Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 50. szám, 2014. december 14.

Vannak napok, amikor minden természetesen következik: reggel felkel a nap, tetterősen ébred az ember, elvégzi a kötelességét, és még azon felül is vidáman ad: szeretteinek idejéből és erejéből, barátainak figyelméből, a sanyarú világnak önmagából. Annyira megszokja, mintha mindez a világ legtermészetesebb rendje volna, mintha ez neki kijárna. Át sem gondolja, hálát sem ad már, hiszen ő teszi a dolgát, úgymond megfizeti a jó nap árát, neki kijár.

Pedig dehogy! Messze nem így van. Minden lélegzetvételért köszönet jár. Minden olyan reggelért, amikor öröm az ébredés, nem fáj a felkelés, nem teher az újra elkezdődött nap, az élet.

Mert van, amikor a napi fogmosás is kín, a cipő befűzéséhez a legnagyobb elszántságra és az aznapra összegyűjtött minden erőre szükség van. Amikor segítség kell egy pohár víz kitöltéséhez is. Amikor hónapok telnek el, és még mindig segítségre szorul az ember, a büszke, önálló, magában megálló ember, és kérnie, kunyerálnia kell. Már mindenki unja, azok is, akiknek ő leste kedvét, s azok is, akik barátságból vagy színlelve neki lesték a kedvét. Legjobban talán maga unja, őt fárasztja, de a nap gondját minden nap viselni kell, míg adatik.

Panoráma

Szent András megrázta a szakállát, s tőle puha fehér takaró borított be mindent. Ez az egyébként ezeken a végeken élő és küzdő emberek életében megszokott jelenséggel is arra int, amiért oly fontos a szentidő, hisz az vette kezdetét november 29-én, az est beálltával. A plébánia épülete előtti téren, a világháború hősi halottjainak emlékműve előtt újra megjelent a mintegy négy méter átmérőjű adventi koszorú, amelyet hozzáértő, szorgalmas kezek készítettek el friss fenyőágakból, rajta a négy gyertyával. Azért éppen négy, hogy jelezze: Ábrahámtól a Megváltó eljöveteléig négyezer esztendő suhogott el a választott nép fölött. Sokszor telt ez a várakozás olyan történelmi események és helyzetek közepette, amikor a történelem immanens törvényei szerint el kellett volna tűnnie ennek a népnek. Mégsem ez következett be, mert a történelmi hivatástudat egybefonódott a kis népek gondja fölött is nagy szeretettel őrködő Isten tervével: Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel… Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (1Móz 12,2) Az áldott Üdvözítő, a vele vitába szálló zsidó vezetőknek mondotta: Ábrahám, a ti atyátok örvendett, hogy meglátja napomat. Meg is látta és örvendett miatta. (Jn 8,56). Ez a látomás kísérte és tartotta a lelket Ábrahám népében.

Panoráma

Teltházas ünnepség keretében köszöntöttük november 30-án, advent I. vasárnapján az esti szentmise után a kantai templom orgonáját.

A középkortól a nyugati keresztény liturgia fontos kelléke az orgona, amely nem csak az egyházzenészek, hanem a világi muzsikusok, zeneszerzők munkásságát is áthatotta évszázadokon keresztül. Így volt ez környékünkön is, hiszen szinte kivétel nélkül mindenik templomunkban orgona áll.

Panoráma

Ötödik alkalommal szervezett adventi vásárt  2014. december 1-jén a Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár. A közösségi ünneppé nőtt vásáron idén több mint 35 kézműves eladó kínálta ajándéktárgyait, ünnepi díszeit.

A vásár hangulatát a község „rezes bandája” tette emelkedetté, majd a megnyitón Ferencz Alajos polgármester és Lukács János segédlelkész osztotta meg gondolatait adventről és az adventi vásárról.

Panoráma

Várva-várt közös eseménynek számít a Kolping-tagok és a fiatalok körében immár évek óta az adventi koszorúk elkészítése a székelykeresztúri Szent Kereszt plébánián. Idén 58-an döntöttek úgy, hogy az advent előtti szombat délutánt együtt töltik, és meghitt hangulatban elkészítik adventi koszorúikat. Ám az esemény ezzel még nem ért véget. Ugyanis a koszorúk elkészítése után következett még egy lélekmelengető feladat: meglátogatni újra az egyházközség idős, ágyhoz kötött tagjait. Legtöbbjük már nagyon várta ezt a találkozást, örömmel gyújtották meg az első adventi gyertyát a nekik ajándékozott koszorún, imádkoztak az őket felkeresőkkel és beszéltek mindennapi szenvedéseikről vagy akár örömeikről. Vasárnap pedig a szentmisék előtt egy kicsit ráérezhettek az adventi délután örömére azok is, akik az eladásra szánt koszorúkból választottak. December 1-jén pedig adventi lelkinap volt a székely­ke­resztúri plébánián. A 38 részt vevő Fidelis ferences nővér irányításával az adventi várakozásról elmélkedett. Ez az alkalom eltért az eddig „megszokott” lelkinapoktól. Ezúttal mindannyiunk apró cselekedetei kaptak a beszédénél nagyobb szerepet, mégis a nap végére a résztvevők tele szívvel mondtak köszönetet Istennek. 

Az alábbi vallomások, beszámolók betekintést nyújthatnak e nap csodájába:

Panoráma

Nagy sürgés-forgás volt a Báthory István Líceum kisépületében december 6-án, ahol sor került a kolozsvári Szent Mihály Plébánia által működtetett Szent Imre Római Katolikus Óvoda által szervezett adventi vásárra.

A már hagyományossá vált vásár célja évente, hogy egy nehéz sorsú gyereket segítsenek, valamint az, hogy az óvodások megéljék az ajándékozás, segítés örömét. Ily módon tapasztalják meg azt, hogy nem csak kapni jó, hanem még nagyobb öröm az, ha adni tudunk.

Panoráma

Beszámoló a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum ünnephetéről

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe iskolánk életének egyik csúcspontja. Az ünnep hangulatát emelték az erre a hétre betervezett különböző tevékenységek, rendezvények, vetélkedők. Olyanok voltak ezek, mint a rózsaszirmok Szent Erzsébet kosarában.

Az első ilyen rendezvény november 18-án zajlott: a Szent Erzsébet rózsái címmel megrendezett hittanversenyen a környék általános iskoláinak tanulói mérhették össze tudásukat Szent Erzsébet asszonyunkról. A vetélkedő során a tanulók számot adtak felkészültségükről, otthonról hozott kreatív ötleteikkel pedig szebbé tették az együttlétet.

Egy falat a léleknek

Egyre sűrűsödnek az elfoglaltságok, fokozódnak a zsibongások, a türelmetlenségek és a feszültségek; mintha egyre inkább ezek jellemeznék a karácsonyi várakozásunkat. Pedig ideje lenne már abbahagyni, félretenni, kizárni, és megpihenni, megnyugodni Isten előtt.

Betérni a lélek hajlékába, kizárni onnan mindent, és csak azt hagyni meg, ami segít az Úr keresésében, azért, hogy teljes szívemből tudjam mondani: „a te arcodat keresem, Uram” (Zsolt 26, 8). Hol és hogyan keresselek téged? Hol és hogyan találhatlak meg téged?

Útjelző

Mária iskolájában 103/1.

Mit jelent, amikor ezt mondom: „Hiszek…”?

Az apostoli hitvallásról általában beszéltünk előző két írásunkban. Szent Ágoston püspök szerint: Mondjátok el naponként, ha felébredtek! És mondjátok el, mielőtt elaludnátok. Így örüljetek naponként hiteteknek, hitben való gazdagságotoknak. Lelketek szép ruhája ez.

Az apostoli hitvallás lelkünk szép ruhája…

Pitypang

3. Iguazú-vízesés Dél-Ame­rikában

Ha valaki arra kérne minket, soroljunk fel néhány vízesést, minden bizonnyal a Niagarával és a Viktoria-vízeséssel kezdenénk a sort, de vajon az Iguazút megemlítenénk-e? Szé­­lesebb, mint a Viktória-zuha­tag, és magasabb, mint a Niagara-vízesés. Az Iguazú Nem­zeti Parkban, Puerto Igu­a­zú közelében folynak össze az Iguazú és a Paraná folyók. Ettől keletre található a világ legnagyobb kiterjedésű vízesése. Az Iguazú-vízesés két állam határán található, és egy érintetlen őserdei ökoszisztéma részét képezi. A vízesés a brazil Paraná állam és az argentin Misiones tartomány közelében található, az Iguazú Nemzeti Park területén. 80%-a Argentínában és 20%-a Brazíliában van. A világ hét természeti csodája között szerepel. A területet, amelyre az argentin és a brazil hatóság is felügyel, az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Az Iguazú-zuhatag az azonos nevű folyón alakult ki a torkolat közelében, nem messze attól a helytől, ahol az Iguazú-folyó a Paranába ömlik. A két folyam egyesülése pontosan arra a hármas határra esik, ahol Brazília, Argentína és Paraguay találkozik. Ettől a helytől kicsit északabbra épült meg a világ egyik legnagyobb vízerőműgátja, az Itaipu, amelyen Brazília és Paraguay osztozik. Az építkezés 1975-től 1991-ig tartott, közel 30 000 ember dolgozott az erőmű kialakításán. A gát 7,76 km hosszú és 196 m
magas. A gyűjtőtó területe Chicago területe háromszorosának felel meg. A felhasznált vas és beton alapanyagból közel 380 Eiffel-tornyot lehetne építeni. A turizmus szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy az építkezésnek köszönhetően közúton is megközelíthető az Iguazú Nemzeti Park. A gátat szervezett keretek között turisták is látogathatják.

Hírek, hirdetések

Ardai László Attila legújabb köteteinek bemutatói

Az Otthonom Szatmár megye sorozat 44., 45., 46., darabjaként jelent meg Ardai László Attila kanonok Krisztust hirdessük című kötetei. A Szatmárnémeti Szentlélek templomban és a Hildegárdában megtartott könyvbemutatók a hívek széles körű érdeklődéséről tanúskodtak. December folyamán még több bemutatóra kerül sor Szatmár megyébe is. Advent 4. vasárnapján, 21-én a 9 órai mise után Nagykárolyban a Szentlélek templomban mutatják be a köteteket. A bemutatón az önköltségi áron beszerezhető köteteket a szerző dedikálja. (Cs. Cs.)