Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Ezzel a címmel tartotta meg Csíkszeredában a házasság hetéhez kötődő programját a Csíkszeredai Nagycsaládo­sok Egyesülete. A február 7-ei rendezvénynek a Segítő Mária Katolikus Gimnázium díszterme adott otthont.

A közös hálaadás, a tanúságtevés és egymás bátorítása céljával hívták a házaspárokat idei rendezvényükre a szervezők – mondta köszöntőjében Dánel Sándor, a Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, aki arra kérte a résztvevőket, hogy a nap folyamán a felvidékiek keresztény család értékeit hirdető, véleménynyilvánítási referenduma sikeréért is imádkozzanak. (Az aznap lezajlott népszavazás érvénytelennek bizonyult, hiszen a választópolgároknak csupán 21,41 százaléka vett részt a referendumon). 

„Az össze-vissza kuszált világban nagyon sok feszültség halmozódott fel, mit tehet ilyen helyzetben a család?” – tette fel a kérdést előadása bevezetőjeként Böjte Csaba ferences szerzetes. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője szerint nem kell arra várni, hogy politikusok vagy közéleti elöljárók mondják meg a teendőket. A jó Isten tanácsát kell kérni és figyelni. Isten gyermekei vagyunk, fontos a vele való élő kapcsolat. Ahogyan az édesanya kezét megfogja a gyermek, úgy kapaszkodhatunk Isten felénk irányuló szeretetébe. Nem kell nagy távolságokat megtenni ahhoz, hogy Istennel találkozhassunk, hangsúlyozta Böjte Csaba. Az előadó az egyházmegye legidősebb ferences szerzetesének, Antal atyának a történetét is idézte, aki betegségben tapasztalta azt, hogy a szeretet a kiszolgáltatottságban érezhető meg. Az ember legtöbbször saját keserűségét látja, de ha Isten szavára figyel, akkor új világ nyílhat meg előtte. Az ima ereje lendületet adhat a családoknak, a házastársaknak küzdeniük kell egymásért, és imádságos szeretetben bízniuk kell egymásban, mondta az előadó.

A keresztény ember két világ polgára, igazi hazája a mennyben van, ám oda az út a földi életen át vezet, ahol mindenkinek feladata van – idézte boldog emlékű Márton Áron püspök gondolatát a rendezvény második előadásán Simó Gáspár lelkész. A Segítő Mária Katolikus Gimnázium spirituálisa arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a földi életben ránk háruló feladatot szeretetből kell teljesíteni. Nem az anyagiak gyűjtögetésére kell figyelni. Ebben a nyugtalan világban a megélhetés, a testi-lelki-szellemi képzés vagy kapcsolatokra helyezett biztonság keresése helyett a Szentháromságos Isten nyújtotta a biztonságra kell törekedni. Ennek megtapasztalása a jó Istentől jön, és a családoknak is ezt kell közösségükben tovább sugározniuk, hiszen erről beszél a Szentírás is, mondta Simó Gáspár.

Egymásnak az Isten felé vezető úton való segítéséről beszélt tanúságtételében a csíkszentléleki Esztány Győző és Zita. Tizenhárom évnyi családi tapasztalatukat összegezve emelték ki érzéseik megbeszélésének fontosságát, a családban együtt elmondott imák és hitük „nagyvilág előtti megvallásának” értékét. „Minden kegyelem”, vallotta a négy gyermeket nevelő házaspár.

Az ünnepi szentmisét a rendezvény két előadója mutatta be. Böjte Csaba prédikációjában a keresztény ember feladatáról szólt. A haraggal, gyűlölettel, civakodással teli világban a lelki nyugalom megőrzését tanácsolta a családoknak. Jézus földi élete sem volt diadalmenet, de mindig megőrizte lelki békéjét. Az érdekek átrendeződése mozgatta állapotok viharában is ezt kell megtanulni tőle. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a gonosz lélek uralja életünket. Senki sem lesz jobb, ha mocskolják. A béke eszközei és a remény hírnökei legyenek, merjenek élő hittel elindulni Isten szavára, biztatta prédikációjában a jelenlévőket a ferences.

A hálaadó szentmisét a házaspárokért és a Kárpát-me­den­cei magyar családokért ajánlották fel. Ennek keretében a jelenlévők megújíthatták házassági esküjüket, és megáldották a kerek évfordulójukat ünneplő családokat. A rendezvényen a csíkszeredai Role Zenekar is fellépett, a szentmise zenei szolgálatát is ők vállalták.

 

Kép és szöveg: Csúcs Mária