Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Karácsony és újév a temesvári Szent György-székesegyházban

December 24-én, szombaton Roos Márton püspök este 11 órakor celebrál szentmisét. December 25-én, karácsony napján a főpásztori szentmise de. 10 órakor kezdődik. Az ünnep délutánján fél 6 órai kezdettel pontifikális vesperásra kerül sor a székeskáptalan részvételével, du. 6 órakor román nyelvű szentmisét mutatnak be. December 26-án, hétfőn, Szent István vértanú ünnepén a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes. December 31-én, szombaton, a polgári év utolsó napjának délutánján 6 órakor év végi hálaadásra kerül sor, a liturgiát Roos Márton püspök celebrálja. 2012. január 1-jén, vasárnap a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes. 2011. december 23–2012. január 9. között a Püspöki Hivatalban nincs ügyfélfogadás. (Dirschl Johann általános helynök)

 

Karácsonyi ünnepség a temesvári Gerhardinumban

December 21-én du. 4 órától a Gerhardinum Katolikus Líceum vezetősége, tanárai és diákjai karácsonyi ünnepségre hívják a püspökség képviselőit, papokat, szülőket, nagyszülőket és a volt tanárokat. Az ünnepség szervezői a XI. A és B osztály tanulói és osztályfőnökeik, Lovasz Karin román és Mihalca Márta kémia–hittan szakos tanárok. (Kocsik Zoltán spirituális)

 

Karácsonyi ünnepségek Temesváron

December 17-én a temevár-józsefvárosi plébánia kórusa tartott adventi-karácsonyi koncertet a plébániatemplomban. Az ünnepség keretében a plébánia egyik gyermekcsoportja, valamint a Ion Vidu zeneiskola I. osztályának diákjai karácsonyi jelenetet adtak elő. December 18-án, advent negyedik vasárnapján du. 6 órai kezdettel az Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében találkoztak a temesvári plébániák mellett működő ifjúsági csoportok tagjai, ahol karácsonyi jelenetekkel, énekekkel, pásztorjátékkal köszöntötték az ünnepet. (Sipos Enikő)

 

Kálmándon Boldog Scheffler Jánosra emlékeztek

A falu szülöttének, Boldog Scheffler Jánosnak az áldozatára emlékezni, előtte tisztelegni gyűltek össze a kálmándi és zarándok hívek december 6-án, Scheffler János halálának évfordulóján. Az ünnepi szentmisét jelen levő paptársaival Reszler Mihály nagykárolyi főesperes vezette. A szentmise homíliáját Hájtájer István börvelyi plébános mondta. Kiemelte: Scheffler János nem ismert megalkuvást, ha hitről, Istenről, emberről volt szó.  A szentmise végén Néma Sándor plébános szólt a hívekhez, megköszönve, hogy ébren tartják a nagy előd emlékét. (Józsa J.)

 

Scheffler János-szimpózium

Lajosvölgyihután december 4-én szimpóziummal kötötték egybe az 59 éve mártírhalált halt püspök képének megáldását. A Nepomuki Szent János-templomban több esperesi kerületből gyűltek össze hívek, hogy meghallgassák a tudományos igényességgel összeállított előadásokat, a felemelő kóruséneket, s részt vegyenek a Boldog Scheffler János képe megáldásán. Fromherz Attila plébános köszöntötte az egybegyűlteket, és Scheffler János áldozatáról beszélt. A szimpózium előadásait a Kálvária-templom Adoremus kórusának éneke váltotta.  Dr. Mircea Teodoru, a Vasile Goldiş egyetem tanára a 20. század vértanúiról beszélt, Román János, a Kálvária-templom román közösségének plébánosa a boldoggá avatás és szentté avatás folyamatát ismertette, drd. Vendelin Glazer, a Vasile Goldiş egyetem előadótanára a kommunista időben az egyházat ért támadásokat mutatta be, Fromherz Attila plébános pedig Scheffler János papi hivatását emelte ki. Az ünnepség végén a hívek közösen elénekelték az Úr imáját, majd a befejezés után az Adoremus kórus karácsonyi énekekkel örvendeztette meg a hallgatóságot. (Józsa J.)

 

Családos találkozó Temesváron

A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban december 17-én adventi családos tevékenységet tartottak, amelynek keretében adventi-karácsonyi díszeket készítettek együtt a családok, majd együtt, közös imádság keretében gyújtották meg a negyedik adventi gyertyát. (Sipos Enikő)

 

Megbocsátás hete a könyvtárban

Késedelmi díj befizetése nélkül vihetik vissza a lejárt határidejű, kikölcsönzött könyveket az olvasók a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba. Az intézmény minden évben,  a karácsonyi ünnepek előtt megbocsátás hetet tart. Idén december 13–30. között kerül sor erre. A visszahozott könyvek átadhatók a megfelelő részlegen, illetve elhelyezhetők a könyvtár előcsarnokában található dobozban. Ebben az időszakban ingyenes a beiratkozás, ugyanakkor az olvasók ingyenes beiratkozásra  feljogosító ajándékjegyet igényelhetnek szeretteik, barátaik számára, amivel a megajándékozottak – személyi igazolványuk felmutatásával – beiratkozhatnak a későbbiek folyamán. (www.székelyhon.ro)

 

Imádságos újév-várás

A csíkszeredai szociális testvérek szeretettel várják a kápolnájukba mindazokat a fiatalokat (40 év alatt), akik szeretnék imádkozva, életükben is vissza és előre tekintve várni az új esztendőt. Az év végi hálaadó szentmise után kezdődő program mottója: Aki hisz, annak örök élete van. A programban lesz elmélkedés, szentségimádás, csendes ima, dicsőítés, beszélgetés – természetesen szerény agapé is. Ha valaki távolabbról is szívesen eljönne, korlátozott számban tudunk szállást biztosítani. Igényét, kérjük, jelezze Gergely Izabella testvérnél a 0751-131217-es telefonszámon december 29-ig. (sss)