Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 7. szám, 2014. február 16.

Aktuális

Az ünnepségsorozat koronája: a püspökké szentelésre szentmiseáldozattal emlékeztek Kolozsváron 

A Márton Áron püspökké szentelése 75. évfordulója előtt tisztelgő ünnepségsorozat záróeseménye a szentelés napján, február 12-én, a szentelés helyén, a kolozsvári Szent Mihály templomban tartott szentmise volt. A magasztos emlékezésen három püspök koncelebrált, főcelebráns Jakubinyi György gyulafehérvári érsek volt, emlékezni és ünnepelni eljött Csíkszeredából a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke, Tamás József és a váradi püspök, Böcskei László is. Magyarországról a piarista rend képviseletében Ruppert József érkezett, valamint a főegyházmegye egész területéről sok pap, a szülőfalu képviselete, más zarándokcsoportok Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről, és természetesen a templomot zsúfolásig megtöltő kolozsváriak. A közösség ünnepléséhez a világi hatóságok tisztségviselői, politikai szervezetek képviselői csatlakoztak, Magyarország kolozsvári főkonzulja, Magdó János, és nem utolsó sorban a görögkatolikus egyház képviseletében a kolozsvár-szamosújvári püspök, Florentin Crihalmeanu.

Vezércikk

Ahogy önmagadat ítéled meg, úgy ítélsz meg másokat is. Jobban értünk meg olyasmit, amit magunk már átéltünk. Mindennapi életünk erre azonban nem mindig nyújt lehetőséget. Így legtöbbször mások tapasztalataiból, mások életének megfigyeléséből kell önmagunk megismeréséhez eljutnunk. Az önismeret célja az, hogy lélekben egészségesebbek legyünk azért, hogy magunknak és másoknak is hasznára lehessünk. Le kell vetkeznünk magunkról azt, amik nem vagyunk. Az embernek a boldogsághoz a puszta igazság segítségével kell eljutnia. Ha meg akarjuk ismerni önmagunkat, szemléljük magunkat kívülről. Ha másokat akarunk megismerni, közeledjünk hozzájuk. Knut Hamsun regényében a havasi pásztor a ködben messze mozgó alakot vadállatnak vélte. Csak amikor közeledett, tűnt ki, hogy ember, és amikor egészen közel állt hozzá, akkor ismerte fel benne a testvérét.

Panoráma

Hetvenöt éve szentelték püspökké Márton Áront

Márton Áron 1932. október 1-jétől egyetemi lelkész és hitszónok Kolozsváron, 1934. március 13-tól az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség országos igazgatója. 1933-ban létrehozza és szerkeszti dr. György Lajossal az Erdélyi Iskola nevelésügyi folyóiratot. 1936. március 15-én kap ideiglenes megbízatást a kolozsvári Szent Mihály plébánia vezetésére. Az egyházközség képviselőtestülete 1938. augusztus 14-én választja meg plébánosnak. Vorbuchner püspök váratlan halála után a Vatikán őt nevezi ki Erdély püspökévé, szentelése Kolozsváron volt, 1939. február 11-én. Az eseményre négynapos ünnepi rendezvénysorozattal emlékezik a kolozsvári Szent Mihály plébánia.

Az ünnepséget február 9-én nyitotta meg Kovács Sándor főesperes ünnepi szentmise keretében, Te Deummal, a liturgián a Szent Cecília kórus működött közre.

Az ünnepi szentmisén részt vett a környék papsága és a hívek közül is sokan, a nagy püspök iránti tisztelet aktualitását mutatva. A főesperes-plébános a homíliában felelevenítette Márton Áron élettörténeté­nek fontosabb állomásait. Elmondta, hogy Márton Áron a papi élet minden szakaszát körbejárta, ennek az útnak a sokszínűségét mutatja, hogy káplánként, hittanárként plébánosként, püspöki titkárként, hitszónokként is működött. Tudta, látta, hogy nagy időkhöz nagy emberekre van szükség, s ezt a püspökké szentelése utáni viharos történelmi időkben átélte, szolgálata során a püspöki jelmondatához hűen nem vonakodott sem a munkától, sem a szenvedéstől. Ma is élmény a vele való találkozás azok számára, akik „fiai voltak”, de élményről beszélnek azok is, akiket ő bérmált, vagy akikkel csak találkozott. Márton Áron emberi nagysága nem fogadná él a magasztalást, ezt hirdeti helytállása, kiállása az ember, az emberi méltóság mellett. Ma pedig az iránta érzett tisztelet arra is ösztönöz, hogy újra és újra a tettekkel bizonyítsunk, emberré, emberivé váljunk, tegyünk annak érdekében, hogy méltók legyünk szellemi örökségéhez.

Panoráma

Mintegy 25 érdeklődő vett részt a január 28-i nagybányai Háló klub jubileumi évet nyitó eseményén, amelyet a Szentháromság plébánia Boldog Scheffler János közösségi házban szerveztek a hálósok, hogy mérlegeljék az elmúlt időszakot, és hálát adjanak az elmúlt 10 évért.

Román János nagybányai esperes nyitotta meg hivatalosan a jubileumi évet, az előadó pedig László Rezső kapnikbányai plébános volt, aki Háló-mérő címmel osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A jubileumi év mottója pedig ez: Adjunk hálát a múltért, éljük szenvedéllyel a jelent és tekintsünk bizalommal a jövő felé. (Boldog
II. János Pál Pápa)

Panoráma

Legyek elfogadó, és azt éljem, amit mondok – vallották a pedagógusok a hivatásról és hitről tartott rendezvényen. A Scheffler János Lelkipásztori Központban találkoztak a pedagógusok, hogy a hivatásukban megjelenő hitről beszélgessenek. A találkozón a sokszínű csoport előbb a közös pontokat kereste, majd kérdések alapján saját erőforrásai feltérképezésében együtt mélyült el.

Panoráma

Újszülöttek tartás- és mozgásproblémáin segítenek a manuálterápiák, megelőzve 

a későbbi, súlyosabb helyzeteket. De mi a manuálterápia?

Már csecsemőkorban észreveszik a szülők, ha gyermekük tartása, mozgása eltér társaiétól. Ennél hangsúlyozottabb, ha az ágyban nagyon feszes, merev pozícióban fekszik, csak az egyik oldalát preferálja, a kezét nyújtva tartja. Szintén fontos tünet a laza tónus, amikor ölbe véve a gyerek „szinte kifolyik a kezükből”, a feje esik, támaszra szorul. Ilyenkor a diagnózis gyakran az izomtónus-rendellenességek körébe esik, és az állapot megfelelő kezeléssel javítható, fejleszthető.

Panoráma

Február 6–8. között Kapnikbányán volt a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye animátorainak a csapatépítő tréningje. Az alábbiakban néhány résztvevő beszámolóját olvashatják:

Panoráma

A februári vakációban a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség téli tábort tartott Tusnádfürdőn. A tábor fő témája a kapcsolatok építése volt: önmagunkkal, a környezetünkkel és Istennel. A táborban húsz fiatal vett részt, többnyire Csíkszereda, Udvarhely, Kézdivásárhely és Brassó környékéről. A kis létszám családiassá tette a légkört. A napi imákon és témákon kívül kis csoportban beszélgethettek a fiatalok, és lehetőségük volt a környezet adta lehetőségeket is kihasználni, mivel szép, nagy hó várta őket Tusnádfürdőn. A továbbiakban olvasható néhány személyes megnyilatkozás a fiatalok részéről:

Egy falat a léleknek

Milyen a kicsapongó ember?

• A teste izgága, lábaiban ott viszket az utazhatnék, és mindig arra vigyáz, hogy keze ügyében legyen a „fegyvere”. Fejét szüntelenül ide-oda forgatja, de nem csak, hanem egész teste annyira ide-oda mozog, hogy soha sincs nyugta. Hol leül, hol felszökik, állandóan az óráját, illetve „mobilját” figyeli, föl, s alá jár. Ilyen megállapításai vannak: „Az idő sürget”, „Nincs idő”, „Az idő pénz”, és hogy „Ma rohanó világban élünk”.

Útjelző

Mária iskolájában 72. 

A szeretet közelséget teremt, összetartozást és bizalmat.

Olyan tökéletesen a jó Istent nem szerethetjük, mint a Szűzanya, de kérhetjük, hogy tökéletesítse Isten iránti szeretetünket. A szeretet a közelséget szüli, az igazi szeretet közel visz minket egymáshoz, egymás életének a részesévé tesz. A szeretet a közelséget szüli. Ezt a közelséget, Isten megtestesülő szeretetét, a Szűzanya kilenc hónapig szíve alatt is hordta. De ott volt Jézussal együtt. Az angyali üdvözletben érlelődik meg igazán ez a szeretet, elevenedik meg az igazi közelség.

Pitypang

Sass Flóra

Rabszolganőből lett világutazó. A magyar és egyetemes földrajzkutatás egyik legjelentősebb nőalakja volt az erdélyi származású Sass Flóra, lady Baker, vagy ahogy a bennszülöttek nevezték, Hajnalcsillag. Egyes adatok szerint 1841-ben, mások szerint 1842-ben született Háromszék vidékén vagy Sepsiszentgyörgyön, székely kisbirtokosok gyermekeként.

Hírek, hirdetések

Egy nap a Bibliával

Szabadító szeretet címmel február 22-én biblianapot tartanak Szatmárnémetiben a Szentlélek plébánia altemplomában. A Katolikus Magyar Bibliatársulat és a Római Katolikus Püspökség Világiak Irodája által szervezett biblianap előadással, kreatív módszerek ismertetésével és tapasztalatcserével segít megérteni, a saját életre alkalmazni a Szentírásban leírtakat. A program reggel fél tízkor kezdődik és délután öt órakor szentmisével teljesedik ki. A részvételi szándékot február 18-ig kérik jelezni a 0261–715011-es vagy 0757–050923-as telefonszámokon, személyesen a Szentlélek plébánián. (Erdélyi Mária Rádió)