Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Tízéves a Mária Iskola

Sepsiszentgyörgyön háromnapos lelkigyakorlattal ün­­nepelte február 3–5. között a Mária Iskola tízéves születésnapját. A Szent József plébánián több mint százan vettek részt a Mag­ni­fi­catos találkozások a találkozásokban című rendezvényen, amelyet a Mária Iskola vezetője, Hajlák Attila-István marosvásárhelyi segédlelkész tartott. Hálát adtak az elmúlt esztendőkért, ami alatt – a Szűzanya hívásának eleget téve –, Erdély különböző Rózsafüzér-társulatának tagjai Mária iskolás lelki családdá alakultak. Vida Izabellától, a sepsiszentgyörgyi csoport vezetőjétől megtudtuk, hogy a következő helységekből voltak résztvevők: Marosvásárhely, Csíksze­reda, Székelyudvarhely, Gyergyó­szent­miklós, Gyergyóalfalu, Csi­­csó, Farkaslaka, Brassó, Kéz­di­vásárhely.

A lelkigyakorlat kezdetén a Szentlelket hívták segítségül, tőle kérték a segítséget, irányítást, hisz „ahol a Szentlélek van, ott pünkösd van”. Hajlák Attila felelevenítette a kezdeteket, amikor a Chiara Lubich első társnőjének biztatására lelkét megérintették szavai: „ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik”. Ezzel a mottóval indította az első lelkigyakorlatot a Rózsafüzér társulatok tagjainak 2005. szeptember 17-én, amelyre Hajdó István plébános kérte fel Gyergyószentmiklóson. Örömmel tett eleget a felkérésnek, még egészen fiatalon, de akkor még ő maga sem gondolta, hogy abból a találkozóból lelki közösség születik… De sokan voltak és belelkesedtek, minél jobban meg akarták ismerni a Szűzanyát. Ekkor határozták el, hogy minden hónap első péntekén találkoznak a társulatok, együtt elmélkednek, imádkoznak. Minden ilyen találkozóra írt egy elmélkedést a Szűzanyáról. Könyvtárakban, a teológiai főiskolán régi könyvekben keresgélt. 2006-ban már 340-en voltak és a segédpüspök biztatta, hogy folytassa ezt a munkát.

Az idei év meghatározó, hisz most értek meg a közösségek, hogy eukarisztikus lelkületűek legyenek. A Mária iskola lelki családdá fejlődött, ahol bár vannak a hétköznapokban konfliktusok, megpróbáltatások, akár egy családban, de ezt is megköszönik. Idén a csíksomlyói kegyszobor 500 éves, a ferences rendtartomány Mária-évet hirdetett. Tíz éve fejeződtek be a Mária-jelenések Szőkefalván. Sok köze van a közösségnek Csíksomlyóhoz, Medzsugorjéhoz, Szőkefalvához, mert hozzákötötte ezekhez a pontokhoz az életüket a Szűzanya – hangzott el. Ha jön a Lélek, dolgozik és nyomot hagy az életünkben.

Az idei háromnapos lelkigyakorlat témája Mária látogatása volt Erzsébetnél. Ezt a témát bontotta ki az elmélkedések alatt Hajlák Attila.

2005-ben Chiara Lubich az oltáriszentség előtt térdelve feltette a kérdést: „Jézus, te itt vagy, de miért nem hagytad itt a Szűzanyát?” És akkor lelkében meghallotta a választ: „Azért, mert bennetek akarom látni!” A Szűzanya nekünk is a lelki tükrünk, irányítónk lehet. Mindenki elgondolkodhat a kérdésen: miben segíthet nekünk a Szűzanya? A magnificatos találkozásban benne van a helyes istenkép, szolgálat, nyitottság az Isten akaratára: „Magasztalja lelkem az Urat!” Megtanulhatjuk azt az örömet, ahogyan Mária és Erzsébet örült egymásnak. Találkozásuk „pünkösdi”, Lélekkel eltelt találkozó volt. Áldottnak lenni azt jelenti: meglátni, észrevenni a jót. Mindannyian Isten megtestesült vágyai vagyunk. Ezt érezte meg a Szűzanya is, hogy terve van vele: rá tekintett. A vágyaink Isten teremtőereje bennünk. A jó Isten is vágyódik utánunk, nem csak mi. A magnificatos találkozások alatt engedjük belevezetni magunkat Isten elevenségébe.

A rendezvényen bemutatták azt a három könyvet, amely a Mária Iskola sorozatban, az elhangzott lelkigyakorlatok nyomán megjelent: Mindenna­pok a Szűzanyával… Lelki morzsák az év minden napjára; Istent látod meg szívében – Isten szeretete és a Szűzanya 1.; Visszhangzik Isten akaratának „legyen” szava – Isten akarata és a Szűzanya 2.

A születésnapot tortával is megünnepelték, valamint elhangzott az éves programismertető is: július 25-én Székelyvéckén lesz találkozó; zarándokutakat szerveznek különböző hónapokban Medzsugorjéba. Ettől az évtől a csoportfelelősöknek külön lelkigyakorlatot tartanak áprilisban. Hajlák Attila megköszönte a felelősök munkáját, akik szívvel-lélekkel szervezik a csoportokat. Tíz év után elmondható, hogy a Mária iskola lelki családdá fejlődött.

A lelkigyakorlat befejező szentmiséjének homíliájában Hajlák Attila kiemelte: „A találkozás a legfontosabb az életünkben. Találkozni annyit jelent, mint rátalálni életünk értelmére, aki nem más, mint Jézus. Erzsébet és Mária találkozásából megtanulhatjuk, hogy Isten szeretete nagyobb, mint a nyomorúság. Kapcsolataink hálóját is javítgatni kell. Életünk bárkájában meglátjuk életünk értelmét. Isten sokszor lecsendesít minket. Jézus nagyobb, mint a bűneink, kudarcaink. Ne gabalyodjunk bele hálóinkba. Ma minket is hív a magnificatos találkozás: Jézus utat készít ott, ahol úgy tűnik, nincs út. Nem tudjuk, mit tartogat a jövő, de azt tudjuk, kinek a kezében van. Jézus arra hív, hogy ha a legmélyebb ponton vagyunk, a legmagasabb pontra nézzünk.” A szentmisén megújították a kölcsönös szeretetszövetséget, amely megtartotta a lelki családot.