Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 51. szám, 2014. december 21.

Újabb karácsony közeledik, s ezt az évente megismétlődő varázslatos hangulatot, várakozást nehéz szavakkal hitelesen visszaadni.

Évről évre átéljük a csodát, hogy – ha néhány napra is csupán – kiszakadunk a hétköznapok sodrásából, és a megváltozott díszletek között valami egészen másra figyelünk, mint a mindennapi megélhetés, pénzszerzés gondja. Ilyenkor elég egy hívó szó, illat, hópehely, dalfoszlány, és máris megannyi elmúlt karácsony emléke elevenedik fel, melyekre mindig jó emlékezni.  

Nemsokára véget ér az idei adventi előkészület lehetősége. Ismételten számon kér a szeretet ünnepe, hogy mit tettünk. És csak annak lesz igazi karácsonya, aki méltó helyet készített szívében az eljövendő igazi békességnek. Fel kell készülni annak a valóságnak a megértésére, elfogadására és üzenetének megvalósítására, amely kétezer év utáni történelmi igazság, és a mi életünkön keresztül a világvégezetéig érezteti erejét.

Panoráma

„Őr, meddig tart még az éj? – olvassuk Izaiás próféta könyvében. – Az őr felel: Eljön a reggel s aztán az éjszaka. Ha kérdezni akartok, csak kérdezzetek, térjetek vissza és gyertek újra.” (21,12) – Mint általában a prófétai szövegek, ez a szöveg is homályos. Akik éjszakai váltásban dolgoztak vagy éjszaka gépkocsit vezettek, azok tudják, hogy a legkritikusabb idő a hajnal. A legtöbb baleset ilyenkor történik. Az emberi szervezet mintha belefáradna a várakozásba. A prófétának idézett soraiból is ehhez hasonló olvasható ki. Mintha belefáradtak volna a várakozásba és sürgetnék a Megváltó eljövetelét. A próféta válasza határozott ígéret. Eljön a reggel: vagyis eljön, már útban van a Megváltó, de nyomában az éjszaka is. Ez azt jelenti, hogy a Megváltó eljövetele nemcsak örömet jelent, hanem felelősséget is. Annak a kiváltságos nemzedéknek, amelyik szemtől szemben látni fogja a Megváltót és tőle kapja a megváltást jelentő igazságokat, felelőssége kiváltságával egyenes arányban lesz.

Panoráma

Így határozta meg képszerűen Sárközi Sándor piarista a szerzetesség mibenlétét a Gyulafehérvári Főegyházmegye apostoli szolgálatot teljesítő szerzeteseinek találkozója végén celebrált szentmisén. 

A találkozót Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos házban tartották december 13-án. Az elhivatottság mindenekelőtt osztozás Jézus prófétai életében, otthonélmény és idegenség, öröm és küzdelem, fény és néha sötétség, szolgálat és tehetetlenség egyidejűségének paradoxona, amelynek titkához a találkozó végén ünnepelt eukarisztikus hálaadás is egy lépéssel közelebb vitte a résztvevőket.

A találkozó adventi csillaggyújtással kezdődött: minden résztvevő megosztotta, hogy milyen fények gyúltak ki számára az adventi várakozás idején akár személyes, akár közösségi vagy apostoli életében. Utána Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum igazgatója tartott interaktív előadást a boldog emlékű püspök pasztorációs módszereiről. Kiemelte, hogy a mai ember szomjazik az életbölcsességekre, de idegen helyeken keresi a lelki növekedés lehetőségeit, holott nagy elődeink öröksége bőven tartalmaz ilyen kincseket.

Panoráma

Karácsony ünnepének tárgya a megtestesült ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. A keresztény időszámítás kezdete, de ez a szokás csak 498-tól él, amikor Dionisyius Exeguus bencés apát az általa összeállított zsinati gyűjteményeket Krisztus születésétől kezdte datálni. Jézus születéséről két evangélium, a Mt 1,2–2,23 és Lk 1,26–3,40 emlékezik meg részletesen, János evangéliuma pedig a „prológusban”, Jn 1,1–18 a születés üdvtörténeti jelentőségét foglalja himnuszba. Jézus születésének pontos napja nem ismert, ezért a hozzá kapcsolódó liturgikus hagyományok és liturgikus megemlékezések is eltérőek.

Panoráma

Fotó: Fodor GyörgyHoma Ildikó Evangéliumi lélektan. Önismeret mindenkinek című könyvét mutatták be december 10-én a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség dísztermében. A könyvbemutatón elsőként Kovács Sándor főesperes-plébános köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve: adventi hangulatban zajlik a klinikai pszicholó­gus, szociális testvér, logoterapeuta és rádiós műsorvezető szerző jelen könyvének bemutatása. A jelenlevők megtudhatták a szerzőről, hogy 1971 karácsonyán született Temesváron, s a kapott talentumokat azóta is az evangélium szellemében kamatoztatja. Kislányként orvos szeretett volna lenni, de 1990-ben megismerte a szociális testvéreket, nagyon megfogta boldog Salkaházi Sára élete, s ezentúl inkább az érdekelte, ami az emberek lelkében van. A főesperes-plébános bevezetőjét adventi elmélkedéssel folytatta, emlékeztetve, az adventi várakozás alatt átéljük, hogy „Isten mindinkább közelít a mi homályainkhoz”. Az adventi koszorú gyertyalángjának fénye Krisztust jelképezi, de nem elég a templomi vagy otthoni koszorún meggyújtani a gyertyát, az adventi gyertyát emberi magatartásunkon keresztül is meg kell gyújtani. Elmondta, reményei szerint ez a könyv útmutató lesz a város számára abban, hogyan építheti fel ki-ki a szeretet civilizációját saját otthonában.

Panoráma

Fotók: Fábián RóbertDecember 14-én, örömvasárnap örömünnepre gyűlt a kolozsvár-monostori egyházközség az egykori bencés apátság területén épült szentélybe: főpásztori mise keretében megáldották a felújított és megerősített Kálvária-kápolnát, valamint a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom helyreállított homlokzatát. Ugyanakkor a városi és megyei tanács, valamint a vallás- és kultuszminisztérium anyagi támogatásával a templom sekrestyéjét veszélyeztető vízbeszivárgás elkerülésére felújították a vízelvezető rendszert is.

Panoráma

Bensőséges hangulatú adventi délután volt az erdélyi Mária Rádió által szervezett sepsiszentgyörgyi közönségtalálkozó december 8-án, a Szent József plébánia nagy hittantermében. Közös ima, majd Kolumbán Sándorgitárénekes köszöntője után a Nagyváradról érkezett Szőcs Csaba műsorigazgató köszöntötte a jelenlevőket. 

A Csíkszentdomokoson szolgáló Darvas Piroska segítőnővér, az Élő vízforrás rovat szerkesztője meditációs programmal ajándékozta meg a jelenlévőket.

Panoráma

„Csak a bolond remél.” Vallásos neurózis vagy neurotikus vallásosság? címmel tartotta Homa Ildikó szociális testvér, pszichológus az idei év utolsó előadását a Katolikus Akadémián, a kolozsvári Római Katolikus Teológiai Kar dísztermében december 11-én. Zamfir Korinna, a kar professzora ismertette az előadót, akiről megtudtuk, hogy bátran vallja magáról, hogy összes tanulmányait itthon végezte, ez bizonyítéka annak, hogy itthon is lehet tanulni.

Panoráma

Szép napra virradt Petro­zsény december 4-én. A Déli-Kárpátok lábainál fekvő régi bányászváros Szent Borbála emlékét készül megünnepelni. A római katolikus plébánián már reggeltől mozgalmas volt az élet. Számos vendég érkezett, hogy részt vehessen a búcsún. Szász János plébános, Rusti Alexandru káplán és munkatársaik mindent megtettek, hogy a vendégek jól érezzék magukat, az ünneplő közösségnek pedig csodálatos lelki élményben legyen része.

Egy falat a léleknek
  • Isten az, aki meghív és bizalmat önt belém. Sőt, meghitt kapcsolatra akar lépni velem. Részt akar vállalni az életemből, meg akarja szüntetni a szolgai félelmet bennem.
  • Nem csak meghív, hanem kísér is. Ígéretei által lekötelezi önmagát felém, azért, hogy részese lehessek az ő dicsőségének. Kitüntet az ő látogatásaival azért, hogy megtanuljam szeretni őt. S mindezt azért, hogy szeretetből és ne félelemből forduljak felé.

Útjelző

Mária iskolájában 103/2.

2. És mégis, amikor a hit e világosságáról szólunk, hallhatjuk sok kortársunk ellenvetéseit. A modern korban azt gondolják, hogy ez a világosság megfelelő lehetett az ókori társadalmaknak, de az újabb koroknak, a felnőtté vált, eszére büszke embernek, aki arra vágyik, hogy új módon fedezze fel a jövőt, nem jelent semmit. Ebben az értelemben a hit csalóka fénynek tűnik, amely megakadályozta az embert a bátor tudás kimunkálásában. Az ifjú Nietzsche arra szólította fel a nővérét, Elisabethet, hogy merjen kockáztatni „új utakat járva az autonóm viselkedés bizonytalanságában”. És hozzátette: „Ezen a ponton szétválnak az emberiség útjai: ha a lélek békéjét és a boldogságot akarod elérni, akkor csak higgy; de ha az igazság tanítványa akarsz lenni, akkor kutass.”

Hírek, hirdetések

Élő betlehemes Kézdimartonfalván

2013 karácsonyán elkészítették első szerény, kis betlehemesüket a kézdimartonfalvi (Felsőháromszék) kápolnánál kocsányból, néhány korhadt deszkából és pár hablemezből. Mindez néhány órát vett igénybe. Az idén nem akarták ezt megismételni. Ekkor jött az ötlet az élő betlehemesről, és az iskolás gyermekeket is bevonták a megvalósításba. Versenyt hirdettek, hogy az az osztály nyeri meg a 12 liter üdítőt és az egy kg csokoládét, aki az elkészített szalmabábra a facebookon a legtöbb szavazatot kapja december 18-ig. A szalmabábokra azért lesz szükség, mert a betlehemes másként szenteste után üres maradna, így viszont még Vízkeresztig láthatják. Karácsony előtti délután a gyerekek személyesítik meg a szent családot, rajtuk kívül lesz még szamár, ló, juh és tehén is. Az élő betlehemes ezen a napon délután három órától lesz látható, az öt órakor kezdődő pásztorjátékig és szentmiséig. Ezután a szalmabábok kerülnek az élő betlehemesbe. (Elekes Judit)