Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 51. szám, 2011. december 18.

Aktuális


Nagy József, a Katolikus Magyar Bibliatársulat vezetője, az újszövetségi bevezetés és bibliai egzegézis tanára tartotta a 2011-es esztendő utolsó előadását a Katolikus Akadémián. Miben példaadó számunkra az őskeresztények élete? címmel december 15-én, csütörtökön este a mára érvényes tanítást kívánt megfogalmazni és átadni hallgatóságának az utolsó adventi napokban, karácsonyra való felkészítésként, de egyben akár újévi életprogramként is.

Aktuális

A legtöbb ember számára feleslegesnek tűnik ez a kérdés. Csakhogy a kérdés nem arról a karácsonyról szól, amit piros betűkkel írunk a naptárba. Az a karácsony biztosan meg lesz tartva. Megrendezéséről már hetek óta gondoskodnak a kereskedők, reklámgyárak, a fogyasztói társadalom menedzserei és a költekező emberek milliói.

Én arról a karácsonyról kérdezek, amelyben megszületik Isten fia. A kétezer évvel ezelőtti karácsony valóban megtörtént. Efelől ma már nincs semmi kétség. Megtörtént még akkor is, ha a nagyvilág alig vett tudomást róla. Valódiságáról Lukács evangélista számol be, történelmi adatokkal rögzítve: Augusztus császár, világhírűvé vált népszámlálás Quirinis szíriai helytartó felügyelete alatt. Ekkor a júdeai Betlehemben „Megváltó született”. Ez az igazi karácsony.

A mai, kalendáriumba jegyzett karácsonyt is történelmi keretekbe lehet ültetni. „Obama, Putyin, Baroso idejében nagy népszámlálás volt, amikor már senkit sem érdekel, hányan halnak éhen, senkit sem érdekel az AIDS áldozatainak a száma, az sem, hányan haltak meg drogtúladagolásban… Amikor már nem tartjuk fontosnak a kilőtt rakéták leltárát… Amikor a világraszóló botrányok is mindennapivá válnak… Amikor senki sem kérdezi, hová tűnt a világ pénze, és honnan a töménytelen szenvedés és kilátástalanság… Az emberek megrendezik a karácsonyt: nagytakarítás, bevásárlás, sütés-főzés, csillogó fenyőfák, ajándékok garmadája…” Kérdem én: hol van itt az istengyermek? Egyik csomagban sincs!

Panoráma

A katolikus pszichológusok és teológusok II. találkozóját szervezte meg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara és a Psycho-Logos Szakmai Társaság december 9–10-én Kolozsváron. A tanulmányi napok témája (Válság – veszély vagy esély?) aktuális kérdéseket érintett. A katolikus pszichológusokon és lelkipásztorokon kívül a téma iránt érdeklődőkhöz is szóltak az előadások. Célunk egy olyan szakmai és kom­mu­ni­ká­­ciós fórum megalapozása, ahol  együtt kereshetjük, miként se­­gít­he­tünk a ma emberének ke­resz­tény­ként a pszichológia sajátos eszközei­vel.

A megnyitón a kar dékánja, Nóda Mózes köszöntötte a résztvevőket, és kiemelte a teológus és pszichológus szakemberek együtt­működésének fontosságát. Majd Kovács Sándor kolozs-dobo­kai főesperes, a rendezvény fővédnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Rövid beszédében a hitre jutás egyik eszközeként említette a pasztorálpszichológiát, és megbecsülését fejezte ki mindazok iránt, akik ezen a területen dolgoznak.

Panoráma

Már lassan hagyománnyá válik a nagyszalontai adomány est, amelyeken mindig személyesen Böjte Csaba ferences köszönt minden vállalkozót és jóakaró embert, aki segíteni akar a Béke Királynője Gyermekotthonban élő gyermekeknek.

Az otthon egykori katonai laktanyák helyére épült és folyamatosan bővül. Mára több mint száz gyermek gondozását biztosítja. A napokban napközis foglalkoztatás is indult, nehéz sorsú iskolás gyermekeknek meleg ételt, valamint pedagógusok segítségével délutáni oktatást is biztosítanak. De mindehhez rengeteg pénz kell, ezért imádkozik, kilincsel, kér Böjte atya, és mint látjuk, sikerül mindig jószívű adományozóra találni, hisz a jelenlegi jótékonysági esten is 16 500 euró, illetve számos élelmezési és egyéb hasznos felajánlásokkal gazdagodott a gyerekotthon.

Panoráma

Jakab Gábor aranymisés

December 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján ünnepelte pappá szentelésének 50. jubileumát Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos. Délelőtt szolgálati helyén, a Kolozsvár-kerekdombi Jézus Szent Szíve- templomban, majd a filiákban: az Írisz-telepi és a kajántói templomban, este pedig a főtéri Szent Mihály-templomban mutatta be aranymiséjét. Mindenik istenháza megtelt a hívekkel, a bel- és külföldről érkezett meghívottakkal és az Ünnepelt szerte az országból összesereglett paptestvéreivel, köztük Knecht Béla szatmári egyházmegyés tb. kanonokkal, akit az ünnepelttel együtt szenteltek pappá.

Jakab Gábort, Farkaslaka szülöttét ötven esztendeje, 1961. december 8-án szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron püspök. Papi szolgálatát Csíkszeredában kezdte, amit újabb négyéves segédlelkész-beosztás követett Medgyesen. 1968 őszén nevezték ki Kolozsvár-kerekdombi plébánosnak, s azóta ellátja az Írisz-telepi és a kajántói híveket is, főesperesi megbízatást is betöltött. Kiállásáért 1989-ben állami nyomásra ezen tisztségéből leváltották és államsegélyét is megvonták.

Panoráma

Szerzetesnői karizmák a mai Erdélyben

Ezzel a címmel tartott vetített képes előadást december 7-én dr. Farmati Anna, a Szociális Testvérek Társaságának kerületi elöljárója, a Vasárnap katolikus hetilap szerkesztője a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében.

Köszöntőjében Fábián Mária nőszövetségi elnök arról szólt, hogy a kommunista diktatúra csaknem fél évszázadra ellehetetlenítette a szerzetesrendek sokrétű, áldásos tevékenységét is, 1989 után azonban a megnyesett fa Isten akaratából Erdélyben is kizöldült.

Panoráma

December 11-én, az esti szentmisén többen voltak a váradi bazilikában, mint máskor. Már közel két évtizede hagyomány, hogy decemberben karácsonyi hangversenyt tartanak a váradi római katolikus bazilikában. Ilyenkor a többi váradi római katolikus plébániáról is eljönnek a hívek, hogy a bazilikában vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. De mise után megjelennek a református, baptista, görögkatolikus hívek is, hogy részt vegyenek a koncerten. Az idei koncert a Gloria in excelsis Deo! nevet kapta, hisz ilyenkor, karácsony táján angyali hangokkal és énekekkel örvendezhetjük meg a kis Jézust, de ily módon köszönt be a béke is a szívünkben: „et in terra pax hominibus”.

Panoráma

Liszt Ferenc-megemlékezésnek adott helyet a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum kápolnája. A zeneszerző és zongoravirtuóz születésének 200. évfordulójára emlékezve Korom Imre spirituális méltatta Liszt Ferenc sokoldalú zenei tevékenységét, bemutatva életének fontosabb állomásait és a vele kapcsolatban álló, életére nagy hatást gyakorló személyek nevét.

Panoráma

Ökoszociális szemlélet vál­lal­kozói közössé­gek­nek cím­mel szervezett sze­miná­ri­u­mokat a Gyulafehérvári Ca­ri­tas Vidékfejlesztés Szé­kely­udvarhely önkormányzata támogatásával.

November 23-án dr. Bakó Rozália, a Sapien­tia EMTE Műszaki és Társadalomtudomá­nyok Karának szervezetszociológia oktatója és a Globális Információs Társadalmi Figyelő nemzetközi program kutatója tartott előadást Környezettudatos szervezeti kommunikáció címmel.  A szeminárium során arról hallhattunk, hogy a kommunikáció egy szervezet számára olyan, mint a vérkeringés az emberi testnek. A környezettudatos kommunikáció során az egyének nem szennyezik egymás idejét sem késéssel, sem rossz tervezéssel, sem kéretlen levelekkel, csatolmányokkal.

Panoráma

Hálaadó hívekkel telt meg az ötszázkilencven éves szi­nér­váraljai templom dzecember 8-án, szeplőtelen fogantatás ünnepén. Szinérváralján kilencvennel több, mint félezer éve kiemelkedik egy templom a város házai között. Nem nehéz észrevenni, hiszen letisztult vonalaival, kimunkált díszítésével hamar az ember tekintetébe és szívébe lopja magát. Ezer szállal kapcsolódik a városhoz ez a templom, az évek során generációk sora kapott itt lelki táplálékot, választ, buzdítást, nyugalmat. Az idők próbáját kiállva tornyaiból most is messze elhallatszik az ékes harangszó, de oltárától térben és időben annál is messzebb, hangosabban az örömhír, Isten tiszta igéje.

Panoráma

Zsúfolásig megtelt templomban ünnepelte a szatmári magyar görögkatolikus egyházközség templomának védőszentje, Csodatevő Szent Miklós myrai püspök emlékét. A 16 pap és egy diakónus részvételével, Gorcsa György, abaúj-hegyaljai kerületi esperes, tokaji parókus vezetésével a templomba sereglett hívek felemelő élményekben gazdag szent liturgián vehettek részt.  Az ünnepi hangulatot fokozta a hívek egységes éneklését kiegészítő, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium, a Szent Bazil oktatási központ énekkara által énekelt szent liturgia egyes részeinek több kórusműve, valamint az ünnepi karácsonyi koncert, amelyet Kovácsné Csinószki Mária karnagy vezetésével ugyancsak a gimnázium 34 tagú énekkara adott elő.  

Panoráma

December 3-án az előző évekhez hasonlóan adventi lelki napot tartottunk Karcfalván.

Rövid, játékos ismerkedéssel kezdtük a napot. Többnyire már ismertük egymást, hisz a vakációbúcsúztatón részt vevő dánfalvi, karcfalvi és jenőfalvi gyerekek visszatérő ismerősök ezeken a rendezvényeken.

Panoráma

Lassan megszokottá válik, hogy a kolozsvári ferencesek adventben és nagyböjtben triduumot és lelki napot szerveznek. Ebben az évben december 3-án gyűltünk össze a ferences templomban az adventi lelki napra. A meghívás mindenkinek szólt, így aki eddig lemaradt, a jövőben bátran csatlakozhat, hogy töltsön el egy kis időt a világi tennivalóktól elszakadva, a templom és a kolostor falai között, testvérekkel együtt, Istenre figyelve. Köszönjük a ferences testvéreknek, hogy mindannyiunkat befogadnak, kicsiket és nagyokat, időseket-fiatalokat, és gondoskodnak testi-lelki táplálékunkról.

Panoráma

Ezt az üzenetet akarták továbbadni Kolozsvár Főterén azok a különböző vallású és nemzetiségű fiatalok, akik részt vettek december 9-én és 10-én este a Keresztény flashmobon. Az újszerű rendezvény létrejöttének módjáról és céljairól december 4-i, 49. lapszámunkban olvashattak interjút Varga Bernadette szervezővel. A fiataloknak sikerült megmozgatniuk a város ifjúságát, a jégpályán szórakozó vagy körülötte éppen elhaladó járókelőket. Az alábbiakban a villámcsődületen készült képriportunkat tekinthetik meg.


  

Kitekintő

Az ajándékot szeretettel készíti elő az ajándékozó. A megajándékozott mindig örvend az ajándéknak, mely a szeretet egyik kifejezése. A legnagyobb ajándék, amit az emberiség kapott: a Megváltó földre születése. Jó lenne tovább ajándékozni valamit abból a szeretetből, amellyel minket szeret, és de jó lenne örvendve ajándékozó emberré válni életünk során, hogy megváltozzon egy kicsit ez a búskomor világ. Közeledik az év vége, amikor visszapillantva az elmúlt időszakra, hálát adunk Istennek, megköszönve a sok ajándékot, amellyel elhalmozott egész esztendőben. Azt hiszem, mindannyiunknak van, amit megköszönni, kezdve attól a perctől, hogy reggel kinyithatjuk a szemünket. Van, aki jobban észreveszi a kapott ajándékokat, más kevésbé. Van, aki hálát tud adni a legkisebb dolgokért is, más a nagyobb ajándékokat is természetesnek veszi, hogy az kijár neki, és megfeledkezik a köszönetről, a háláról…

Egy falat a léleknek

• Az Úr Jézus Krisztus „valóságos Isten és valóságos ember”. Hogyan fejezhetem ki Jézusba mint „valóságos Istenbe” vetett hitemet? Az imádás által. És hogyan fejezhetem ki Jézusba mint „valóságos emberbe” vetett hitemet? A szegények és a szenvedők szolgálata által.

• Ami Krisztusban mint Istenben látható volt, az egyház szentségi jeleibe ment át. Ami viszont Krisztusban mint emberben volt látható, az ő mennybemenetele után a szegényekben és szenvedőkben lett láthatóvá.

Útjelző

III. parancsolat (14. rész)

Isten tízparancsolatát két nagy csoportba oszthatjuk. Ezért volt már két kőtábla kezdetben is. Az elsőn három parancs az Isten, a másikon hét parancs a felebaráti szeretet parancsait foglalja magába. A tízparancsolat kétségkívül az emberiség legnagyobb kincseihez tartozik. S a két kőtábla, amelyet a jó Isten nekünk adott, a legfontosabb törvénykönyvünk! Mindenkit kötelez.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az ünnep minden ember életében jelen van, kultúránként és koronként eltérő módon és formában, azonban vannak jellemzői, amelyek nem változnak. Ezek képezik az ünnep lényegét. Úgy gondolom, amint arra a magyar ünnep(nap) szó etimológiája is fényt vet, az ünnepnek elszakíthatatlan kötődése van a szenthez. Természetesen ettől még el lehet szakítani tőle, de az már nem ünnep lesz, hanem ünnepség, fesztivál vagy valami más.

Pitypang

A napkeleti bölcsek nyomában 

Decemberi feladványaink a karácsonyi ünnepkörhöz kötődnek. Ebben az ünnepkörben már jócskán benne vagyunk, már nem sokat kell várni karácsonyig! Lehet, hogy közületek már sok ügyes kis hittanos azt is tudja, hogy ennek az ünnepkörnek január 6-án, vízkereszt ünnepén van vége. A feladatok ezzel az ünneppel kapcsolatosak.

Hírek, hirdetések

Jótékonysági koncert a parajdi sóbányában

December 17-én a parajdi sóbányában a Böjte Csaba OFM által működtetett gyermekotthonok lakói számára szervezett koncertet immár másodszor Kiss Kata és zenekara. Bikics Tibor zeneszerző tudatosan készül ezekre az alkalmakra, fontosnak tartja a gyermekekkel való foglalkozást a jövő szempontjából. Tavaly 2500 gyermek vett részt, az idén 1000-rel többen vannak, az önkéntesekkel együtt körülbelül 6000 ember. Az eseményen közreműködött a Dobroda Népzenei Együttes is. (www.kisskata.hu, mtv1)