Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 52. szám, 2011. december 25.

Aktuális


Az egész évben rejtettebb formában, észrevétlenül működő karitatív intézmények decemberben kissé láthatóbbá válnak, hiszen ilyenkor a kiemelkedő ünnepi programok révén szélesebb körben, nyilvánosan is megmutatkoznak. Ilyen eseményekre került sor december 20-án a kolozsvári Szent Mihály plébánia keretében működő Szent Mihály Caritas
és Nőszövetség életében: hajléktalanoknak és gyermekeknek osztottak ajándékot. Erről a két eseményről és a szeretetszolgálat egyéb állandó tevékenységeiről a helyszínen kérdeztük a két intézmény vezetőjét, Fábián Máriát.


A karácsony előtti rendezvények között máskor is szerepel a hajléktalanok számára szervezett ruhaosztás. Látható módon mint ismerősök jönnek ide a segítségre szoruló emberek. Hogyan alakult ki a velük való kapcsolat?

Hajléktalanokkal 2005 telétől foglalkozunk. A Szent Mihály templom körüli téren éldegélnek, a ferences templom körül is lehet találkozni velük. Számon tartjuk őket, nyomon követjük, kivel mi történik: beteg, meghalt – vagy éppen megoldódott a helyzete, bár ez ritkán fordul elő. Minden nap kapnak valami kis uzsonnát, legtöbbször zsíros kenyeret és teát, de van, amikor egyéb is kerül. Ruhaosztást főként ünnepek előtt szervezünk, de év közben is kaphatnak, ha bejönnek, igyekszünk nekik megfelelő ruhákat begyűjteni.

Milyen segítségre és milyen anyagi  forrásokra támaszkodhat ebben a munkában?

Aktuális

Minden év karácsonyi időszakában sokat halljuk: az ünnep igazi üzenete. A magyarázatok ellenére a karácsony igazi jelentése nem elég világos, van valami, ami nem engedi, hogy megértsük ezt a fontos üzenetet, valami, ami elvonja a figyelmet az ünnep mélységének átélésétől.

Egyeseknek a karácsony a család melegét, az együtt ünneplést jelenti. Másoknak az emberek szeretetének megtapasztalását.   Sok keresztény számára a karácsony Jézus születését jelenti. Mindezeknek, különösen a Jé­zus születésére való emlékezésnek van köze karácsonyhoz, de az ünnep igazi jelentése sokkal több, mint a családtagjainknak nyújtott szeretet, békejobb, több, mint Jézus születésnapjára emlékezni. Amikor karácsonyt ünnepeljük, hitünk egyik legfontosabb igazságát ünnepeljük – a megtestesülést. Nemcsak arra a 2000 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk vissza, hogy Jézus megszületett Betlehemben, hanem egy sokkal nagyobb igazságot ünneplünk, azt, hogy a názáreti Jézusban Isten maga lett emberré. Sokak számára érthető és megszokott a megtestesülés szó. Tudják, ennek köze van ahhoz, hogy Jézus egyszerre Isten és ember is.

Aktuális

Schönberger Jenő szatmári püspök karácsonyi levele

Krisztusban szeretett Paptestvérek, Szerzetes Nővérek és Szerzetes Testvérek! Elsősorban hozzánk szól prófétája által az Úr! „Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” (Iz 40,1) – de ne kieszelt mesékkel, hanem Isten örömhírével, evangéliumával: „Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom” (Iz 9,6).

Kedves híveim! Karácsony örömteli vigasztalását szeretném megosztani veletek, akiket oly sok minden aggaszt, félelemben tart. A munkanélküliség, a gazdasági krízis, a mindennapi gondok és szenvedések fölött nincs hatalmunk, nem tudjuk megszüntetni, de ma annak születését ünnepeljük, aki meg tudja szelídíteni és a javunkra tudja fordítani mindezeket.

Panoráma

Lezárult a Gyulafehérvári Caritas hagyományos Szent Erzsébet-gyűjtése, amelynek bevételét idén a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére fordítják.

November 13-án Erdély katolikus templomaiban azon hátrányos helyzetű gyerekek javára gyűjtöttek, akik számára a Gyulafehérvári Caritas szervez különböző tevékenységeket. A Szent Erzsébet-gyűjtés során összesen 156 326,95 lej gyűlt össze a gyermekek javára. Ezekből az adományokból egyrészt a Caritas által működtetett gyermekprogramok jövő évi költségeinek egy részét fedezi a szervezet.

Másrészt pedig annak a cipősdoboz-akciónak a megszervezésére fordították az adományok egy részét, amelynek köszönhetően karácsony előtt több mint 10 000 hátrányos helyzetű gyermek kapott egy-egy cipősdobozba csomagolt ajándékot Fehér, Hunyad, Maros, Hargita és Kovászna megyében.

Panoráma

Hivatalosan adventtel kezdődött az új pasztorális év, ám a kiadott és augusztus végén a pasztorális napokon ismertetett füzet értelmében decemberben már a harmadik témát dolgozhatják fel azok, akik időben elindultak a javasolt úton. Decemberre az önkéntességről, s emellett, ezzel összekapcsoltan az élő plébánia, az élő közösség építésén gondolkodhatnak és munkálkodhatnak a buzgó lelkű hívek.

A közösség pedig a legfontosabb törekvés, a gyümölcsöző keresztény élet forrása és ismérve. A család természet adta közösség, de mivel a vérségi kötelékek erősen összefűzik, ez segít is megmaradni benne. Az igazi Krisztus-arcúság, Krisztus-követés akkor és ott kezdődik, amikor már nem a test és vér sava köt össze, hanem a lélek, a Lélek maga.  A nagy közösség Krisztus teste, az egyház, de az a maga világegyházi egészében nem élhető meg mindennap. Ez azonban nem kellene kibúvó legyen számunkra. A közösség látható a családban, és láthatónak kell lennie az egyházközségben, a keresztény hívők más csoportjaiban. A keresztény hívőnek a közösségteremtő viselkedésre, viszonyulásra nem keresztény köreiben is törekednie kell.

Panoráma

December 3. a fogyatékkal élők világnapja. A világ országaiban a lakosság mintegy tíz százaléka él valamilyen fogyatékossággal. Nem túlzás azt mondani, hogy a lakosság közel harmadát érinti közvetve a fogyatékkal élők sorsának alakulása. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy bár ezen a napon kiemelten felhívjuk embertársaink figyelmét a fogyatékkal élők helyzetére.

Panoráma

A karcfalvi iskola vendége volt Csaba testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója és vezetője. Sűrű elfoglaltsága ellenére vállalta egy rendhagyó hittanóra megtartását, amelyre a karcfalvi művelődési ház termében került sor.

Előbb az I–IV. osztályosokkal találkozott, majd a felső tagozatosokat fogadta. Mindkét csoporthoz sajátos közvetlenségével szólt, sok kedves és tanulságos történetet mesélt el a gyerekeknek. A kisebbeknek Jézus, illetve Júdás gyerekkorát, hétköznapjait igyekezett bemutatni. Lacika történetének elbeszélésével rávezette a gyerekhallgatóság figyelmét arra, hogy ha valaki verekszik vagy rosszat tesz, akkor vállalnia kell a felelősséget tetteiért, illetve a büntetést is, amelyben részesül. De megjegyezhettük, hogy szeretettel, megértő odafigyeléssel sokkal jobb eredmény érhető el, mint szigorú büntetéssel.

Panoráma

A passaui partneregyházmegye fiataljai ismét megajándékozták a szatmári gyerekeket

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a passaui fiatalok december 9. és 12. között ismét ellátogattak a szatmári római katolikus egyházmegyébe. A part­neregyházmegye ifjúsága szoros kapcsolatot ápol az Ifjúsági Irodával, minden évben eljönnek, hogy megismerjék a szatmári realitást, az itteniek hitéletét, hétköznapjait, keresztény hivatását, tenni akarását. Nem jönnek ugyanakkor üres kézzel, ajándékkal megrakodva keresik fel a gyerekeket, akiket különösen karácsony előtt igyekeznek meglepni.

Panoráma

Válogatás a magyarországi közszolgálati média karácsonyi műsoraiból

December 24-én délelőtt a gyermekek A Biblia gyermekeknek – Újszövetség amerikai rajzfilmsorozat újabb epizódjában a vámszedő Zakeus történetét ismerhetik meg (m2, 10.00, romániai idő szerint). Ebéd után Mennyből az Angyal – Kormorán és vendégei címmel az m1 koncertfilmet sugároz (14.05, a második részt másnap 13.55 órakor láthatják a nézők).  A Tükör című műsor karácsonyi vallomásokat gyűjtött csokorba. Az összeállításban egy szék elindul Budapesten, találkozik emberekkel, akik egy rövid ideig megpihennek rajta. Ekkor lehetőségük nyílik arra, hogy elmondják, mit jelent nekik a karácsony, a család, és ha lenne egy kívánságuk, ami valóra válhatna, mi is lenne az (Duna2, 14.15).

Karácsony

Még adventben, de már karácsonyi han­gulat jellemezte december 9-én a Ro­má­niai Máltai Segélyszolgálat Főtitkárságának kolozsvári székhelyén tartott összejövetelt.

Ezen részt vettek az intézmény munkatársai, a segélyszolgálat Kolozs megyei szervezetének munkatársai, önkéntesei, a máltai speciális óvoda személyzete, ahol húsz mozgássérült kisgyereket nevelnek sok szeretettel, türelemmel és ráfigyeléssel.

Karácsony

Karácsonyi fényözön egy horvát faluban

Karácsonyi csodavilággá varázsolta háza külcsínét és jókora kertjét egy család Horvátországban több mint 1,2 millió izzó révén. A héthektáros birtok Grabovnica faluban van. 2002 volt az első esztendő, amikor karácsonyi díszvilágítást kapott, bár akkor még csak 70 ezer égő ontotta fényét. Vezetékből közel 5 kilométernyi fut a föld alá rejtve, a felszínen pedig – fákra, bokrokra, épületekre felaggatva – 170 kilométernyi a drót. A fényűző fénykompozícióhoz fél évnyi előkészületre volt szükség. A birtokon egyebek közt jókora betlehem is áll, szereplői szerény félhomályban vannak, csak az istálló oldala világít, de az is meghitt árnyalatban.

Karácsony

Első évben, amikor a Caritasnál kezdtem dolgozni, december 24-én vittük ki kolléganőmmel az ajándékcsomagokat hátrányos helyzetű családokhoz. Volt olyan család, ahol a szegénység mellett is belopták a karácsony hangulatát a családba, zöld ágból egyszerű koszorú, töltött káposzta illata és mosoly a gyerekek szemében.

De nem mindenhol fogadott ilyen kép minket.

Fészekmeleg

Sokunk számára ismerősen csenghet ez a mondat, életünk folyamán talán már sokszor megtapasztaltuk ennek megvalósulását. Mindennapjaink során számos olyan helyzet adódhat, amikor azt érezzük, előttünk, mögöttünk bezárult egy ajtó – talán végérvényesen. Egy betegen született gyermek, egy hirtelen jelentkező betegség, egy szeretett személy elvesztése, munkanélküliség – olyan történések, amelyek arra engednek következtetni, hogy életünk egyik fejezete lezárult, Isten becsukott egy ajtót.

Fészekmeleg

„Tűzhely vagy tűzfészek? Ez is, az is lehet az ember mindennapi életének elsődleges színhelye – a család. Mindnyájan tudunk, látunk magunk körül példákat erre is, arra is.” Ezeket a gondolatokat Gyökössy Endre Ketten – hármasban című könyvének előszavában olvashatjuk. Feleségként és három gyerek édesanyjaként magam is naponta tapasztalom, hogy ez többnyire rajtam, az én lelkiállapotomon „fordul meg”. Számos feleségtársam hasonlóan gondolja. Ennek kapcsán kérdeztem a Kézdivásárhelyen élő fiatal feleséget és édesanyát, Szabó Jutkát.

Fészekmeleg

Gyerekkoromban mindig nagyon vártam a karácsonyt.  A legszebb ünnep volt számomra. Szenteste mindig szívesen figyeltem a redőnyök mögül kiszűrődő fényeket, érdeklődve hallgattam a helyenként felcsendülő karácsonyi énekfoszlányokat. Közben meg álmodoztam… Ekkor születtek a legszebb vágyaim, álmaim, de ilyenkor volt a legnagyobb szomorúság, fájdalom is a szívemben, ha durvaságot, szeretetlenséget tapasztaltam magam körül. A karácsonyt követő estéken gyakran időztem a karácsonyfa alatt, hallgattam a „csendet”. Pontosabban a világra született Krisztus üzenetét. Akkor ez még nem volt ennyire tudatos bennem, csak azt tudtam, hogy kell nekem ez a csend, jó érezni, tapasztalni az isteni jelenlétet.

Fészekmeleg

„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3) – olvashatjuk a közismert mondatot Máté evangéliumában. Miért mondja ezt Jézus? Ő tudja, hogy a gyermeki szív tiszta és ártatlan, a gyermeknek még megvan az a tulajdonsága, hogy határtalanul tud csodálkozni, örülni. Elég, ha arra gondolunk, ahogy egy óvodás önfeledten hallgat egy történetet, elbűvölve követ egy bábjátékot. Szeme-szája tágra nyitva, engedi, hogy a mese magával ragadja. Mi, felnőttek már sokszor nem vagyunk képesek csodálkozni. Eszünk nem ámul, szívünk nem csodálkozik. Újra meg kell tanulnunk a gyerekeinktől. Talán a karácsony igazi üzenetét is elleshetjük tőlük. Ehhez segítség az itt következő összeállítás, amelyben gyerekek vallanak a karácsonyhoz fűződő élményeikről.

Egy falat a léleknek

• Isten mindig jelenvaló Isten. Ő sohasem megközelíthetetlen.  Ő az, „aki van”, aki mindig jelen van. Az ő neve Emmánuel, vagyis „velünk az Isten”.

Az ige testté lett, és közöttünk lakozott. (Jn 1,14) Isten jelenléte, ami korábban felhőben, megfoghatatlan dicsőségben mutatkozott meg, most látható, tapintható testben jött el közénk és van közöttünk.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mikor még fiatalabb voltam, az év legszebb pillanata volt számomra a szentestén pontban éjfélkor kezdődő szentmise, a fehér mise- és ministránsruha, a kórusból felzengő ének, zengett ilyenkor bennünk az ünnep. 2009. december 25-én reggel kevés alvás után sétáltam a templom fele. Az ereszekről csepegett a víz, a hó olvadt, melegebb volt, mint a korábbiakban. A szentmisén az énekek lassúnak tűntek. Este egy pohár bor mellett ültünk és nevettünk. Minden karácsony más volt.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Másfél éve indítottuk útjára Fiatal vagyok és gondolkodom címmel ifjúsági rovatunkat. Az eredeti cél alapján igyekeztünk minél több közösséget megszólítani, gondolkodásra és írásra meghívni, mostanig pedig mind a négy egyházmegye csoportjaihoz tartozó fiatalok gondolatai olvashatók voltak.

Pitypang

Az adventi ajándékról 

Gyerekkoromban szenvedélyesen szerettem festeni, rajzolni. De aztán, ahogyan a felnőttek többsége szokta, kinőttem ezt a szórakozásomat. Úgy tettem, mint mindenki más, tanultam, utaztam, dolgoztam, is­merkedtem az emberekkel, a világgal. Azt hittem, nagyon sok felfedeznivaló vár rám.  A sok színes ceruza, vízfesték elmaradozott, én pedig általában csak egy golyóstollal jártam a világot. Aztán megjelentek a számítógépek, és gyakran már a golyóstoll sem kellett. Egyszer aztán eléggé felnőttem ahhoz, hogy egy kisgyermek úgy döntsön, engem választ anyukájának. És meg is született a kisfiam, fel is cseperedett annyira, hogy egész nap rajzolni kellett vele. Rajzoltunk is, ő eleinte firkákat, tőlem követelte a traktorokat. Ezernyi traktor után végre békén hagyott, kezdte ő maga papírra gurítani a kerekeket. Én a sok traktor után nemhogy rákaptam volna ismét a rajzolásra, hanem még inkább leszoktam róla. Egészen addig, amíg egy boltban rá nem akadtam egy babaházra.

Hírek, hirdetések

Karácsony és újév a temesvári Szent György-székesegyházban

December 24-én, szombaton Roos Márton püspök este 11 órakor celebrál szentmisét. December 25-én, karácsony napján a főpásztori szentmise de. 10 órakor kezdődik. Az ünnep délutánján fél 6 órai kezdettel pontifikális vesperásra kerül sor a székeskáptalan részvételével, du. 6 órakor román nyelvű szentmisét mutatnak be. December 26-án, hétfőn, Szent István vértanú ünnepén a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes. December 31-én, szombaton, a polgári év utolsó napjának délutánján 6 órakor év végi hálaadásra kerül sor, a liturgiát Roos Márton püspök celebrálja. 2012. január 1-jén, vasárnap a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes. 2011. december 23–2012. január 9. között a Püspöki Hivatalban nincs ügyfélfogadás. (Dirschl Johann általános helynök)