Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Urunk bemutatásának ün­nepén, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, Kolozsváron is megemlékeztek a szerzetesi hivatások világnapjáról. A kereszténység kezdetétől fogva mindig akadtak férfiak és nők, akik az evangéliumi tanácsokhoz igazodva akarták nagyobb szabadságban követni és hűségesen utánozni Krisztust. Így, isteni terv szerint, a szerzetesi családoknak egész sora fejlődött ki csodálatos változatosságban. Az erre hivatást érző keresztény férfi vagy nő (pap és/vagy szerzetes, illetve szerzetesnő) életállapotának környezetét az egyház és az egyetemes közösség alkotja. Velejárója: szegénység, ima, munka/szolgálat, testvéri közösség, Krisztus követése a kapott karizma szerint.

A Szent Mihály-templomban az esti szentmise előtt ünnepi vesperással emlékezett meg a kincses városban élő és tevékenykedő szerzetesek egy része erről a jelentős napról. Együtt imádkoztak a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, élükön Farmati Anna SSS kerületi elöljáróval, Kulcsár Apollónia SJC, a Jézus Szíve Társasága megbízottja, a Mária Műve, közismertebben Fokoláré mozgalom tagjai, a piarista rend confratere.

Kovács Sándor főesperes-plébános, az ünnepi szentmise főcelebránsa, prédikációjában hangsúlyozta: az evangéliumi szellemiségben töltött élet Isten gyermekeinek belső szabadságát vetíti a fogyasztói társadalom elé. Anyaszentegyházunk, figyelve a Lélek útmutatására, a megszentelt életet, annak ősi és új intézményeit Isten ajándékának tekinti, és prófétai jelként értelmezi. Ezért ezek az egyház szívében foglalnak helyet, hozzátartoznak életéhez.

A legismertebb, Erdélyben napjainkban is szolgáló férfi szerzetesek a ferencesek, a jezsuiták, a piaristák, a pálosok, a női szerzetes intézmények közül pedig a Szociális Testvérek Társasága, a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Tisztítótűzben szenvedő lelkeket segítő nővérek, Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei, Boldogasszony Iskolanővérek (elődeik működtették a kolozsvári híres Marianum Leánynevelő Intézetet), Jézus Szíve Társasága, a klarisszák, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz anya leányai) és a sarutlan kármeliták. Ünnepükön sokan hálával gondoltak szolgálatukra, karizmatikus munkásságukra és Isten hathatós áldását kérték rájuk.

 

 

Szöveg és kép: Fodor György