Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 52. szám, 2012. december 23.

Aktuális

Az év utolsó előadását Holló László tartotta a BBTE RK Teológia Karának keretében működő Katolikus Akadémián december 20-án. A kar erkölcsteológia tanára a tömegkommunikáció erkölcsi dimenzióit mutatta be. Eufóriaként élhető meg, hogy a katolikus egyház megannyi kommunikációs eszközt és felületet használ: saját rádiót, televíziót működtet, internetes oldalakon, a facebookon, twitteren szól az emberekhez a hitről. Az egyház nem kioktatni akar, hanem közösségben beszélgetni. A kommunikáció modern világát II. János Pál pápának sikerült a legerőteljesebben megérteni és használni. Igazi szupersztárnak számított e téren is, s ő kiválóan tudott a média képviselőivel kommunikálni.

Vezércikk

Karácsonyt ünneplő olvasók! A II. vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, október 11-én egyházunkban megkezdődött a hit éve. Célja az, hogy az egyház tanítására irányítsa a hívők és minden érdeklődő figyelmét – írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 4–5. között megtartott rendes üléséről kiadott jelentés.

Karácsony – a sok közül – melyik egyházi tanításra irányítja figyelmünket? Az én lelkemben a karácsony elsősorban az embert határtalanul szerető, irgalmas jó Istent juttatja eszembe, aki fia által hajolt le hozzánk, hogy kivétel nélkül mindenkit szívére ölelhessen. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen […] hogy üdvözüljön általa a világ! (Jn 3, 16–17). Ez egyébként egyházunk egyik legfontosabb tanítása.

Vezércikk

Karácsony közeledik, a betlehemi istállóból ma is erő és béke sugárzik felénk, a kegyelem ma is árad, csak be kell tudni fogadni.

Nem a bőségesen terített asztal, az ajándékok sokasága, a roskadozó fenyőfa jelenti az ünnepet. Bűnbánatban megtisztult szívünk, el nem mulasztott jótetteink, kedvességünk, szeretetünk jelenti azt!

A koldus, akit esetleg meghívunk ebédre, talán maga Jézus, aki bejönne szívünk rejtett kamrájába. Lehet, hogy az a koldus nem jó illatú, lehet, hogy kapcájából olvad a hó, bepiszkítja szőnyegünket, lehet, hogy fogatlan szájával szürcsöli a levest, és csámcsogva rágja az ételt, lehet… Ám olyan nehéz lesz őt ismét kiengedni a hidegbe. Aki egyszer találkozott úgy igaziból a Megváltóval, az már nem tud nélküle élni, annak már csak jónak lehet lennie.

Vezércikk

A betlehemi csillag ragyogása távol maradt a város hangzatos eseményeitől. Néhány ember figyelt fel rá, ők azok, akik nem akartak belenyugodni a mindennapi események szükségszerű forgatagába. Kivételes pillanat, amikor felismerhetjük Isten felemelő jelenlétét. A betlehemi örök csoda sokatmondóan ragyog fel, „hisz övéihez jött” (Jn 1,11), akkor is, ha zsúfolt életünkben elfelejtettünk számára szállást készíteni, vagy érdekeink sűrű listájának rövidlátása nem érzékelte, hogy mihaszna hódításaink ellenére tulajdonképpen hódolnunk kellene. Ez a megismételhetetlen istengyermeki alázat, melyet sajnos nem sikerült elsajátítanunk. Pilinszky János ezt így fogalmazza meg: „Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül / Ezért-azért; egyszóval mindenért”.

Panoráma

Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk Márton Árontól egy gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket.

Panoráma

December 7-én 11 óra közeledtével kis és nagybuszokkal, személygépkocsikkal, zsongással telt meg a gyergyószárhegyi sportcsarnok parkolója. Egymást segítő kezek, kerekesszék-gördülések, ölelő karok, szívből jövő baráti üdvözlések: félezer gyerek, fiatal, idős ünnepre, ünneplésre hangolódott megérkezése volt ez. Találkozni, ünnepelni jöttek a hatodik születésnapját ünneplő Őrangyal-program résztvevői.

A program a Gyulafehérvári Caritas Szociális és Tanácsadó Szolgálata Fogyatékkal Élőknek, a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és a Szent Gellért Alapítvány közös alapítású és szervezésű programja, hatodik éve nyújt alternatív kikapcsolódási, rekreációs foglalkozásokat fogyatékkal élőknek Hargita és Kovászna megye tíz településén. A program sajátossága, hogy mindezt nem zárt körben kívánja nyújtani, hanem bármilyen korosztályra való tekintet nélkül minden érdeklődő felé nyitott.

Panoráma

Adventi lelki napot hirdettek a kolozsvári ferencesek, amelyet immár a visszaszolgáltatott zárdaépület refektóriumában tartottak. A zsolozsma ünnepélyes elimádkozása után Dobszay Benedek budapesti ferences a szentgyónás szentségéről osztotta meg gondolatait, segítséget nyújtva a résztvevőknek, hogy közelebb kerüljenek a nem könnyű, sokszor, sokak számára nyomasztó szentségnek a titkához. A szentgyónáshoz kapcsolódó nehézségek okai sokfélék: rossz élmény, zárkózottabb embernek nehéz megnyílni, nem érzik a szerepét, nem látják, hogy megváltozna az életük, nem értik, miért mondja meg az egyház, mi a bűn. Aki Istenben számon kérő főnököt lát, annak nehéz eléje állni. A szentgyónásban az istenképből kell kiindulni: aki felismeri benne a szerető Atyát, annak vele szeretetkapcsolatban élve világos lesz, hol romlott el a kapcsolatuk.

Panoráma

Szeretetmorzsa Csíkszeredában tizenegy szervezet szervezésében 

Nem akármilyen akcióra fogtak össze december 14-én Csíkszeredában a keresztény szellemben tevékenykedő civilszervezetek. Az Áradat Egyesület, a Családi Elhelyező Központok Szövetsége, a Csibész Alapítvány, a Csíki Anyák Egyesülete, a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládokért, a Gyulafehérvári Caritas, a Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége, a Néri Szent Fülöp Egyesület, a Romániai Magyar Cserkészszövetség Csík körzete, a Szent György Lovagrend és a Szent Tamás Alapítvány képviselői hatalmas szeretetakciót szerveztek a Tulipán áruház előtt: zsíros kenyérre és forró teára hívták az embereket.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas a megszokott éves programjai mellett az adventi várakozásban különösen odafigyel a nélkülöző családokra, magukra maradt idősekre, programokat szervez Erdély-szerte számukra. Nem maradhat el ilyenkor a megszokott ajándékozás sem, hiszen vannak, akiknek nem olyan magától értetődő, hogy karácsonykor jön az angyal. Már októberben gondolva erre a Caritas megszervezte az Egymillió csillag a szegényekért akciót.

Panoráma

Biró Vencel-emléknap Kolozsváron 

December 11-én Biró Vencel-emléknapot tartottak a kolozs-dobokai főesperesi kerület és a piaristák romániai rendtartománya szervezésében. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődött megemlékező szentmisével a kolozsvári Szentháromság- (Piarista) templomban, melyet Ruppert József piarista mutatott be. Homíliájában rendtársa, Biró Vencel fő erényei közül kiemelte hűségét, amellyel a megpróbáltatások viharát kiállta. „Kiegyensúlyozott egyéniség volt, aki sosem parancsolt, hanem kért és meggyőzött” – így emlékezett rá.

Panoráma

Minden érzékszervet megmozgatva árasztotta az ünnepi hangulatot december 3-án Csíkszeredában a Megyei Tanács épületének külső oszloptere, hiszen a fogyatékosság világnapja alkalmából adventi kézműves vásárt szervezett a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal élőket segítő szolgálata, a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság.

Panoráma

A csángók számára még nagyobb tétje van a nyelvnek, az anyanyelv kérdésének: Salamon József gyimesbükki plébános erről is szólt hozzájuk szóló adventi üzenetében.

Isten csodálatos szeretetével csodálatos életre hívott meg, ez pedig egy nagyszerű eszközön keresztül vált nyilvánvalóvá az egész emberiség számára: a nyelven, a szón keresztül. Advent második vasárnapján az evangéliumban hallottunk a pusztába kiáltott szóról: Keresztelő Szent János hirdeti az örömhírt, a Messiás érkezését, és arra kér bennünket, hogy egyengessük az útjainkat.

Panoráma

Hétről hétre Kézdivásárhelyen is a lakosság részvételével gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés, az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Készülj föl reá, testben és lélekben. Nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Márai Sándor Füveskönyvéből idézett Tamás Sándor megyei tanácselnök december 8-án, amikor a Gábor Áron téren maga gyújtotta meg a következő gyertyát a koszorún, majd boldog ünnepeket kívánt a kézdivásárhelyieknek.

Panoráma

December 12-én nyílt meg, és február 1-jéig látogatható a kolozsvári Báthory István Líceum Klub-galériájában az a képzőművészeti kiállítás, amelyen a néhai kegyesrendi elődiskola két piarista öregdiákja, Bokor Ernő és Grünwald Ernő festményeit, akvarelljeit és grafikáit állították ki.

Tímár Ágnes igazgató köszöntőjében azt emelte ki, hogy az utódiskola diákjai ilyen rangos művészeti élménnyel gazdagodva, „látva tanulhatnak”. Orbán István képzőművész, rajztanár, a Klub-galéria felelős szervezője elmondta: a kiállításnak külön hangulatot ad a havas decemberi nap. Alkotni bármikor lehet, ez bármilyen korban megtisztulási folyamat. A két öregdiáknak tavaly volt első kiállítása az ősi alma materben, ahová ezer szál fűzi őket.

Panoráma

Az Engem láss, ne a fogyatékosságom projekt egy szemléletformáló program része, amelyet a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket segítő szolgálata működtet. Amint a neve is mutatja, a program egyik célja megláttatni a fogyatékosság mögötti értékes személyt, továbbá hidakat szeretne építeni a sérüléssel élő gyermekek, felnőttek és egészséges társaik között. Az idén a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola után másodikként a város újabb iskolája vett részt az érzékenyítő programban.

Panoráma

Szép számban gyűltek össze a József Attila költészetét, világszemléletét kedvelők december 13-án du. 6 órától a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Kar dísztermében, ahol Vetési Orsolya és Henn János idézte meg József Attila hétköznapjait, istenkeresését, szerelmi vívódásait. A hallgatóságot dr. Jitianu Liviu dékánhelyettes köszöntötte néhány gondolattal, kiemelte a példaképek fontosságát, azok szerepét a fiatalok s mindenki életében. Köszöntötte a három előadót: hiszen versei által maga József Attila is jelen volt.

Karácsony

A magyar televízió karácsonyi vallási műsorai 

A magyar közszolgálati csatornák idén is megszépítik a televíziónézők és a rádióhallgatók karácsonyát. Az MTVA szerkesztői tartalmas, az ünnep szelleméhez illő műsorokkal díszítik fel a jelképes karácsonyfát. A karácsonyi műsorfolyam már adventben elkezdődik. Advent utolsó vasárnapján az Útmutató műsorában a szerkesztők magyar költők karácsonyi verseivel kedveskednek az ünnepre készülő irodalomkedvelőnek. A műsorban a Patrona Hungariae Iskolaközpont és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai többek között Pilinszky János, Babits Mihály és Márai Sándor költeményeit adják elő (M1, helyi idő szerint 10,40).

Karácsony

Olyan, felül gerendás, egyszerű örmény ház volt ez is, mint a többi, csak csendesebb, mintha senki sem lakta volna. Mindenki megilletődött egy kicsit, amikor a kis harang két kongatása visszaválaszolta, hogy be lehet lépni. A falépcső kifényezve ragyogott a hűvös, fehérre meszelt feljáratban, kétoldalt egy-egy falfülkében a töviskoszorús Krisztus, illetve Assisi Szent Ferenc szobra. Alattuk mindig pár szál friss virág. Mint rendesen, a fejedelem az ebédlő melletti dolgozószobában fogadta őket. Megöregedett vállaira kopott juhbőr bekecset borított fázósan. Ezek a harisnyás francia selyem holmik semmiképpen nem valók ebbe a hűvösségbe. Ő nem viselt parókát, hosszú, selymes haja most is dúsan hullt vállaira. Ezüstszínűbb az már a legszebben rizsporozott francia parókánál. Megölelte őket sorban, egy kis csókfélét is odalehelt a férfiak homlokára, ahogy a lovagrendek tagjainál vagy a szerzeteseknél szokás. Közös nagy megpróbáltatások, közös sors és lemondások néma­sága van bennük. Még Bercsényi szeme is megnedvesedik ilyenkor.

Karácsony

Vad hörgéssel ébredt újból. Zihálva szedte a levegőt, és kidülledt szemekkel meredt bele a szoba sötétjébe. Kezei a paplant markolászták, és homlokán izzadtságcseppek gyöngyöztek. Szíve vadul kelepelt, mint egy űzött vad vagy egy tépett madár, ijedtében.

Az éj bársonyfekete leple súlyosan függött a levegőben. Az ismerős, megszokott tárgyak fenyegető árnyakká nőttek. A szél kint süvítve nyargalt, és néha gúnyosan füttyentett ablaka előtt.

Karácsony

Csukott szempillája mögött nyugalom vette őt körül, de tudta, amint szemeit kinyitja, vége szakad a békességnek, elkezdődik a harc. Nem bánta, ezért jött, és készen állt elfogadni mindent, amit az Atya elhatározott.

De most, születése pillanatában, át akart mindent érezni, minden mosolyt és szeretetet, ami áradt feléje, inni akarta a boldogságot, erőt akart gyűjteni az élethez.

Karácsony


Lukácsovits Magda, e festmény alkotója 1952-ben alkotta e művét, mégpedig ez volt első, egyházi rendelésre festett alkotása. A nagykárolyi piarista templom karácsonyi jászla háttereként festette meg Betlehem városát. A kép történetéhez tartozik, hogy 1946–1948 között nagybátyám, dr. Zernye József a nagykárolyi piarista gimnázium tanára volt, ám 1948-ban az iskolák államosításakor a piarista paptanárokat eltiltották a tanítástól, így nagybátyám a nagykárolyi plébánia lakója lett. A jó keresztény diákok titokban ott is felkeresték. Én ekkor kisiskolás voltam, sok időt töltöttem a nagybátyámnál. Itt többször találkoztam volt tanítványával, Lukácsovits Magdával, aki ekkor már gimnáziumba járt. Nagybátyám sokat mesélt arról, hogy Magda milyen tehetséges, szépen rajzol és fest, jó keresztény.


Egy falat a léleknek

• A hamis vallásosság veszélyesebb, mint a hitetlenség. Olyan úton indul el az ember, amiről azt hiszi, hogy Istenhez vezet, holott épp az ellenkező irányba megy.

• Istent csak ott lehet megtalálni, ahol ténylegesen jelen vagy. Soha sem a „majd”, az „ott”, a „másképp” állapotában, hanem „most”, „itt”, illetve „így”. Jelen lenni, benne lenni, egészen, teljes odaadással.

Egy falat a léleknek

 • Nagyon sok helyen már az ünnepek között megkezdődnek a házszentelések. Ennek elsősorban gyakorlati oka van. De vigyázzunk, ezzel együtt nehogy a lényegen is könnyen átlépjünk!

• Ebben az időben szoktuk énekelni: „Már a bölcsőnél törlöd bűnünket, Szűz Anyád keblén mosod lelkünket. Új esztendőben új szívekkel, dícsérünk, Jézus, énekekkel.”

• Sok minden tudja befolyásolni a hangulatunkat. Így van ez a szavakkal is, amelyeket gyakran hallunk és mondunk. Vannak, akik ugyan ünneplőbe öltöznek, de mégis rettenetes környezetszennyezést végeznek. Az ünnep hangulatát közönségessé teszik, mert közönséges az életük, a beszédük.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 24. rész) 

A Biblia első könyvében azt olvassuk, hogy „Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, aztán megáldotta őket, és azt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet” (Ter 1,27). Majd továbbfolytatja: „Ezért az ember elhagyja atyját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és lesznek ketten egy testté” (Ter 2,24). E szavakkal maga Isten rendelte a házasságot, és hármas kötelességet állított fel benne: egymás kölcsönös szeretetét, a gyermekáldás vállalását, valamint a kölcsönös, örök hűséget egymáshoz a házasélet folyamán.

Útjelző

A 2012-es év utolsó napjaiban emlékezzünk még egyszer az április 18-án tíz éve elhuny Reizer Pál szatmári megyéspüspökre. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kortársai és kortársaink sok esetben nem hagyják beszélni az életművet, legyen az bármennyire kimagaslóan nagy alkotás. Beszélhetnénk, de érthetetlen módon nem beszélünk a 38 éve árván tengődő egyházmegyét újjáépítő püspökről, az egyházszervezőről, a szónokról, a művészetpártolóról, a fiatalok barátjáról, az őszinte emberről és az őszinte papról. Reizer Pálról szólva nem kell összehasonlításokkal erősíteni az ő jelentőségét, a reizeri mű önmagában megáll, és a püspök korai halála ellenére nem töredékes, egészként értékelhető.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Most, hogy közeleg a karácsony, a már mindenki által jól ismert „szeretet ünnepe”, amit az ajándékozás ünnepének is tartanak, felmerül az emberek fejében a kérdés: „Mit is kellene vegyek XY-nak? Aha, igen, kigondoltam ezt, és meg is szeretném venni neki, de vajon lesz-e elég pénzem rá? Mert ha nem, akkor valami másra kell gondoljak, hogy üsse a keretet, mert nem csak neki kell vásároljak, mert ott van még Pityi Palkó, Rokka Misi, Kántor Levi, egy pár barát, a két tesóm, no meg a szüleimet sem hagyhatom ki a buliból.

Fészekmeleg

Tapasztalatcsere a székelyudvarhelyi Szent Pió lelkigyakorlatos házban 

December 7–8. között tapasztalatcserére gyűltek össze a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban a Boldogabb családokért iskolai programban részt vevő önkéntesek. Együttlétük legfőbb célkitűzései a töltekezés, egymás lelkesítése, a munkájuk során szerzett tapasztalatok megosztása, új ötletek gyűjtése, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása volt.

Fészekmeleg

Tárjuk szélesre szívünk ajtaját Isten fia előtt 

A karácsonyra való készülés időszaka arra hívott meg mindannyiunkat, hogy egy kissé lelassítsuk az életünk menetét, csendesedjünk el, bensőségesebben, mélyebben találkozzunk Jézussal. Az advent jó lehetőség volt arra, hogy bűneinket letéve megtisztítsuk szívünket, így kerüljünk közelebb szerető Istenünkhöz, hogy szorosabbá fonjuk a kötelékeket férjünkkel/feleségünkkel, gyermekeinkkel, barátainkkal, és egymásra jobban odafigyelve építsük családunk, közösségünk egységét. Karácsony ünnepe arra hív meg, hogy a testté lett igét befogadva még teljesebbé tegyük a köztünk növekvő szeretetet és békét. Ahogy minden egyes születéssel új esélyt, reményt kap az életünk, Jézus születése is új életet, új lendületet akar adni családjainknak. De vajon mi élünk-e ezzel a nagy lehetőséggel?

Fészekmeleg

Visszatekintés a 2012-es évre 

A polgári év végéhez közeledve megkérdeztünk néhány, a gyulafehérvári főegyházmegyében működő családos közösséget: az elmúlt évben miként gazdagodott családi életük, hogyan tapasztalták meg Isten jelenlétét közösségükben, miért hálásak leginkább. Ugyanakkor az elkövetkező évre vonatkozó terveikről is érdeklődtünk.

Pitypang

Zoltán hatodik évét töltötte, amikor családjával Magyarországra költöztek. Ennek az örökmozgó, vidám kisfiúnak nagy változást jelentett a nyüzsgő város zaja az addig megszokott, csendes falusi élet után. Szülei nagy tragédián mentek keresztül, mert elvesztették a munkahelyüket és egyben a sok adósság miatt a házukat is. Zoltán édesanyja, Mária szüleihez fordult segítségért, akik azt ajánlották, hogy költözzenek hozzájuk, így kerültek ők Magyarországra.

Hírek, hirdetések

Karácsony és újév Nagyváradon

December 24-én du. 5 órakor Böcskei László püspök a Szent Márton Öregotthon kápolnájában mutat be ünnepi karácsonyi szentmisét az intézet lakói és alkalmazottai számára. Este 11 órától a székesegyházban orgonakoncert lesz, ezt követi a püspök által celebrált éjféli mise, melynek zenei részét August Zangl miséje és karácsonyi népénekek képezik, amelyeket a székesegyház kórusa és zenekara ad elő Kristófi János karnagy irányításával. December 25-én az ünnepi szentmisét a megyéspüspök de. 10 órakor mutatja be, a du. 6 órakor kezdődő szentmise után adják át a gyermekek az általuk összeállított karácsonyi műsort ajándékul a nagyváradi híveknek. December 26-án de. 11 órakor Böcskei László püspök a nagyváradi fegyházban mutat be ünnepi szentmisét, énekkel közreműködnek a Szent László Líceum diákjai. December 31-én, Szent Szilveszter napján Böcskei László püspök du. 6 órakor mutat be az év végi hálaadó szentmisét. (A váradi püspökség titkársága)