Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 6. szám, 2013. február 10.

Vezércikk

Ha valaki valamit nem rendeltetésének megfelelően használ, az elromlik, ha nem ért hozzá, s próbálja megjavítani, legtöbbször még jobban tönkreteszi. Így történt ez a teremtés hajnalán is. Isten megteremtette ezt a gyönyörű szép világot, belehelyezte az embert, de ő nem megfelelően használta azt, és engedetlenségével, bűnével elrontotta az isteni művet. Amíg a bűnbeesés be nem következett, addig az ember örömben és boldogságban élt, mert harmóniában volt önmagával, másokkal és a világegyetemmel. De a bűn mindent elrontott. Megjelent a szenvedés és a halál az emberiség életében. Ennek oka nem Isten, hanem az ember maga. Isten nem tudta volna megakadályozni, hogy az ember vétkezzen? De igen, ám csak úgy, ha elveszi szabadságát. De vajon szereti-e tanítványát az a tanár, aki megadja a feladat megoldását, hogy a diák ne tévedjen? Szereti-e gyermekét az az anya, aki nem tanítja meg járni, mert fél, hogy elesik? És szeretné-e Isten az embert, ha elvenné tőle azt a lehetőséget, hogy szabadon válasszon, éljen és szeressen? Ha valakit szeretünk, nem szabad elvenni annak szabadságát csak azért, hogy a bajt elkerülje, mert minden ember magáért felelős, vállalnia kell a tévedések, hibák, szenvedések kockázatát. Isten azért nem akadályozta meg ősszüleink vétkét, azért vállalta a bűn kockázatát, mert szerette, szereti az embert.

Panoráma

Közjó és szubszidiaritás – Autonómia és közösség címmel tartották Csíkszeredában január 25-én az egyház társadalmi tanításáról szóló idei tanulmányi napot. A XI. rendezvényt a budapesti Márton Áron Társaság ezúttal is Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ támogatásával szervezte.

A 2001 óta évente megszervezett és az egyház társadalmi tanításáról szóló tanulmányi nap az erdélyi közéleti és egyházi személyiségek párbeszéde, közös fóruma, amely minden alkalommal egy-egy jelentős témát dolgoz fel. Az idei téma a társadalmi közjót a szubszidiaritás szempontjából elemezte. „Az utóbbi időben az egész Kárpát-medencében, így Erdélyben is felerősödtek az autonómiáról való különböző megnyilatkozások, és úgy éreztük, hogy végre értelmes beszéd kellene erről. Ami eddig elhangzott, az nagyon sok tekintetben felszínes, nem igazán megalapozott, és aligha alakítja ki azt a közhangulatot, hogy az erdélyi magyarság valóban magáénak érezze. Felismerje, hogy ez eszköz a szülőföldön való megmaradásban. A kisegítés elve, a szubszidiaritás, az egyház társadalmi tanításában megjelenő elv, amelyből levezethető az önkormányzatiság, idegen szóval az autonómia. De használjuk inkább az önkormányzatiságot, mert az akkor a többségi lakosságot sem fogja esetleg félreértésekre indítani” – válaszolta az idei téma kijelölésével kapcsolatos kérdésünkre Soós Károly, a budapesti Márton Áron Társaság elnöke.

Panoráma

A szerzetesekért adott hálát Schönberger Jenő püspök Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szatmárnémeti székesegyházban az egyházmegye területén szolgálatot teljesítő szerzetesrendek képviselőinek jelenlétében. Február 2. a megszentelt élet világnapja. A szentmise elején a püspök a koncelebráló papokkal a jobb mellékoltárnál elhelyezett asztalhoz vonult – a hívek gyertyáihoz –, és onnan köszöntötte a szerzeteseket: „A mai napon azt ünnepeljük, hogy a Szűzanya felajánlotta, átadta Istennek egyszülött fiát, de önmagát is a Mindenhatónak ajánlotta. Ugyanúgy ajánlják a szerzetesek is életüket, munkájukat, önmagukat Istennek. Ezért hálásan mondunk ma köszönetet azoknak, akik a Boldogságos Szűzanya példájára egészen Istennek szentelik magukat.”

Panoráma

A doni áttörés 70. évfordulója alkalmából Szentendrén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján 2013. január 14-én kiállítás nyílt Paulovics László képzőművész D.’43 című grafikáiból. Paulovics László Szatmárnémetiből Szent­endrére áttelepedett festő- és grafikusművész e grafikái a 2. magyar hadsereg Don-kanyarnál elszenvedett tragédiáját idézik fel, emléket állítanak az ott hősi halált halt több mint százezer magyar katonának. A húsznál is több grafikából álló sorozatot ezen a szentendrei kiállításon láthatta először egyben az alkotó és a közönség.

Panoráma

Jóbarát: egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két világháború között 

A kolozs-dobokai főespe­resi hivatal a Verbum Kiadóval közösen szervezte meg január 29-én Kolozsváron a Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísztermében Bodó Márta Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két világháború között című könyvének bemutatóját.

Panoráma

Visszatérhetnek a pálosok Erdélybe, Székelyföldre. Ebben reménykednek mindazok, akik ünnepélyes fogadtatásukra január 31-én a Csíkszeredához tartozó Hargitafürdőre, a Szent István Központba siettek. Egyelőre két hónapra jött Csíkba a pálos rend két magyarországi szerzetese, Bátor Botond tartományfőnök és Balla Barnabás felvidéki származású szerzetes.

Panoráma

A Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) plébánia, a Házas Hétvége mozgalom és a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Világiak Irodája szervezésében február 18-án újabb jegyeskurzus indul. A kurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, de egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra, és a keresztény családi életre.

Panoráma

Impulzusgerjesztő találkozás helyszíne volt a szatmárnémeti Szent Alajos Konviktus könyvtárterme január végén: reggel kilenc órától a szatmári egyházmegye területén szolgálatot teljesítő karitatív intézmények vezetői mutatták be a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum két tizedikes osztálya diákjainak tevékenységüket és hívták meg őket körükbe.

Kitekintő

A francia keresztény írott és audiovizuális sajtó képviselői és az egyházmegyék, illetve egyházi szervezetek kommunikációs szakemberei január 24–25-én Annecy-ban közös gondolkodásra gyűltek össze. A téma, amiről együtt töprengtek: hogyan őrizhető meg a keresztény sajtó egyedisége a mai világ gyökeres társadalmi és technikai változásai mellett. A tanácskozás címe: Friss tartalom, friss szakértelem, friss közönség.

Kitekintő

Bucsy Levente a Szalézi Ferenc-sajtóösztöndíj idei kitüntetettje, a Magyar Nemzet Online munkatársa Szilvay Gergelynek, a Magyar Kurír munkatársának újságírói hitvallásáról nyilatkozott. „Arra törekszem, hogy egyrészt eleve találjak olyan egyházi témát, ami eléri egy közéleti hírportál ingerküszöbét, másrészt tudatosan figyelek, hogy olyankor jelenjen meg, amikor a legtöbben el fogják olvasni. Az online médiában már mérhető, hogy melyik napszakban, órában mennyien, kik, milyen híreket olvasnak, s meg kell győzni a főnökeinket is, hogy az adott hír érdekelni fogja az embereket, felveszi a versenyt más hírekkel.”

Fészekmeleg

Február második vasárnapja a házasság világnapja. Ez az ünnep Amerikából indult útjára 1981-ben házaspá­rok kezdeményezésére Hiszünk a házasságban! címmel, majd 1983-tól szinte az egész világon elterjedt, és a házasság világnapja elnevezést kapta. II. János Pál pápa 1993-ban áldását adta erre a napra. Célja, hogy felhívja a társadalom és mindannyiunk figyelmét arra, hogy léteznek jó, boldog és tartós házasságok. Szimbóluma egy férfit és egy nőt jelképező, gyertyára emlékeztető forma, amely kifejezi, hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra. Jelszava – Szeressétek egymást! – nemcsak szólam, hanem arra buzdítja a házastársakat, hogy minden nap mondják ki újra igenjüket egymás mellett. Ezen a napon kezdődik a házasság hete rendezvénysorozat, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy minél több ember figyelmét felhívja a házasságban rejlő értékekre, szépségre. Ugyanakkor jó lehetőség a házaspárok számára, hogy felélesszék egymás iránti szerelmüket, hogy megszilárdítsák kapcsolatukat. Biztatok minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék. Ünnepeljük meg házasságunkat!

Fészekmeleg

Sepsiszentgyörgyön van egy maroknyi, imában és szolgálatban elkötelezett közösség, a Pro Vita Hominis Társaság, amely fáradhatatlanul munkálkodik az anyaméhben levő magzatok megmentéséért. Olyan terület ez, ahol sokszor nincsen kézzel fogható, szemmel felmérhető eredmény, de ahol életekben mérik a szolgálatot. Ha sikerül egy-egy jó döntést hozni egy nehéz helyzetben, esetleg hosszú évek múltán kapják a visszajelzést, hogy igenis volt értelme az imának, akkor megvan a lelki elégtétel… A társaság tagjai, habár kevesen vannak, elég sokrétű tevékenységet folytatnak: előadásokat tartanak iskolákban, plébániákon, elmennek mindenhova, ahová meghívják őket, részt vesznek nemzetközi fórumokon is. Kérdésünkre vezetőjük, dr. Kovács Zita gyermekorvos összefoglalta az utóbbi két év tevékenységeit.

Egy falat a léleknek

• Vajon rendelkezünk-e igazi humorérzékkel?

• Az a keresztény, akiben nincs igazi öröm, hamis képet fest a mi Megváltónkról. Az evangéliumi, „örömhír” szerinti keresztény ember életét egészen betölti Isten szeretete, Isten öröme. S ez az öröm átalakító erővel bír; megnyitja a bennünk levő mélységet, édességgel tölt el, igazi vigasz forrása lesz.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 30. rész) 

A cölibátusról, papi nőtlenségről – pró és kontra – könyvtárakat kitevő műveket írtak az évszázadok alatt. Mindenki a saját szája íze szerint. Aszerint is magyarázta, most is magyarázza, így tesz a jövőben is. Ezt a parancsot nem Jézus Krisztus adta, hanem az egyház írta elő. A többi vallások, az ortodoxokat is beleértve ezt nem kérik papjaiktól.

Emlékezzünk régiekről

Hetven évvel ezelőtt halt meg:

Bakódi Antal piarista tanár. Sopron megyében született 1894. július 5-én. Tanulmányait Budapesten végezte. 1918. június 30-án szentelték pappá. Ugyanakkor magyar és latin nyelvből, valamint történelemből tanári diplomát szerzett. Különböző középiskolák után került Kolozsvárra az ottani piarista főgimnáziumba. 1929–33 között a Fiúnevelő Intézet igazgatója volt. 1933-tól a főgimnázium igazgatója. Igen nehéz időket élt át. Nemcsak az iskola fenntartásának feladatai hárultak rá, de magának az iskolának a fennmaradásáért is óriási küzdelmet kellett folytatnia. 1940. szeptembertől a nagykárolyi piarista rendház főnöke és a város katolikus plébánosa lett. Az évek óta rendkívül nagy felelősségű munka kimerítette testi és lelki erejét, így 49 éves korában, 1943. február 9-én visszaadta lelkét a mindenható Istennek.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Türelem, tolerancia, egymásra figyelés…

Úgy gondolom, hogy a felsorolt fogalmakat egyre inkább háttérbe próbálja szorítani, vagy már háttérbe is szorította a 21. század és annak embere.

Mit is jelent türelmesnek lenni? Tolerálni valakit vagy valamilyen ideológiát, életfelfogást?

Azt hiszem, hogy az általános meghatározás mellett ki-ki maga kellene megválaszolja a lehető legőszintébb lelkiismerettel ezen fogalmak jelentőségét.

Hírek, hirdetések

Február 11. – a betegek világnapja

Február 11-én, hétfőn, Szűz Mária lourdes-i jelenésének ünnepén, a betegek világnapján du. 5 órakor a nagyvárad-újvárosi Szent László-plébániatemplomban ünnepi szentmise keretében a betegek kenetében részesülhetnek az egyházmegye hívei. Szent Jakab apostol levele 5. fejezetének 14. versében ezt írja: Beteg valamelyiketek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. A szentség felvételéhez szükséges, hogy a jelentkezők saját plébániájukon felkészítőn vegyenek részt, és a plébánosuk által kiállított igazolással jöjjenek az ünnepi szentmisére. (A váradi püspökség titkársága)