Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 51. szám, 2012. december 16.

Vezércikk

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak mondom, örüljetek! (Fil 4,4) – Pál apostol e szavaival kezdődik advent harmadik vasárnapjának liturgiája, a gaudete, vagyis az „öröm vasárnapjának” nevezett adventi vasárnap. Pál a hagyomány szerint római börtönében, a Trastevere negyedhez közel mondta tollba ezeket a szavakat, miközben már valószínűleg számot vetett azzal, hogy halálra fogják ítélni. Mégis örömre buzdította önmagát és a Filippiben élő keresztényeket, mert – mondja – „Az Úr közel van!”. Az ad okot az örömre, hogy az Úr eljövetele közel van.

Panoráma

Az adventi koszorú, bár nem liturgikus kellék, már hozzátartozik a karácsonyvárás hagyományához. Az első ilyen koszorú kb. 170 éve készült német földön: Hamburgban. Az idén a kolozsvári Szent Mihály-templom bejárata előtt óriási adventi koszorú állítja meg az arra járót, s figyelmezteti a karácsonyi készület lelki vetületére is. Az óriáskoszorú állítását a városvezetés a plébánia elöljáróival együtt határozta el, egész traktor-utánfutónyi fenyőágat használtak fel a négy méter átmérőjű adventi dísz elkészítéséhez. Horváth Anna alpolgármester asszony Kovács Sándor főesperes-plébánossal egyeztetve határozta el a vallásos reményre emlékeztető szimbólumnak a város főterén való felállítását. Az alapanyagot a város szolgáltatta, a koszorút a plébániai csapat fonta meg. 

Panoráma

Országos Katolikus Egyetemista Találkozó Nagyváradon 

A Nagyváradon megszervezett Országos Katolikus Egyetemista Találkozón november 30–december 2. között mintegy 65 fiatal vett részt Erdély nagyobb egyetemi városaiból: Kolozsvárról 12, Gyulafehérvárról 10, Temesvárról 8, Marosvásárhelyről 5, valamint Nagyváradról 25 egyetemista.

Mindenki rég várta már ezt az OKET-et, de Isten akarata valahogy úgy hozta, hogy most jött el az ideje. A szeptember közepén alakult egyetemi lelkészségnek (NagyeL) sokat jelentett ez a kihívás, a szervezés, a közös gondolkodás, a közös ima és vágy összekovácsolta azt a 30 fiatalt, akik akartak valamit: Istennel és egymással találkozni.

Panoráma

Boldog Scheffler János halálának hatvanadik évfordulójára emlékeztek 

Boldog püspökelődje égi születésnapjának hatvanadik évfordulóján Schönberger Jenő püspök mutatta be a legszentebb áldozatot december 6-án a szatmárnémeti székesegyházban.

Panoráma

Szerethető-e ma az egyház? 

Mikulás-ajándékként az egyház szerethető oldalairól hallhatott a közönség a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémián december 6-án. Vik János, a kar fundamentális teológia tanára Szerethető-e ma az egyház címmel tartott előadást.

Panoráma

Képekkel tanítottak beszélni 

PECS (Picture Exchange Communication System), azaz a képcserés kommunikáció módszeréről szóló képzést tartottak november 29–30. között a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek által vezetett Boldog Scheff­ler János Központban. Ez az Egyesült Államokban már több mint 25 éve jól működő, de területünkön még kevéssé ismert, és legfőképp kevésbé helyesen, szakszerűen használt módszer a kommunikáció megindítását segíti elő, a képekkel történő üzenetközvetítésen keresztül, a szóban történő gondolatcsere kiváló szintjéig, a beszédig. Egy olyan kommunikációs technika, amely azokban az esetekben siet a speciális odafigyelést igénylő személyek segítségére, amikor azok egyáltalán nem vagy csak részlegesen tudják kifejezni érzéseiket, vágyaikat, szükségleteiket, legyen szó veleszületett rendellenességről vagy baleset utáni képességvesztésről.

Panoráma

Az advent a várakozás mellett az elcsendesedés, az önmagunkra figyelés időszaka is. Erre kaptak lehetőséget mindazok a fiatalok, akik december 7-én és 8-án részt vettek a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség, valamint a BBTE Római Katolikus Teológia Kara által szervezet lelki hétvégén a kar dísztermében.

Panoráma

A gyimesfelsőloki Szent András apostol plébániai közösség apraja-nagyja rendkívül aktívan, bensőségesen, családiasan készül Jézus születésének megünneplésére Vass Nimród plébánossal. A lelki töltekezés mellett kiemelt szerepet kap a hagyományok ápolása is. A plébánián a reggelek roráté misével kezdődnek, ezek a várakozás, a készülődés érzését mélyítik el. Az adventi időszakban több gyónási lehetőség van, így mindenki megtisztultan tud készülni az ünnepre. A fiatalok két csoportban rendkívül lelkesen pásztorjátékot tanulnak, ezt majd szenteste adják elő, ezzel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.

Panoráma

December 5-én délután 5 órától tartották a Szent Mihály plébánián a hagyományos Mikulás-ünnepséget. A gyerekek kifejezték, hogy nem csak azért készültek fel versekkel, énekekkel, hogy ajándékot kapjanak, hanem azért is, hogy szereplésükkel ők is megajándékozzák szüleiket, társaikat. A tavalyihoz hasonlóan idén is sok-sok verssel, Szent Miklós életéről szóló jelenettel várták a Mikulás érkezését a gyerekek. Az ünnepség elején köszöntőt mondott Kovács Sándor főesperes-plébános, ezt követte a verses-énekes összeállítás. Az előadásban több mint ötven gyerek vett részt, akik mindannyian aktív résztvevői a plébániai hittanóráknak. A gyerekeket elkísérték szüleik is, akikkel zsúfolásig megtelt a plébánia hittantereme.

Panoráma

Az adventi időszakot idén is ráhangoló lelki nappal nyitottuk meg Karcfalván. A résztvevők dánfalvi, balánbányai és helybéli diákok voltak. Az ismerkedős játékok után közösen megnéztük a Max Lucado Értékes vagy című könyve alapján készült kisfilmet. A korosztályok szerinti csoportokban a délelőtt folymán megvitattuk a történet mondanivalóját és lényegét. Az adventi előkeszület fontosabb mozzanatait összefoglaltuk és kifüggesztettük az iskola folyosójára. A csoportbeszélgetéseket ízletes zsí­roskenyérrel és finom teával nyomtattuk el.

Panoráma

December 5-én és 6-án délelőtt vidám kis gyerekcsapat járt osztályról osztályra a nagyváradi Szent László Gimnáziumban, mosolyt csalva a tanintézmény kisiskolásainak arcára. S hogy kik ők? Az iskola IV. B osztályának tanulói, akiknek vezérmondata az adventi időben: Mindenki tehet valamit azért, hogy jobb legyen a világ. Az osztály színjátszó csoportja Tankó Zita tanító néni vezetésével rövid színdarabbal készült, amely a Mikulást váró nyuszikról és természetesen a szorgalmas iskolásokról szól. Bekopogtak minden osztályba, az egyes tantermek intimitásában játszva el a vidám kis történetet, melynek végén megérkezett a „Mikulás” is (akit a negyedikes Ábrahám Xavér jelenített meg), puttonyában édességgel, könyvvel, plüssjátékkal. A szívesen játszó gyermekek ügyesen alkalmazkodtak az osztályokként változó körülményekhez, célcsoporthoz, a Mikulást játszó fiúcska remek improvizatív képességeiről tett tanúbizonyságot.

Kitekintő

A magyar családpolitika a keresztény értékek mentén, hangsúlyozottan a család védelmében tesz lépéseket – erről adtak képet a magyarországi családkongresszuson elhangzott előadások. Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke értékelte a Magyar Kurír számára a családreferensek összejövete­lét. Elmondta, mennyire fontos, hogy a családkongresszusra évről évre eljönnek olyan házaspárok, szerzetesek és papok, akik magvetőként szétviszik az átélt élményeket, ezáltal építik a helyi közösségeket. Figyelnek arra, hogy az előadásokkal biztosítsák a töltekezés lehetőségét a konferencián, de arra is szükség van, hogy a résztvevők a hallottakat el tudják mélyíteni. A konferencián elhangzottakból Radnai Jenő néhány fő mozzanatot emelt ki, például a kormány családpolitikai rendszerét ismertető előadásokat és fórumot. Az előadás és a fórum rámutatott, hogy a magyar családpolitika a keresztény értékek mentén, hangsúlyozottan a család védelmében tesz lépéseket.

Kitekintő

A családpolitika mindig nőpolitika is – vallja a nemrég 80. születésnapját ünneplő Traudl Langfelder, az osztrák Katolikus Családegyesület korábbi elnöke. Traudl Langfelder a katolikus családmunka meghatározó úttörője. 1973-ban állt a családok elé azzal az ajánlattal, hogy keressenek „kölcsön nagymamát” néhány órára gyermekeik mellé. A Katolikus Családegyesület keretében létrehozott nagymama szolgálatot mintát adott később a Nagyapa kölcsönbe című nép­szerű tévésorozathoz. A családegyesület ma is segít azoknak a családoknak, akik néhány órára nagymamát keresnek gyerekük mellé.

Egy falat a léleknek

• A vádaskodó ember, aki mindenben és mindenkiben hibát és rosszat lát; aki kritizál, megszól és rágalmaz; akinek a szájából csak mocsok és panasz jön ki, elvakultságában észre sem veszi, hogy a bűn trónján ül, és csak ezért ítélkezik.

• Gondolj csak bele, hogyan is nézel ki, ha te minden emberről levakarod a sarat? Lehet, hogy ők már nagyjából tiszták, de te még mindig csak azt a kis foltszennyet látod meg rajtuk… Ha te a legkisebb szennyet is levakarod a másikról, és magadra veszed, a szádba, és hagyod, hogy a gondolataidat csak az járja át, akkor te hogyan fogsz kinézni?

Egy falat a léleknek

Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába Márton Áron fordításában 

A jelenlegi pápa tübingeni egyetemi tanár korában, 1968-ban írta ezt a könyvet, amely alapos bevezetés hitünkbe, szellemi érték és kiváló eligazító mindarról, amit hiszünk.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 23. rész) 

A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete. A szexuális öröm erkölcsileg akkor rendetlen, amikor azt önmagáért, a nemzés és egyesülés célszerűségétől elválasztva keresik.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Már legalább fél órája ülök a számítógép előtt, és azon töröm a fejem, hogyan tudnám kifejezni azt, hogy mi számomra a gondolat. Rabul ejtett ez a kérdés: nem tudok szabadulni a gondolat gondolatától. Aztán eszembe jutott, hogy van azért olyan eset, amikor úgy érkezik egy gondolat, egy ötlet, mint derült égből a villámcsapás, és ha nem írom le, akkor ugyanilyen sebességgel és hirtelen el is tűnik a fejemből. És van olyan eset is, amikor hirtelen megoldást kell találni egy helyzetre, de semmilyen használható jó gondolat nem jut az eszembe, mikor kényszerhelyzetben vagyok. De olyan eset is volt már, mikor beigazolódott a mondás, miszerint „nyomás alatt nő a pálma”, azaz csak akkor jutottak eszembe a használható gondolatok, amikor vészesen közelített egy határidő.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Egyre felgyorsuló világunkban alig van időnk valamire is. Sok minden foglalkoztat, sürgünk-forgunk minden körül, és sokszor még magunkat is alig érjük utol. Az ember nem is érzi igazán, hogy mennyire szüksége lenne a csendre, a nyugalomra. Az ünnepeink éppen erre adnak lehetőséget, ha nem töltjük meg azokat értéktelen dolgokkal. A karácsony a szeretetről kellene szóljon, de ezt a csodaszép idillt felbolydítja a reklámok bődületes zuhataga, mely mint egy vírus, megfertőz mindent és mindenkit. Átírja érzéseinket, gondolatainkat, cselekedeteinket. Nincs időnk senkire, semmire.

Hírek, hirdetések

Sepsiszentgyörgyi hírek röviden

Papok lelki napja A sepsi-barcasági kerület papsága december 11-én az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban tartotta adventi lelki napját. A 10 órától tartott ünnepi szentmisén Hajdú János főesperessel koncelebrálva a körzet papjai vettek részt, valamint a hívek is együtt imádkoztak. A rekollekció központi témája a Hit, ökumenizmus és vallásközi párbeszéd volt. Előadást tartott Zamfir Korinna és Nóda Mózes, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának tanárai.