürdői plébánosról pedig tudjuk, hogy a helytállás, a folyamatos öntovábbképzés és a gondolatait, tapasztalatait írásban is megosztó ember.

A Tízparancsolat megmutatja, hogy Isten törődik az emberrel. Meghatározza a családi kapcsolatokat irányító normákat, szorgalmazza az emberi élet, a nemiség, a magántulajdon tiszteletben tartását, int a helyes beszédre és a megfelelő gondolkodásra. Mivel Isten teremtett bennünket, egyedül ő mutathatja meg, milyen magatartás van összhangban természetünkkel. A Tízparancsolat, miután „Krisztus törvényévé” vált, többé nem valami emberen kívül álló dolog: Isten lelke vési bele szívünkbe, amikor eltölti szeretettel. Gyakorlati megvalósítása pedig a Szentlélek természetes gyümölcse – írja Kovács Sándor.

A 45 éves papi szolgálat tapasztalatával rendelkező, templomépítő Incze Dénes többek között olyan témákat boncolgat, amelyekben elegend­he­tetlenül fontos a tisztánlátás, a dolgok, helyzetek őszinte nevén nevezése: A hitetlenség mai okai; Kifogások, hogy miért nem imádkozunk; Legféltettebb kincsünk a szentmise; A családról; Bűnök a házasság méltósága ellen; A gyermekkori vallásos nevelés fontossága; A szülői tekintélyről és méltóságról; Miért tiszteljük Szűz Máriát és a szenteket; Kötelességeink egyházi vezetőinkkel szemben; Vatikán és a cölibátus; Egyháziak okozta sebek egyházunkban; A szegények szeretete; Az igazság tisztelete.

Incze Dénes Az Isten tízparancsolata című átfogó, közérthető, olykor humoros stílusban megírt könyve minden olvasónak értékes lelki eligazítást nyújt a keresztény életben, valamint a lelki problémákban. Amint utószavában vallja a szerző, Isten a Tízparancsolatot „égből nyújtott útjelzőnek szánta, hogy segítségével balesetmentesen megérkezhessünk égi hazánkba, a mennyei Jeruzsálembe, amely anyánk és végső célunk.” A külalakra is vonzó kiadvány a kolozsvári Gloria nyomda munkája.