Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Könyv

Kolozsvári adventi könyvbemutató 

December 4-én volt a bemutatója a Diósi Dávid által szerkesztett Adventus Domini – Úrjövet, Az advent története, szokásai és lelkisége című könyvének. A könyv a budapesti Szent István Társulat és a kolozsvári Verbum Kiadó közös kiadványaként jelent meg, éppen az advent kezdetére. Ez a könyv elvezet az advent szokásaihoz, valamint konkrét ötleteket is kaphatunk saját lemondásainkhoz – tolmácsolta Kovács Sándor főesperes szavait Fodor György. Kiemelte, hogy ez a könyv azért is fontos, mert az adventről nemigen találni magyar nyelven aktuális kiadványt.

A kötetet dr. Gábor Csilla egyetemi tanár ismertette, aki jó filológus lévén a kötetnek nemcsak a tartalmáról beszélt, hanem arról is, mit fejez ki a külseje. Így elsősorban a borító lila színéről, a szín szimbolikájáról szólt. A lila nem csak a bűnbánat színe, igazából két szín: a kék és a vörös keveredéséből jön létre, ezeknek külön szimbolikája értelmében a kék az isteni természetet jelké­pezi, a vörös az emberit, és így e kettő által jutunk el a megtestesülés kifejeződéséhez. Adventben a megtestesülésre várakozunk. A borító „megfejtése” után a könyv szerkezetéről szólt: a kötet tulajdonképpen három részre osztható: a történeti, a szokásokkal s végül a lelkiséggel foglalkozó részre. A tartalomról beszélve a kötet valamennyi írásának lényegét kiemelve ismertette a teljes könyvet.

Dr. Diósi Dávid gyula­fe­hérvári teológiai tanár, a kötet szerkesztője, advent lelkiségéről mondott néhány kevéssé ismert tényt. „Az advent nem egy homogén időszak, hanem egy teológiailag strukturált szent idő, melynek célja, hogy az egyházat és az egyes embereket megfelelőképpen felkészítse az Úr érkezésére” – mondta, majd az ó-antifónák szerepéről, a „kántorböjtről”, a roráté misékről beszélt, s XVI. Benedek pápa szavaival zárta: „Aki hisz, sosincs egyedül” – ezzel köszönte meg mindazok a segítségét, akik hittek a munkában és támogatták őt. Ezután dr. Bodó Márta, a kötet egyik szerzője, a könyvben megjelent írása alapján a Mária-tisztelet mai hangsúlyairól beszélt. A nőszövetség dísztermében ez a téma kiemelt jelentőségű, és Bodó Márta, ahogy Gábor Csilla fogalmazott: „lebontogatja a Szűzanya alakjáról a ráaggatott előítéleteket”. Ennek értelmében arról hallhattunk, miért fontos, hogy Szűz Mária alakját ne csak egyházi szónoklat tárgyának tekintsük, hanem élhető példa legyen számunkra. Máriát, az egyszerű zsidó lányt ne értsük félre. A szerző szerint két félreértés él Máriával kapcsolatban. Az egyik szerint Mária csak nőknek való, ám így csak az emberiség felének példaképe. A másik félreértés a túlzás: olyan magasra emeljük Máriát, hogy az már követhetetlen lesz, túlnövekedik az emberin. Mária adventi várakozásából az egészséges, csendes várakozás lehet követendő példa mindenki – férfi és nő – számára. Máriát mint nőket megerősítő példaképet pedig azért kell bemutatni, mert az egyházban szükséges a követhető női modell, már csak azért is, mert a világ telis-tele van a hívogató, de hamis példával. Mára az egyszerű, mélyen hívő ember modellje.

A kötet jelen levő két szerzője: Farmati Anna és Nóda Mózes is szólt pár szót. Előbbi az annunciáció témáját feldolgozó énekekre hívta fel a jelenlévők figyelmét, utóbbi az adventi népi ájtatossági szokásokról, ezek szerepéről szólt: „Könnyedebb módon, érzelmekkel telítve irányítják a figyelmet Jézus Krisztus felé”. A könyvbemutatót Molnár Mária énekművész és dr. Potyó István karnagy segített szebbé tenni. A rendezvényen többen is megfogalmazták, hogy Diósi Dávid könyve „hiánypótló kötet”, átfogó, a teológiától a hangulatkeltésig sok minden található benne, Gábor Csillát idézve igazi karácsonyváró kötet.

 Gál Katalin

 

Holnap veletek leszek: könyvbemutató Gyulafehérváron 

A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet keretében működő Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében két páratlan, unikumnak is nevezhető kötetet mutattak be, mindkettő szerkesztője Diósi Dávid, a szeminárium vicerektora, teológiai tanár. A bemutatásra szánt, az Adventus Domini – Úrjövet és az Ero Cras című köteteket Obermájer Ervin ötödéves és Bojtor Attila György negyedéves kispapok ismertették. A kötetekről azt emelték ki, hogy a szerző teret kívánt engedni a szimbólumok világának, amely ma igencsak válságát éli racionalizált társadalmunkban. Jakubinyi György érsek előadást tartott advent lelkiségéről, ennek keretében gyermekkori élményeiből osztott meg néhányat a hallgatósággal. Az estet a kötetek szerző­je, Diósi Dávid zárta XVI. Be­­nedek pápa szavaival: „Aki hisz, sosincs egyedül” – ezzel köszönte meg mindazok segítségét, akik hittek munkájában és támogatták őt.

 


www.romkat.ro