Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Köszönet a támogatásért

A Keleti Kongregáció bíboros prefektusa Jakubinyi György érseknek címzett levelében köszönetet mond a hívek adományaiért, amelyet a kongregációnak továbbítottak. Az adományokat a szentföldi egyházak támogatására fordítják. Az összegyűlt összeg 14 835 lej. A levél a szentatya és a dikasztérium nagyrabecsülését és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzájárultak a támogatási kezdeményezéshez. (Főegyházmegyei Hatóság)

 

Szentmise a váradi Vártemplomban

December 15-én, a hónap harmadik vasárnapján du. 4 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelen levő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa Kiss Albert nagyvárad-olaszi főesperes-plébános-kanonok. (A vá­­radi püspökség titkársága)

 

Ünnepváró zene Háromszéken

Az ünnepre való készülődés jegyében az Evilági együttes népénekekből felfűzött előadásával ajándékozta/ajándékozza meg a háromszéki közönséget adventben az alábbi program szerint: december 1-jén a sepsiszentgyörgyi Széna utcai evangélikus templomban; december 6-án a maksai kultúrotthonban; december 8-án a sepsiszentgyörgyi szemerjai református templomban és du. 6 órától a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református templomban; december 15-én, vasárnap de. 11 órától az illyefalvi református imaházban; december 20-én, pénteken de. fél 11-től a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthonban; december 22-én, vasárnap fél 11-től a sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébánián. (Józsa Zsuzsa)

 

Karácsonyi hangverseny Nagyváradon

December 15-én, advent 3. vasárnapján este 7 órakor kezdődik a már hagyományossá vált, a keresztény felekezetek közreműködésével megrendezett karácsonyi hagverseny a nagyváradi római katolikus székesegyházban. (A váradi püspökség titkársága)

 

Családos adventi délután

A sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébánia családjait december 15-én du. 3–6 óra között adventi családos délutánra várják. A programban előadást, tanúságtételt, csoportos beszélgetést, megosztást terveztek, a kézműves foglalkozással szeretnének segítséget nyújtani az ünnepre való előkészületben. A családok gyerekeinek a hittanteremben szerveznek foglalkozást erre az időre. (Józsa Zsuzsa)

 

Orgonaszentelés Búzásbesenyőben

December 15-én, vasárnap ünnepi szentmise keretében Jaku­binyi György gyulafehérvári érsek szenteli fel a búzásbesenyői római katolikus templom közadakozásból vásárolt orgonáját. A korábbi elektromos orgonát a hetvenes évek végétől használták. Szeptemberben a közösség Németországból jutányos áron vásárolt egy sípos orgonát. Az egyházközség és a támogatók októberben három hét alatt összeadták az orgona ellenértékét, ötezer eurót. A hangszert november 21–30. között szerelték fel. A szentmise után Molnár Tünde, a Marosvásárhelyi Filharmónia orgonaművészének rövid hangversenyére került sor. (romkat.ro)

 

Varnus Xavér Háromszéken

Az ozsdolai katolikus templomban december 10-én este 7 órától Varnus Xavér orgonaművész koncertezett az október elején elhunyt kántor, Györkovács István emlékére, Jakab F. Kálmán plébános-házigazda meghívására. Ezt követően a magyarországi orgonaművész a Sepsiszentgyörgy Székelyföld kulturális fővárosa sorozatban tartott rendkívüli hangversenyt Bach és a dzsessz: frontális ütközés címmel, amelynek keretében Johann Sebastian Bach muzsikája és a dzsessz világa találkozott december 11-én este 7 órától a Krisztus király-templomban. Az orgonaművész meghívottja Luiza Zan dzsesszénekesnő volt, közreműködött Czirják Tamás (dob) és Bodóczki Ernő (nagybőgő). (Józsa Zsuzsa)

 

Aranymise a váradi székesegyházban

Mészáros Antal nyugalmazott plébánost Isten szolgája Márton Áron püspök 1963. december 8-án szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Az elmúlt 50 év papi szolgálatáért hálát adva december 14-én déli 12 órakor mutatja be aranymiséjét. (A váradi püspökség titkársága)

 

Jótékonysági előadás Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében december 7-én du. 5 órától adventi jótékonysági koncertet tartott a sepsiszentgyörgyi Életfa Családsegítő Egyesület szervezésében Boros Erzsébet Arany páva-díjas népdalénekes, gitáron kísérte Pakulár Levente. A bevételt sokgyermekes családok megsegítésére fordították. (Józsa Zsuzsa)

Tízéves a kézdivásárhelyi Snaps Vocal-Band

A kézdivásárhelyi Vigadó nagytermében december 7-én este ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját a sepsiszentgyörgyi Snaps Vocal-Band. Az együttest Cserkész Emese zenetanár indította el és vezeti. Pályatársaival és zeneszakos egyetemistákkal kezdetben kórusműveket, majd spirituálékat, gospelt is énekeltek, később zenekari kísérettel. Több fellépésük volt, külföldi meghívásoknak is eleget tettek, szereplésükkel összesen hozzávetőleg 450 alkalommal léptek pódiumra. (Józsa Zsuzsa)

 

Adventi lelki napok

A gyulafehérvári egyházmegye papsága részére az adventi lelki napok december 9-én kezdődtek A hitüket nem gyakorlók Hiszekegye, valamint Quo vadis, Theologia? Erdélyi teológiai oktatás és papképzés jelene és jövője témákban, az előadók: dr. Diósi Dávid vicerektor, valamint dr. Holló László rektor. A program két csoportban zajlott: december 9-én Marosvásárhelyen, illetve Kézdivásárhelyen, december 10-én Gyergyószentmiklóson, illetve a brassó-bolonyai plébánián, december 11-én Csík­som­lyón, illetve Kolozsváron, december 12-én, csütörtökön Székely­udvar­helyen, illetve Gyulafehérváron találkoztak a kerületek papjai. (romkat.ro)

 

Karácsonyi vásári hangulat Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Múzeumban december 14–15-én 10–18 óra között karácsonyi kézműves vásárra várnak mindenkit: forralt bor, mézeskalács, karácsonyi hangulat és igényes portékák várják a látogatókat. Vasárnap du. 3 órától István Ildikó és a Folker együttes muzsikál. A belépés ingyenes. (Józsa Zsuzsa)