Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

December első hétvégéjén tartotta a Keskeny Út Öku­me­nikus Fesztiválmissziós Cso­­port a 2014-es missziós év első képzését a nyári missziók egyik helyszínén, Tus­nád­fürdőn. Az Olt-menti kulcsos ház az erőteljes havazás ellenére megtelt azokkal az önkéntesekkel, akik a jövő évi feladatok betöltésére vállalkoztak. A csapat most is sokszínűnek ígérkezik, tudniillik lelkipásztorok, tanárok, szociális munkások, kismamák, egyetemisták, középiskolások és konfirmandusok is helyet kapnak benne.

A hétvége beszélgetései természetesen Isten igéjével és annak magyarázatával indultak, amit az egyik csapattag, Ruszka Sándor kézdivásárhelyi kollégiumi lelkész továbbított a keskenyutasok számára. Ezt követően Bardócz Csaba, a misszió alapítója és vezetője szólt az önkéntesekhez: „Úrjöveti, adventi időszakban minden ember hangsúlyt helyez arra, hogy a Megváltó érkezésére előre díszbe öltöztesse a szívét, amint A kis herceg című könyvben a róka fogalmazza meg a várakozás mikéntjével kapcsolatban. Nekünk, keskenyutasoknak, ezen a képzésen kétszeresen is ez a feladatunk, mert már most a képzés alatt az Isten vezetésével díszbe öltöztetjük a szívünket, s így fogadjuk a nyári missziós alkalmakon a sátrunkba betérőket is.” Ez a hétvége, a felkészülés ezt a célt szolgálja. A képzés ideje alatt a keskenyutas élmények felidézése, a misszió célkitűzéseinek, módszereinek megbeszélése, újraértékelése mellett az önkéntes csapat összehangolására is sor került.

Köszönetet mondunk Schád László pszichológusnak, a szegedi SZETITEL Egyesület vezetőjének, aki egyesületével együtt missziónk munkáját szakmailag, emberileg és anyagilag is évek óta és ez alkalommal is támogatta. Örülünk a Bethlen Bábor Alapítvány támogatásának is. Hálát adunk Istennek, hogy a feladatra való felkészülés mellett ez a hétvége a lelki töltekezés alkalma is lehetett. Lelkünkben hordozzuk azokat az ige-magvakat is, melyeket a záró napon Vinczi Botond márkosfalvi lelkipásztor tolmácsolt Isten igéje alapján.

Mérföldkő volt ez a képzés a misszió életében, hiszen itt értékeltük ki az elmúlt év missziói munkáját, és egyben előre tekintettünk az előttünk álló évre, ami azért is kiemelten fontos a számunkra, mert jövőben lesz tíz éve annak, hogy a Keskeny Út Ökumenikus Fesztiválmissziós Csoport elkezdte missziós tevékenységét az erdélyi fesztiválokon.

 

 A Keskeny Út Ökumenikus Fesztiválmissziós Csoport sajtószolgálata