Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 50. szám, 2015. december 13.

Panoráma

Fotó: http://catholic-kazakhstan.org/A Szentszék sajtóterme december 5-én tette közzé, hogy Ferenc pápa Miguel Maury Buendía érseket, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán eddigi nunciusát küldi Bukarestbe a nyáron, Francisco-Javier Lozano érsek távozásával megüresedett diplomáciai szolgálati hely betöltésére.

Az új pápai nuncius életrajza a Romániai Püspökkari Konferencia titkárságának közleménye nyomán:

Miguel Maury Buendía Spanyolországban, Madridban született 1955. november 19-én. Pappá 1980. június 26-án szentelték a madridi főegyházmegye szolgálatára.

Salamanca egyetemén szerzett teológiai licenciá­tust dogmatikából 1985-ben, majd Rómában a Szent Tamás Pápai Egyetem keretében doktorált egyházjogból 1987-ben. Ugyanebben az évben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, nunciatúrai titkárként dolgozott Ruandában, Ugandában, Marokkóban és Nicaraguában 1996-ig. Ezt követően nunciatúrai tanácsos volt Egyiptomban, Szlovákiában, Macedóniában és Írországban 2004-ig, amikortól a szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályán teljesített szolgálatot.

Panoráma

A cselekvő keresztény és a melldöngetés nélküli magyar 

Akoporsóban nyugvó Csávossy György neve után különféle foglalkozásokat jelölő minősítések szerepelnek: költő, színműíró, tanár, borász, közéleti személyiség, mezőgazdasági szakíró és a többi. Itt és most ezekhez még hozzáteszem az én személyes minősítésemet is: kiváló igehirdető.

Feljogosít erre a címadásra a Hív a harang című, 2009-ben megjelent könyve, amelyet nemcsak alkalmi rövid homíliák gyűjteményének, de egyfajta szellemi végrendeletének is tekintek. A költőt, a színműírót, a tanárt vagy a borászt méltatni nyilván nem az én tisztem, megteszik azt minden bizonnyal mások helyettem, hozzáértő szakemberek.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi Mozgáskompetencia Fejlesztőközpontját és a Szent Lukács Központot is meglátogatta a héten a Mikulás. Minden csoport kapott egy kis szeletkét az ünnep varázsából. Az idősek és fiatalok egyaránt boldog mosollyal az arcukon fogadták a meglepetést. Énekekkel, versekkel csalogatták ki az ajándékokat a puttonyból, és a fáradt Mikulást is megörvendeztették kedvességükkel. Csillogó szemük a távoli múltba tekintett, gyermekkoruk meghitt Mikulás-esti, fenyőillatú, csengettyűszós varázsát tükrözte vissza. Mindenki elmesélte, ki hogyan élte meg gyermekként a Mikulás eljövetelének estéjét. Valamennyiük elbeszélése összecsengett azon a ponton, hogy kíváncsisággal telve várták a naplementét és azt, hogy megtudják, vajon az öreg Mikulás jó gyermeknek ítélte-e őket és megkapják-e a várva várt meglepetést, vagy virgács lapul a tarisznyájában.

Panoráma

Több száz érdeklődőt vonzott és megannyi gyermeket tett boldoggá a nagyváradi püspökség által szervezett adventi jótékonysági vásár, amelynek keretében a legkisebbek a Mikulással is találkozhattak december 5-én, szombaton a püspöki palota kertjében.

„Az advent többek közt a találkozásról szól. Ez a vásár is a találkozás lehetőségét teremti meg, egy helyet, ahol nincsenek társadalmi különbségek és az emberek nyitott szívvel fordulnak egymáshoz” – hangsúlyozta köszöntőbeszédében Böcskei László megyéspüspök, köszönetét fejezve ki a vásár standjainál álló embereknek, akik idejüket, kreativitásukat áldozták azért, hogy a közösség és az egybegyűltek valódi adventi szellemben hangolódhassanak rá Jézus Krisztus születésének ünnepére.

Panoráma

Adventi lelkinapot tartottak Udvarhelyen december 5-én a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. Az eseményről, mellyel a résztvevők az Irgalmasság évére igyekeztek ráhangolódni, Gergely Ágnes számol be. 

Az idei adventi lelkinapon az Udvarhelyről és a környező településekről több mint 70-en gyűltünk össze, hogy közösen imádkozzunk és feltöltsük a lelkünket. Az idei téma Isten irgalmassága volt. Délelőtt tíz órai kezdettel közös imával kezdtük a napot. A keresztúri résztvevők segítségével a bemutatkozáson kívül egy kis interaktív játék is volt. Ezután Tamás Barna ifjúsági főlelkész tartott előadást, amelynek mottója: Irgalmas, mint az Atya. A Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság évére kezdhettünk hangolódni, megismerhettük az irgalmas szó tulajdonképpeni jelentését, és azt, hogy Isten és a körülöttünk élő emberek mennyire irgalmasak hozzánk. „Isten irgalmassága az evangélium dobogó szíve” – mondta Ferenc pápa. Közösen tanulmányoztuk a Zsoltárok könyvének 136. fejezetét, amelyben a zsidó nép Isten irgalmasságával magyarázta, hogy mennyi jót tett velük a Mindenható. Ennek mintájára megfogalmaztuk saját zsoltárunkat, ami segített végiggondolni, hogy Isten mennyire irgalmas velünk, mindent neki köszönhetünk. A délelőttöt kiscsoportos megbeszéléssel zártuk, ahol kiválasztottunk egy célkitűzést az irgalmasság lelki és testi cselekedeteiből, amit véghez szeretnénk vinni a következő évben. A kiscsoportokban rövid összefoglalót készítettünk a délelőtt tanultakról. A kreatív összefoglalókat ebéd után mutathattuk be. Volt, aki rövid jeleneteket játszott el, volt, aki csak élő szoborral mutatta be, hogy számára mi maradt meg a tanításból. Ezt elmélkedés, csendes ima követte, ahol magunkra figyelve megbánhattuk bűneinket, Isten elé vihettük azokat. Eközben a Halleluja zenekar tagjainak vezetésével énekben is dicsőíthettük az Urat. A napot szentmisével zártuk.

Emlékezzünk régiekről

Ötven éve halt meg:

András Péter. Született Kadicsfalván, 1881. szeptember 17-én. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1905. június 27-én Mailáth G. Károly püspök. Ditróban káplán. Homoródkarácsonyfalván, Csík­szent­léleken, Görgényszentimrén, Vágáson, Máréfalván és Székely­szenttamáson plébános. Meghalt Kadicsfalván 1965. december 21-én, 84 éves korában.

Emlékezzünk régiekről

Mennyire fonák és helytelen dolog az, amikor azért imádkozunk, hogy legyen meg Isten akarata, de amikor megszólít, akkor nem fogadjuk el és nem hallgatunk rá. Sőt, ellenállunk, tusakodunk, makacskodunk, szomorúak vagyunk és búslakodunk.

Nincs meg a készség a szívünkben. Szinte kényszeríteni kell bennünket a jóra, arra, hogy magunkból kimozduljunk. S mielőtt kimozdulnánk, azt nézzük, hogy megéri-e, hogy milyen jutalomban, kitüntetésben részesítenek minket.

Hírek, hirdetések

Az Irgalmasság kapujának megnyitása

A gyulafehérvári főegyházmegyében a csíksomlyói kegytemplomban nyílik meg az Irgalmasság kapuja december 13-án. Jakubinyi György érsek a fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében nyitja meg a főegyházmegyében az Irgalmasság kapuját és ezzel együtt az Irgalmasság szentévét. Az ünnepi szentmise a kegytemplom előtti téren kezdődik az Irgalmasság kapuja megnyitásával.