Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

Mária iskolájában 65. 

Kiáradt szívünkben az Isten szeretete… (Róm 5,5)

Dr. Varga János atya mintegy összefoglalásként írja a Szűzanya és a Szerető Isten kapcsolatáról: „Istené volt egészen. Neki élt egészen. Minden lélegzete, gondolata, vágya, szeretete, öröme, fájdalma, munkája, élete … mind Istené volt. […] Istenhez csak az akar közel jutni, aki szereti Őt. Nagyon közel az akar kerülni Hozzá, aki nagyon szereti Őt. S ha ez az Istenhez való közeljutás lemondásba, áldozatba is kerül, akkor a szeretet, mely az áldozatot diktálja, hősies. A szüzesség meghatározása ez: istenszeretetből való önfeledés. […] A Szűzanya igazán alázatos lélek. Ismeri saját értékét, tudja, hogy a jó Isten mennyire szereti őt. S Mária örömmel ismeri el, hogy minden érték, ami benne van, Isten ajándéka. […] Mennyire a Szeretet műve volt Mária élete!”

Sokszor elkeseredünk, mert nem érezzük Isten szeretetét, nem érezzük, hogy szeretne az Isten. Nagyon sokan érzelmeikre építenek. Pedig a keresztény élet nem érzelmekre alapul, nem érzelgőskés. A keresztény élet tudatos döntés Isten mellett: tudom, hogy szeret Isten. Tudatában kell lennünk saját értékeinknek, értékességünknek. Minden Isten ajándéka életemben, ezért tudatosan kell mellette döntenem minden pillanatban. Lelki szárazságban vagyok, úgy érzem, hogy fáj az élet? Istent jön, hogy hibáztassam? Nem. Tudatosan döntök, megújítom Istennel való kapcsolatomat: Tudom, hogy a jó Isten mennyire szeret…

A Szűzanya példakép. Életét tekintve, személyét tekintve megszületik bennem a vágy: szeretnék neki élni teljesen, az övé lenni egészen, bárcsak mindenem, életem minden mozzanata az övé lenne. A Szűzanya igazán alázatos. Alázatossá az tesz, hogy tudom, megélem, megtapasztalom, hogy a jó Isten mennyire szeret engem… olyan semmi vagyok szeretete mellett, de szeretete tesz igazán naggyá, teszi áldottá életemet.