Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 52. szám, 2014. december 28.

Vezércikk

A családok ezer sebből véreznek – mondta Ferenc pápa abban az interjúban, amit szülőhazája egyik lapjának adott. Első alkalommal nyilatkozott Dél-Amerikában megjelenő lapnak: Elisabetta Piqué interjúja az argentin La Nación napilap nyomtatott változatában jelent meg 2014. december 7-én.

A pápa a tőle megszokott egyszerű, lényeglátó és azt egyenesen meg is nevező módon beszélt a házasság problémáiról: „a fiatalok nem házasodnak össze. Később, amikor jönnek, hogy házasságot kössenek egymással, de már együtt élnek, azt hisszük, hogy egy három találkozóból álló jegyesoktatással felkészíthetjük őket a házasságra. De ez nem elég, mert nagy többségük nem tudja, mit jelent egész életre elköteleződni.” S hogy a problémát valósan látja, egy, a tapasztalatból vett példával illusztrálta: „Néhány napja egy pár, akik együtt élnek, elmondták nekem, hogy összeházasodnak. Azt mondtam nekik: »De jó! És jól felkészültök?« Erre ezt válaszolták: »Igen, keressük a ruhámhoz illő templomot« – mondta a lány. »Igen, folyamatosan a meghívókkal, az emléktárgyakkal és minden hasonlóval foglalkozunk« – mondta a fiú.” – E ponton elszörnyülködhetne a hallgató, s a pápa maga is, de ő nem ezt teszi, s főleg nem elégszik meg a megbotránkozással. Mert az nem vezetne semmire, pálcát törni s ítélkezni, ennek hangot is adni csak elidegenítené, elvadítaná a fiatal párt. Ehelyett a pápa így folytatja: „Persze, meg kell ünnepelni a házasságkötést, ez igaz, mert bátorságra van szükség a házassághoz, és ezt meg kell tapsolni. Egyikük sem utalt azonban még halványan se arra, mit is jelent ez egész életük számára. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy sok ember számára a házasságkötés csak egy társadalmi esemény. A vallási szempont elő sem kerül. És hogyan tud az egyház segíteni ilyen körülmények között? Ha nem készültek fel, bezárjuk az ajtókat? Ez komoly probléma.”

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpaszto­rációs munkacsoportja egy programokban gazdag és kegyelmekkel teli évért ad hálát.

Februárban Hagyományteremtő élet – Életadó hagyomány témával tartottuk a férjek, édesapák lelki hétvégéjét, amelyen több mint száz férfi fedezte fel közösen a hagyományok által átadható értékeket. Konkrét recepteket is kaptak arra, hogyan éljék meg az ünnepeket a családban, miként tegyék gyerekeik számára is vonzóvá, színessé.

Márciusban 36 helységből 125 asszony vett részt a feleségek, édesanyák lelki hétvégéjén.

A budapesti Hunyadi Ildikó arról tett tanúságot, hogyan élhetünk Istennel a hétköznapok­ban, Lukács László és Krisztina a Billings Családtervezési módszerről tartott előadást, Simó Irma az éltető kapcsolatainkról beszélt.

Februárban a Házasság Hetén tizenkét helységben több tucat programot szerveztünk a család értékeinek felmutatására, a kapcsolatok megerősítésére, a családokért való imában.

Panoráma

Brassó-belvárosi egyházközségünk 2014-es életére visszanézve, örömmel és elégedetten nyugtáztuk, hogy egyházközségünk bővelkedett rendezvényekben, eseményekben. Volt, amiről beszámolni, s ami még fontosabb, hogy a beszámolók „első kézből” születtek: szervezők, résztvevők „szólalnak” meg. Reméljük, összeállításunk több lesz, mint csupán beszámoló. Szívünk vágya, hogy tanúságtétel legyen Isten országának jelenlétéről, s annak tudatos építéséről a mi egyházközségünkben is.

 

2013 őszén Kasza László segédlelkész megkért, vállaljak el egy kiscsoportot a bérmálkozási felkészítő keretében. Nagyon örültem, hogy alkalmam adódott arra, hogy konkrétan is megháláljam mindazt a jót, amivel Isten nap mint nap megajándékoz, és talán képes leszek rá, hogy másokkal is tudassam és megértessem azt, hogy a legfontosabb és legjobb döntés életünkben az, ha Istent magunkban hordozzuk minden pillanatban. Elkezdődtek a felkészítők, a megbeszélendő témákat nagyon gondosan, érthetően, lépésről lépésre felbontva, jól meghatározott sorrendbe állította össze Kasza László. A tizenhárom főből álló kiscsoport lelkesen járt a felkészítőkre. Bátorítottam őket, hogy merjenek hangot adni gondolataiknak, örömeiknek, félelmeiknek, gondjaiknak, kételkedéseiknek, bárminek, ami megfordul az agyukban, mert csak akkor tudunk igazán megnyílni és befogadni a tanításokat, a hitünket, az Istent, ha aprólékosan megtárgyaljuk. A találkozások során bennem is jobban tudatosultak a valamikor tanult dolgok, és a témákra készülődvén pillanatképek villantak fel az életemből, amelyeket szívesen osztottam meg a fiatalokkal, konkrét példákkal támasztottam alá a tanultakat. Tanúságot tettem ezáltal Istenről, nagy lelki elégtételt éreztem magamban, ugyanakkor szemem láttára látványos lelki változásokon ment át néhány olyan fiatal is, akiben kezdetben sok kétség volt még a szentség felvételével kapcsolatban is. (Zeimen Cecília)

Panoráma

Ifi táborRövid bemutatkozó

Temesvár egyik történelmi negyedét, a Józsefvárost öleli fel plébániánk. Egyike vagyunk a városban lévő hét római katolikus plébániának. A török idők után alapított plébánia sok változáson ment át a közel két és fél évszázad alatt, és a hívek száma is lényegesen változott. Jelenleg 1200 személy tartozik egyházközségünkhöz. A Bánságra jellemző soknyelvűség nálunk is megtalálható: a hívek magyarul, németül és románul imádkoznak. Sőt, a plébániánk területén lévő Miasszonyunk zárdatemplomban bolgár nyelvű lelkipásztorkodás is folyik.

Panoráma

A nagyváradiak számára fontos a Szent László-templom, hiszen ez volt sorrendben a harmadik székesegyháza a váradi püspökségnek, másrészt megkülönböztetett módon hordozza Szent László kultuszát, tiszteletét.

Plébániánkon igyekszünk minden korcsoportot megszólítani és bevonni a közösség életébe. A 2014-es év a szokásos események és ünnepek mellett néhány újdonságot is hozott az egyházközség számára.

Őseink fogadalmának eleget téve farsang végén triduum volt templomunkban. A lelkigyakorlatot Bartha Szabolcs nagyváradi származású, Budapesten élő lazarista vezette. Mindhárom napon a szentmise előtt szentségimádást végeztünk a szerzetes nővérek, a karizmatikus mozgalom tagjai, illetve a Mária Légió tagjai vezetésével. Két nap Böcskei László megyéspüspök is jelen volt közös imánkon.

Panoráma

Visszatekintés a Gyulafehérvári Főegyházmegye Ministránslelkészségének idei tevékenységére

A Főegyházmegyei Ministránslelkészség pasztorális tevékenységének célja a ministráns lelkiség és identitás egyházmegyei szintű megerősítése, valamint az egyházi (papi, szerzetesi, szerzetesnői) és elkötelezett világi hivatások ébresztése és ápolása. Munkacsoportunk ezért a ministránspasztorációban elkötelezett papokkal, kispapokkal, szerzetesekkel és elkötelezett világi fiatalokkal működik közre.

Panoráma

Különleges gyermekkoncert zajlott december 12-én este a zsúfolásig telt sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban, ahol kétszázötven kisdiák több nyelven és szólamban, de a szeretet egyetemes nyelvén közvetítette a karácsony hangulatát. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum, a Mihai Viteazul és a Néri Szent Fülöp Általános Iskola kisiskolásai a vendég hétfalusi diákokkal együtt adták elő azokat a dalokat a világ különböző részéről, melyeket az ausztráliai származású Elena Andrews zenetanárnő tanított be több héten keresztül a gyermekeknek. Az egyik mellettem ülő szülőtől megtudtam, hogy a rövid, húsz perces próbákról egy sem akar kimaradni, a zenetanárnő csodás egyénisége minden gyermeket megfogott és nyelvi akadályok nem léteznek.

Egy falat a léleknek
  • Isten megtestesülésének nem az a célja, hogy én mint ember valamilyen részleges, ideiglenes földi jót, különféle érzéseket, édeskés, hangulati élményeket érjek el, vagy hogy tudatállapotokat éljek át, hanem hogy megújult emberként Istennel együtt legyek, éljek.
  • A karácsony célja tehát nem más, mint Isten maga. Vagyis hogy élhetek azzal a lehetőséggel – amely Isten részéről ingyenes –, hogy szeretetközösségbe lépjek Istennel. S ez már maga az örök élet.
  • „Az örök élet az, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)

Útjelző

Mária iskolájában 104/1.

A hit időnkénti lefordítása, újra átgondolása feltétlenül szükséges, mert hitünk valóban akkor él, ha lefordítjuk az életre…

A Hitvallás hitünk egyik legdrágább szövege. Nincs is sodróbb élmény, mint amikor egész lélekkel mindenki a saját maga életéből mondja: „Hiszek egy Istenben”. A szűzanya Istenbe vetett hite, Istennel való kapcsolata Isten iránti szeretetre lobbantja szívünket, életünket. A szűzanyával egészen másként imádkozzuk: „Hiszek egy Istenben…”

Pitypang

Bak sára rajzaiAmikor Izge királykisasszony már az utolsó vázát is éppen kipucolta, belépett Haláltündér. Ránézett az összetöpörödött, öreg arcra, amelyben úgy ragyogtak a könnyes szemek, mint két tiszta tó tükre.

– Leányom – mondta kedvesen –, szép munkát végeztél. Köszönöm a szolgálatodat. Az fel sem tűnt neked, hogy két kancsó hiányzik?