Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A szatmárnémeti Zárda templom búcsújára gyűlt össze a katolikus közösség december 8-án, vasárnap este. A minden évben nagy érdeklődésre számot tartó búcsún idén is megtöltötték a hívek a templomot, melyben paptestvéreivel Schönberger Jenő püspök mutatta be a legszentebb áldozatot.

Szentbeszédében Seffer Dániel ugocsai esperes a máriás szépségre mutatott: „Anyaszentegyházunk a mai napon arra hív meg bennünket, hogy a Boldogságos Szűz Mária példájára öltsük magunkra az üdvösség ruháját, a tiszta, szép élet öltözetét. Nem annyira divatos, nem annyira népszerű, de ahhoz, hogy valóban örvendezhessünk, hogy a lelkünk ujjongjon az Istenben, erre van szükségünk. […] Miért van szükségünk arra, hogy Mária szépségéről beszéljünk? Azért, mert világunk mintha elveszítette volna érzékét az igazi szépség iránt. A szépség fogalmát sikerült kisarkítani: szép az, ami drága, új, ami nem olyan, mint a többi. Napjaink szépségideálja a mesterségesben, a természetes megváltoztatásában teljesedik ki, és csak a külsőre vonatkozik, a belsőről megfeledkezünk. Ki az, aki a lelki tisztaságban, az egyszerűségben, a szentségben látja a szépséget? Máriára gondolva viszont megértjük, miben áll az igazi szépség: az életszentségében, a lelki tisztaságában. A tiszta lelkű emberek a legszebbek a világon…”

A szentmise végén Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, a Zárda templom igazgatója köszönte meg mindenkinek a búcsú megszervezésében nyújtott segítséget, Schönberger Jenő püspök pedig üdvözölte a jelen levő két aranymisés papot, Ardai Attila kanonokot és Feigi György tiszteletbeli kanonokot, akik aztán a jelenlevőkre aranymisés áldásukat adták.