Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Érdemes megfigyelni, hogy amikor Szent Pál apostol óva inti a Krisztusban hívőket a paráznaságtól, akkor nem kezd erkölcsi fejtegetésekbe a tisztaságot illetően. Csak arról beszél, hogy akik Krisztus testének tagjai, azok ugyanakkor nem lehetnek egy prostituált tagjai is. (vö. 1 Kor 6, 15)
  • Azt is érdemes megfigyelni, hogy nem beszél a lélek halhatatlanságáról, de ugyanakkor kijelenti, hogy ha Jézus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló lenne a mi reményünk. (vö. 1 Kor 15,14)
  • Keresztelő Szent János két tanítványától, akik csendben követték, azt kérdezi Jézus: „Mit kerestek?” Ők azt felelték: „Mester, hol lakol?” (vö. Jn 1, 38) Ők nem valamit, hanem valakit, egy személyt keresnek. Ez több, mint egy futó találkozás.
  • A leendő apostolok nem egy erkölcsi tökéletességet, valami vonzó világnézetet vagy valamilyen isteni ajándékot, karizmát keresnek, hanem Krisztust. Ők kezdettől fogva úgy tekintenek Jézusra, mint a középpontra, életük középpontjára.
  • A letartóztatására érkező katonáktól Jézus azt kérdezi, hogy „Kit kerestek?” (vö. Jn 18,4) Ez nagyon hasonlít a tanítványoknak feltett kérdéshez: „Mit kerestek?” Egy napon azt mondják a tanítványok Jézusnak: „Mindenki téged keres.” (Mk 1,37)
  • Egyesek azért keresik Jézust, hogy mindvégig vele legyenek, mások meg azért, hogy mint valami utolsó alakot, tárgyat megalázzák és elvessék. Ha őszintén magamba nézek, akkor láthatom, hogy a bűnös hajlamaim miatt hol az egyik, hol a másik csoporthoz csapódom.
  • Jézus nem azt mondja, hogy „Megmutatom nektek az utat, hanem hogy „én vagyok az út”. Nem azt mondja, hogy „Megtanítalak az igazságra”, hanem hogy „Én vagyok az igazság”. Azt sem mondja, hogy „Életet adok nektek”, hanem hogy „Én vagyok az élet”. (vö. Jn 14,6)
  • Jézus a minden ajándék, javak lényege és teljessége. Ő a mi megszentelődésünk, ő a mi megigazulásunk, ő a mi életünk. Ezen túl nem egy parancs miatt fogom elutasítani a bűnt, hanem egy személy, Jézus miatt.