Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 5. szám, 2016. január 31.

Hogy mindig igaz legyen, amit

egyszer mondtam: „Ahol szerzetesek

vannak, ott öröm van”.

(Ferenc pápa)

Van valami, amit csak közöttük lehet érezni, átélni. Van valami, amit csak a szavaik által értesz meg. Van valaki, akiről életükkel tesznek tanúságot. Ők azok, akik értünk, neki szentelik életüket.

Ha csekély huszonegy évemre tekintek vissza, akkor úgy érzem, mindvégig különös kegyelemben volt részem. Ez a kegyelem pedig az, hogy életem minden szakaszában szerzetesek kísértek, szerzetesek irányították figyelmemet rá arra, akinek életüket szentelték. A segítő nővérek „között” felnőve, felnőttként pedig a szociális testvérek „árnyékában” élve megtapasztalhattam, hogy ahol szerzetesek vannak, ott valóban öröm van. Ez az öröm az, amit csak tőlük, általuk tudunk megérezni, amit ha meg szeretnék fogalmazni, akkor azt mondom: ez a gyermeki öröm. Nem gyermekes, hanem gyermeki. Annak a gyermeknek az öröme, aki bátran hagyatkozik rá szülőjére, nevelőjére. Ezt az tudja megtapasztalni, aki köztük van, a feltétel nélküli ráhagyatkozásból születő örömet. Hiszen csak az tudja átadni önmagát, aki teljes lényével ráhagyatkozik arra, aki őt meghívta.

Panoráma

A Boldogabb családokért iskolai program önkéntesei osztották meg egymással tapasztalataikat 2016. január 15–16-án a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián. A tapasztalatcserére 16 önkéntes és a program iránt érdeklődő résztvevő gyűlt össze Sepsiszentgyörgyről, Árkosról, Kézdivásárhelyről, Csíkszeredából, Felsőboldogfalváról, Marosvásárhelyről és Kolozsvárról.

Az önkéntestalálkozó témája a szolgálat és az erőforrások köré fonódott, így a program során a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy rátekintsenek motivációjukra, küldetésükre, amely ebben az önkéntes munkában valósul meg. Szombat délelőtt a személyes erőforrások, kapaszkodók megtalálásában segített a Forró Gerda által vezetett bibliodráma. A program fontos részét képezte a tapasztalatok, élmények, ötletek megosztása, új ismeretek elsajátítása, valamint az együtt gondolkodás, megoldáskeresés a munka során megjelenő problémákra.

Panoráma

Fotó: Fodor GyörgyA Himnusz születésnapján ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ezt megelőzően január 20-án a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében zenei műsor és versösszeállítás hangzott el. Boér Ferenc Toronyiránt… című ünnepi versösszeállítással érdemelte ki a hallgatóságtól a vastapsot, a Guttman Mihály pedagóguskórust Bedő Ágnes vezényelte. Befejezésként a jelenlevők elénekelték a Himnuszt. (Fodor György)

Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz című versét, 1989-től ez a nap a teljes magyar kultúra ünnepe. Ez alkalomból Kolozsváron a sétatéri Kaszinóban az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat adták át az irodalom, képzőművészet és előadó-művészet kategóriákban, életműdíjjal pedig Egyed Ákos történész több évtizedes munkásságát méltatták. A 87 éves történész szerényen így köszönte meg az elismerést: „Azt hiszem, a történetkutatásnak is szól a figyelem, amiben részesítették szerény személyem.”

Panoráma

Fotó: Bodó MártaA Roger testvér születésének 100.‚ halálának 10.‚ az ökumenikus szerzetescsalád megalapításának 75.‚ valamint a romániai fiatalok taizéi zarándoklatai megkezdésének negyedszázados évfordulója alkalmából megjelent Taizé – a közös út. Huszonöt éve együtt a bizalom zarándoklatán című kötetet a keresztények egységéért végzett ima hetében mutatták be két helyszínen: január 18-án, hétfőn a kolozsvári Szent Mihály plébánia hittantermében, 22-én, pénteken pedig a nagyváradi püspöki palota dísztermében. 

Panoráma

A szentkatolnai templomban vasárnap, január 24-én négy hűséges ministráns búcsúzott az oltári szolgálattól. Az ünnepi szentmise után azokra a kérdésekre válaszoltak a gyerekek, hogy mióta ministrálnak, milyen emlékeik vannak, és milyen érzések kavarognak bennük.

Egy falat a léleknek
  • Azok a „liturgiák”, amelyekből a misztérium eltűnt, ott alapvetően és csakis az ember áll a középpontban. S mindezeknek sajátos jellemzője a rögtönzött banalitás, infantilizmus és a mesterséges teatralitás.
  • A nagy fesztiválok, különféle köntösökben, sokszor eléggé vad módon ellenliturgia jelleget öltenek, ahol az ember elfeledheti a hétköznapok egyszerűségét és megszokottságát, és ahol végső soron kivetkőzhet önmagából.

Pitypang

Bak Sára rajzaMásztál-e meg már magas dombokat? Magas hegyeket? Az a kisfiú, akiről mesélek, minden nap megmászott egy magas Kerekdombot, és bizony nem volt könnyű dolga. Amíg nem tudta meg a domb titkát, amit kevesen ismernek, addig bizony folyton nyafogott, hogy fáj a lába, elfáradt, ölben akar menni, nem bírja! Anya pedig megsajnálta, és úgy döntött, hogy elmeséli a domb varázslatának történetét, hátha ez megkönnyíti a felfele vezető utat. Mert valamikor Kolozsvár környékén óriások éltek… és a Kerekdomb alatt is egy kisebb óriás alszik… Lenn az alján, a lábujjánál még nem is gondolná az ember, de fent, a feje búbján, ha meghallgatod a szelet, olyan, mintha egy hatalmas lélegzés lenne.

Hírek, hirdetések

Szent József-nagykilencedet tartanak Szatmárnémetiben

Szent József, Szűz Mária jegyese ünnepe március 19-én lesz. Azt megelőzően minden évben nagykilencedet tartanak a szatmárnémeti Szent József-templomban. Ennek megfelelően január 20-tól kezdődően kilenc héten át, minden szerda reggel 9 órai kezdettel felkészítő szentmisék lesznek elmélkedésekkel egybekötve. A meghívott szónok idén Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze. A szentmisealkalmak előtt fél órával gyónásra nyílik lehetőség. Várják a híveket a nagykilenced szentmiséire. (Józsa J.)