Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 6. szám, 2015. február 8.

Úgy látszik, mostanában nemcsak a csíki sörper vagy a reptérvita képes felborzolni a kedélyeket, hanem az alkotmánybírósági verdikt nyomán született ellentmondásos helyzet is, miszerint ősztől nem lesz kötelező a vallás mint tantárgy, hanem a szülőknek kérvényezniük kell azt.

Az ateisták nem kis örömére már napok óta több száz névtelen tette közhírré megalapozott, vagy épp minden alapot nélkülöző véleményét, fájdalmát, hurráoptimizmusát, olykor hajmeresztő elszólását.

De jó, hogy törlik a kötelező vallásoktatást – mondják. Minek is kell hittan az iskolába? Nincs ott keresnivalója. Templom és iskola ne keveredják. A vallás magánügy. Legyen vége a népbutító vallásoskodásnak. Tanítsák a papok imádkozni a templomban a gyermekeket. Elvégre laikus, szekuláris államban élünk, ahol az Isten – ha létezik – ne folyjon bele a közéletbe, de még az oktatásba sem. Pedig zuhanó repülőben általában mindenki hirtelen vallásos lesz…

Érdekes módon a kárörvendő vélemények mögött sok esetben merő gúny, bősz liberalizmus, titkos káröröm is felfedezhető, mert erdélyi magyarjaink is megkóstolták a szabados életfelfogás kényelmes semlegességét, amolyan kívülállóként tekintve a témára, belevíve személyes előítéleteket, csalódásokat, olcsó közhelyeket is.

Panoráma

Fotók: Mandel ZoltánHálaadó püspöki szentmisén ünnepeltek a Csíkszeredához tartozó Hargitafürdőn, január 26-án, kolostoruk megáldásának első évfordulóján, a pálos szerzetesek. Valójában visszatelepedésről van szó, hiszen az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek évszázadokkal ezelőtt is voltak kolostorai Erdélyben. II. József 1786-ban hozott rendelete a székelyföldi pálos kolostorokat is felszámolásra ítélte.

A pálosok két évszázad után, 2013 decemberében térhettek vissza Erdélybe. Balla Barnabás atya és Szűcs Imre testvér lett az egy évvel ezelőtt felszentelt kolostor első lakója. „Tanulással telt el ez az egész egy év.

Tanultuk a kommunikációt, tanultuk a szokásokat, próbáltuk megismerni, megérteni az embereket, próbáltuk magunkat elfogadtatni. Nem volt nehéz”, válaszolta kérdésünkre Balla Barnabás atya.

Panoráma

A Házasság Hete mozgalom több mint másfél évtizede indult az Egyesült Királyságban, célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, népszerűsítse a család intézményét, és segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. Ma már a világ huszonegy országában megrendezik. Ez többnyire a február 14-i Bálint naphoz kapcsolódik, de keresztény társadalmakban elterjedőben van a házasság világnapjának ünneplése is, amely minden év február második vasárnapjára esik. Legtöbb helyen pedig az ünneplést egyhetesre tágították.

Richard Kane, a Házasság Hete mozgalom elindítója szerint a tematikus hét jelentősége, hogy rámutasson: „van értelme dolgozni a házasságokon”. A Házasság Hetének célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdaság, a jogalkotás és a politika is középpontba kell hogy helyezze a családokat, mert amennyire stabilak a családok, annyira stabil a társadalom is.

Panoráma

Európai Polgári Díjban részesült január 23-án az Erdély-szerte is ismert Fogolykiváltó Boldogasszonyról nevezett Kerényi Lajospiarista szerzetespap. Az Európai Parlament 2008-ban alapította az Európai Polgári Díjat, amelyet olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyiségeknek, illetve szervezeteknek ítélnek oda, akik a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításá­hoz járulnak hozzá, vagy az unió közös értékei­nek képviseletére hivatott programokat alakíta­nak ki.

Panoráma

A címben szereplő, Gryllus Vilmostól vett mottóval tartotta a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal élőket támogató szolgálata január 28-án Csíkszeredában az Őrangyal program élőzenés farsangi bálját. Az Őrangyal program alternatív kikapcsolódási, rekreációs foglalkozás elsősorban fogyatékkal élő személyeknek, de nem csak. A program sajátossága, hogy mindezt nem zárt körben kívánja nyújtani, hanem korosztályra való tekintet nélkül, minden érdeklődő felé való nyitottsággal is. Az évek során kiderült e kezdeményezés jótékony hatása, ugyanis az Őrangyal program nemcsak a speciális igényű gyerekeknek, fiataloknak és az idősebb korosztálynak jelent megtartó közösséget a sorstársak társaságában, hanem a kortársak, az önkéntes segítők számára is az önismeret, a szociális érzékenység és kompetencia terén is látható fejlődési lehetőség.

Panoráma

Tamás József püspök a betegek szentségében részesíti a zarándokokat (a felvétel 2014-ben készült). Fotó: Ioc hom Zsolt„A keresztségünkből és bérmálásunkból fakadóan arra vagyunk hivatva, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, minden szenvedő irgalmas szamaritánusa. »Szeretetét arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.« (1Jn 3,16) Amikor gyengéden odafordulunk azokhoz, akiknek gondoskodásra van szükségük, akkor a reményt és Isten mosolyát visszük a világ ellentétei közé. Amikor a mások iránti nagylelkű odaadás alakítja cselekedeteinket, akkor teret adunk Krisztus szívének, amely átmelegít bennünket. Ezáltal elősegítjük Isten országának eljövetelét.”

Panoráma

Először rendezték meg a margittai római katolikus plébánia keretében működő családos közösség farsangi estjét. A január végi eseményen húsz család és harminc gyermek vett részt Májernyik Mihály plébános és Vakon Orsolya hittanárnő társaságában. A közös vacsorával egybekötött zenés, táncos programot kitűnő hangulat jellemezte. A farsangi est szülő és gyermek számára is jó alkalom volt arra, hogy jobban megismerkedjenek és közelebb kerüljenek egymáshoz. A gyerekek is önfeledten játszottak, táncoltak szüleik felügyelete mellett.

Egy falat a léleknek
  • Uram, Jézusom, annyit hallgattam, olvastam és beszéltem rólad. Annyit gondolkodtam és vitatkoztam rólad. De mi haszna…?
  • Most félre akarom tenni az oly sokat, de mégis keveset mondó beszédeket. Félre akarom tenni a „mázsás könyveket”, a szócséplő, üres szavakat. Nem akarom, hogy többé valami is közted és közém furakodjon.
  • Most csak egyszerűen közeledni szeretnék feléd. Hozzád akarok menni. „A te arcodat keresem, Uram!” „Mint a szarvas a forrásvízre, úgy áhít a lelkem, téged, Istenem!”

Útjelző

Mária iskolájában 109.

Mária életének történetét nem is csak Évának, az Előképnek életével kell kezdenünk, hanem ennél is messzebbről: az örök isteni értelem útjainak legelejéről. Az örök isteni szeretet elrendezésében előbb élt tehát Mária, mint Éva.Isten ugyanis ugyanabban a végzésben, melyben előre eltervezte Krisztust, az emberiség Üdvözítőjét, rendelte el Máriát, az anyát is, a természetes összefüggés miatt, melyben gyermek és anyja állanak egymással. Nemcsak azért, mert az örök isteni végzésekben nincs időrendi egymásután, hanem azért is, mert az emberi létezés rendjében a gyermek el nem gondolható anyja nélkül. Ebben a felfogásban szól a Teremtő a teremtéstörténet elején (Ter 3,15).

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Lencs Imre. Született Baróton 1868. május 31-én. A gimnáziumot Brassóban, a Teológiát Vajdahunyadon végezte mint ferences atya. Pappá szentelte 1890. július 16-án Lőnhart Ferenc püspök. Szolgált Medgyesen, Csíksomlyón, Szászvároson, Désen, Fogarason, majd újból Medgyesen, Szászsebesen. Kilépett a ferences rendből, és mint egyházmegyés pap szolgált Holczmányon, Magyarfenesen, Topánfalván. Meghalt 1915. február 27-én, 87 éves korában.

Pitypang

Angel, a vízesések királya

Ha a képek láttán úgy dönt az ember, hogy csomagol és holnap irány a dél-amerikai Angel-vízesés, előbb érdemes tájékozódni, ugyanis az útleírások szerint a száraz évszakban nem olyan látványos, mint az esősben, másrészt nem egyszerű a megközelítése. A magasból, kisrepülőről lehet megtekinteni, vagy az esős évszakban egy bárka fedélzetéről. A száraz évszak előnye, hogy láthatóvá válik a vízesés mögötti sziklafal, amelyet az évezredek folyamán lezúduló víz gyönyörű alakúra faragott. Egy turista a következőképpen ír róla: „A meredek séta után elértük a kilátót és igencsak tátva maradt a szánk. Ott zubogott le előttünk a világ legmagasabb vízesése – a maga 979 méterével tizenhatszor magasabb, mint a Niagara. De míg az utóbbinál hemzseg a sok látogató, addig itt rajtunk kívül egy árva lélek sem volt… Nem csoda, hiszen az egyetlen kis település, Canaima 50 km-re van a vízeséstől, és út sem vezet oda, csak kis repülőgépekkel lehet eljutni apró repülőterére. Onnan pedig csak hajóval lehet idejutni.”

Hírek, hirdetések

Férjek-édesapák hétvégéje

Hit, hivatás és hivatal között – Egyensúly életben, családban címmel szervezi meg a Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja idén a férjek és édesapák hétvégéjét. A program célja a családcentrikus gondolkodás megerősítése, biztatás arra, hogy a férjek, apák azzá legyenek, akinek Isten megálmodta őket: érett, bölcs és cselekvő férfivá, aki keresi és megtalálja az egyensúlyt az életben és a családban. Tervezett előadók, felszólalók: Kiss Ulrich jezsuita, Marosvásárhely; Vass Levente szakorvos,  Marosvásárhely; Kertész Tibor, Kézdivásárhely; Bíró Ernő, Kolozsvár; Nagy Zoltán, Székelyudvarhely; Nisztor István, Déva. A találkozó során nem marad el a közös filmnézés sem, valamint a borkóstoló sem. Lesz keresztúti elmélkedés a Somlyó-hegyi Kálvárián, valamint szentmisre is. A szombat esti szentségimádás alatt szentgyónás elvégzésére, lelki beszélgetésre is lehetőség nyílik. Részvételi díj: 15 lej/fő/hétvége. Ez nem tartalmazza a szállás, illetve az étkezés költségeit. A bejelentkezésnél szükséges megjelölni, hogy a résztvevő milyen szolgáltatást szeretne igénybe venni (szállás, reggeli, ebéd, vacsora). Így mindenki magának számolhatja ki és döntheti el: mennyit tud és akar erre a hétvégére fordítani. Bejelentkezés: www.csalad.ro oldalon, a Bejelentkezés menüpont alatt. Itt azt is lehet jelezni, ha valaki szívesen venne részt a hétvégén, de ehhez támogatást szeretne igénybe venni. (SZ. I.)