Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 6. szám, 2014. február 9.

Vezércikk

Állítólag Szolontól, a nagy hírű görög bölcstől származik e mondás: Ismerd meg önmagad! Miért van erre szükség? Vajon nem La Bruyere-nek van igaza, aki azt állította, hogy egyetlen valódi csapás létezik az ember számára: ha érzi, hogy hibát követett el, és van mit önmagának szemére vetni?! Vajon nem ártunk-e azzal, ha túlzásba visszük életünknek, mások életének analízisét? Hiszen ha mindent tudunk barátunkról, házastársunkról, a túl nyers valóságlátásban éppen a számunkra legtöbbet jelentő kapcsolatot, barátságot veszítjük el. Az emberi kapcsolatok kialakításához ugyanis illúziók is kellenek. Akit igazán szeretünk, azt nem analizáljuk, nem vesézzük ki aprólékosan. Akkor kezdünk analizálni valakit, amikor már kiábrándultunk belőle.

Panoráma

Február 11-én, a Lourdes-i Boldogasszony emléknapján a katolikus egyház a betegekről emlékezik meg, ezt 1992-ben rendelte el Boldog II. János Pál: nem csoda ez attól a pápától, aki öregkorában annyit szenvedett, és korábban egy merényletet is túlélt.

Jézus Krisztus mondta: Azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen (Jn 10,10). A bővebben a teljesebb életet jelenti, ami mai fogalommal élve az életminőség: a testi, lelki, szellemi jól-lét foka (nem azonos a jóléttel!). A teljes életet élő ember az egésznek (közösségnek) élő és éltető része (tagja). A betegség okán a testi, lelki, szellemi jól-létben támad zavar. Ez nemcsak testi betegséget jelent, hanem velejárója a szegénység is, ami együttesen az ember nyomorúsága. Jézus korában az ilyeneket kirekesztették, azt fejezve ki, hogy nem tartoznak az egészet jelentő közösséghez, nem egészségesek. Jézus küldetése, hogy meggyógyítsa őket, az élet értelmére megtanítsa, és a semmibe vettek ember voltát igazolja – így lesznek újra a közösség élő tagjai. Az orvos Jézus mondja: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek (Mk 2,17). A meggyógyított, az igazságra elvezetett, Krisztus áldozata által megmentett emberek visszakerülnek a közösségbe, és helyreáll a rend. Ez a folyamat a megváltás műve, az egész-nek a titka, ami azokból épül fel, akik egészségesek.

Panoráma

 Minden egyházközség életében ünnep a templom-, kápolnaszentelés. A borszéki hívek és az adományozók nagylelkű támogatásának köszönhető, hogy Borszéken kápolna épült. A Lourdes-i Szűzanya tiszteletére épített templom felszentelésének ünnepi programsorozata február 8–11. között zajlik. 

Az egyház életében egy templomépítés nagy dolog, hiszen nem minden évben kerül sor hasonló eseményre. Évtizedek telnek el, amíg megérik a gondolat, és újabb nehéz évek, amíg az álomból valóság lesz. Azt tartja a mondás, hogy a templom a közösség tükörképe. Ha egy közösségben van összetartás, közös akarat, az meglátszik a templomán. Ez történt Borszéken is.

Panoráma

Felnőttképzés a Katolikus Akadémián

A Katolikus Akadémia tapasztalatait és a résztvevők visszajelzéseit összegezve a szervezők arra a következtetésre jutottak, jó volna az Akadémia által kínált előadásokat rendszeresebb, képzési kerettel bővíteni. A BBTE Római Katolikus Teológia Kara már az Akadémia meghirdetésével szerette volna a (katolikus) teológia kapuját jelképesen megnyitni, oda minden érdeklődőt meghívni, mintegy küldetését azzal kiteljesíteni, hogy a városnak és a világnak is ad a felhalmozott kincseiből.

Panoráma

A magyarok történelméről írt román nyelvű könyvet adott ki a kolozsvári székhelyű Világhíradó Kiadó. A kötetet Páll-Szabó Ferenc szakmai irányításával Pócsai Sándor, Ciprian Rad, Váradi Éva-Andrea és Wellmann László írta. Ez a fiatal történészekből álló csapat önkéntes alapon, pusztán szakmai érdeklődésből készítette el A magyarság történelme (O istorie a maghiarilor) című, 172 oldalas vállalkozását, amelyet január 29-én Kolozsváron, nagyszámú érdeklődő előtt mutattak be románul. A kiadványt Szabó Csaba kolozsvári televíziós újságíró ismertette, Eckstein-Kovács Péter politikus a vállalkozás egyedülálló voltát, a szakemberek merészségét, a kötet szükségességét emelte ki. Bár valószínű, hogy ez a kis könyv sem váltja meg a világot, a két nép közeledésében, egymás valódi adatokon alapuló megértésén alakíthat. A szerzők hisznek abban, hogy ez a kis kötet is fontos lépés afelé, hogy a magyar történelmet a románság megismerhesse. Szabó Csaba külön kiemelte: nem Budapest, nem Bukarest írta-irányította a vállalkozást, hanem Kolozsvár. A fiatal történészek pedig zokszó és fizetség nélkül viselték a munka nehezét, vállalták, olykor egymáséival ütköztették saját történelemszemléletüket. A bemutató végén Ioan Bolovan, a BBTE történelem karának dékánhelyettese hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet: ma már nem elég tolerálni, azaz pusztán elviselni a másikat: tisztelni kell! Ezt kell elérni, amihez viszont egymás ismerete szükséges, jelen kötet is az efelé vezető lépést jelenti.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség és a Szent Mihály Caritas Szervezet munkaközössége a Magyar Kultúra Napja jegyében két összejövetelt szervezett. Az elsőt a Szent Kamill Szociális Otthonban tartották január 24-én, ennek keretében Balogh Gizella nyugalmazott magyartanár a Himnusz jelentőségére, szépségére hívta fel a figyelmet, majd el is szavalta. Néhányan a nőszövetség tagjai közül: Molnos Sára, Molnár Jutka, Kovács Magdolna, Szabó Márta, Kovács Jolán, Egyed Mária, Fábián Mária, a magyar irodalom gyöngyszemeiből olvastak fel részleteket. Az ünnepi hangulatot emelte a 95. évét betöltött Kiss Mária köszöntése. Ő több mint húsz éve megbecsült tagja a nőszövetségnek. A zenei műsort Wiesler Zsuzsa állította össze.

Panoráma

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a szerzetesi hivatások világnapja. II. János Pál pápa vezette be 1997-ben a megszentelt életek világnapját. A csíkszeredai Millenniumi templomban püspöki szentmisén vettek részt a térségben élő szerzetesek. A szociális testvérek meghívására eljöttek a csíkszentdomokosi segítő nővérek, a mallersdorfi és a ferences betegápoló nővérek, valamint a Hargitafürdőn letelepedett pálos szerzetesek is.

Panoráma

A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus január 24–26. között volt a szentegyházi plébánián, valamint január 31–február 2. között a kápolnásfalvi plébánián. A kurzus házigazdái, György Attila és Ida szívesen fogadtak a kurzuson minden olyan párt, amelynek tagjai 2014-ben szeretnének összeházasodni, valamint olyan párokat és fiatal házaspárokat is, akik csak arra vágytak, hogy egymást, magukat és a kapcsolatukat jobban megismerjék.

Fészekmeleg

A házasságot ünneplik a gyulafehérvári főegyházmegyében február 9–16. között. Idén harmadik alkalommal szerveznek egész hetes rendezvénysorozatot. Az Angliából indult kezdeményezés a Bálint (Valentin) nap környékén egy hétig a házasság fontosságára próbálja irányítani az emberek figyelmét. A házasság hete keretében gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztják alá a házasság értékét. Bátorítanak minden olyan helyi kezdeményezést is, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Ilyenkor nyíltan beszélnek a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről is, igyekezve gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. Jó lehetőség ez mindenkinek arra, hogy megvizsgálja saját házastársi kapcsolatát, annak elmélyítésén dolgozzon. Az itt következőkben „gyakorlat” következik, amelyet elvégezhet egy-egy házaspár otthon, családos közösségek együtt.

Fészekmeleg

A csíkszeredai Szent Kereszt plébánia templomkertjében három hónapja állították és szentelték fel az Anyaság című szobrot a meg nem született, korán elhunyt csecsemők emlékére. Január 30-án du. 6 órakor a Csíki Anyák Egyesülete, a Szent Ferenc Alapítvány és a Szent Kereszt plébánia szervezésében Nem hallgathatok! címen Olaj-Rabóczky Anett budapesti háromgyermekes édesanya tett tanúságot, majd vele lehetett beszélgetni a csíkszeredai Millenniumi templomban.

Fészekmeleg

Idén először csatlakozott Szatmárnémeti is a házasság hete országos és nemzetközi programsorozatához. Az eseménysorozat felvezetőjeként a szervezők, a szatmári püspökség család munkacsoportja és a Házas Hétvége Mozgalom január 27. és február 14. között házas kalandtúrát rendeznek „hogy jól érezzük egymást” mottóval. A vállalkozó kedvű házaspá­rok olyan feladatokat kaptak és kapnak, amelyek lehetőséget nyújtanak kapcsolatuk elmélyítésére, a közös kikapcsolódásra. Akik végigjárják az egyszerű, hétköznapokba illeszthető, egyénileg szabadon ütemezhető „próbákat”, sorsoláson vesznek részt, és kedvezményes családi fürdőbelépőket, valamint egy gyertyafényes vacsorát nyerhetnek. „Tölts el néhány felejthetetlen percet házastársaddal, és nyerj egy gyertyafényes vacsorát! Vegyetek részt a házasság hete alkalmából megrendezett házas kalandtúrán!”

Fészekmeleg

A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja férjek-édesapák számára szervez hétvégét Hagyományteremtő élet – életadó hagyomány címmel február 21–23. között (a program pénteken este 6 órakor kezdődik és vasárnap ebéddel ér véget) a csíksomlyói Jakab Antal Konferenciaközpontban. A hétvége fontosabb kérdései: Tudatában vagyunk-e nemzeti, történelmi, családi örökségünknek? Milyen világot kaptunk istentől, milyen életet adó értékeket őseinktől? Van-e a mai magyar, székely családoknak tartása, hite, értékrendje? Van-e sajátos családi címeretek, számotokra értéket jelentő szokások, ünnepek, szertartások? Mit adunk tovább gyermekeinknek: emberi tartást, a keresztény élet örök értékeit, a természet és környezetünk védelmét, ősi nemzeti erényeket, tiszta magyar szót?

Egy falat a léleknek

• „A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.”

• Ismerjük ezt a köszöntést, amely minden szentmise elején elhangzik, de azt, hogy valójában mit is jelent, kevésbé gondoljuk, éljük át. Sokan mondják, hogy ismerik Istent, hogy „Tudom, hogy van Isten”, de nincsenek élő kapcsolatban véle.

Útjelző

Mária iskolájában 71. 

A Taizé Közösség alapítója, az evangélikus Roger Shütz úgy tekint a Szűzanyára, mint a hamis istenkép helyrehozójára:

„Akadnak olyan keresztény gondolkodók is, akik úgy állítják be Istent, mintha az élet ellensége volna, mintha büntetne, hogy félelmet keltsen és tiszteletet csikarjon ki. Ezek a gondolkodók a szakadékos mélység felé sodornak.

Emlékezzünk régiekről

2. rész

Hatvan éve haltak meg:

László János. Született Ditróban 1874. június 30-án. Pappá szentelte 1897. július 11-én Majláth G. Károly püspök. Csík­szent­mártonban, Zetelakán, Gyergyóújfaluban, Szárhegyen és Tordán káplán. 1905-től Vicén, 1917-től Kolozson, 1923-tól Szovátán, 1936-tól Kilyénfalván plébános. 1945-től visszavonult Ditróba, ott tölti nyugdíjas éveit. Ott is halt meg 1954. február 16-án, 80 éves korában.

Pitypang

Hoffer András

Derecskén, Bihar megyében született 1884-ben. Iskolai tanulmányait Karcagon kezdte, majd Nagyenyeden folytatta. Az egyetemet Kolozsváron végezte, ahol olyan neves emberek oltották belé a földrajz iránti érdeklődést, mint Cholnoky Jenő, és később Szádeczky-Kardoss Gyula. 1909-ben szerezte meg a kémia–termé­szetrajz–földrajz szakos tanári oklevelet. Először a székelyudvarhelyi líceumban, majd a nagy­enyedi iskolában tanított. Az I. világháború idején bevonult katonának, de már az első harcok idején, 1914-ben orosz hadifogságba esett. Mivel a sors rákényszerítette, hogy utazó legyen, Szibéria egyik legjobb ismerője lett. Hihetetlen nehézségek között járta be a távoli tájakat, de ugyanakkor igyekezett tanulmányokat készíteni az ottani természeti viszonyokról, elsősorban a Bajkál-tó környékének földrajzáról. Miután vége lett az I. világháborúnak, Kínán keresztül, Ázsia megkerülésével érkezett haza. A szibériai tapasztalatait több írásban is közreadta. Az egyik legjelentősebb munkája Szibériai jegyzetek címmel jelent meg. Hazaérkezése után több helyen is tanított, majd az 1926-ban megalakult geológiai tanszéken lett tanár. 1946-ban hunyt el Derecskén.

Hírek, hirdetések

Tematikus napok a Mária Rádióban

Február 12-én, Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója alkalmából tematikus napot tart a Mária Rádió: közvetíti a kolozsvári Szent Mihály-templomban február 9-én 18 órától tartott ünnepélyes szentmisét, a február 10-én a boldoggá avatási ügy posztulátora, Kovács Gergely által tartott előadást pedig szerdán 10 órától hallgathatják, és élőben sugározza a február 12-i, 18 órától kezdődő érseki szentmisét Kolozsvárról. Ezt követően február 14-én ismét tematikus nap lesz, ezúttal a Bálint-nap keresztény tartalommal való megtöltése céljából, a házasság hetének rendezvényei közül sugároz, és a házasság, a házasságra való tiszta felkészülés értekeiről lesz bővebben szó. (Szőcs Csaba)