Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • „Tanuljatok tőlem…” Nem csak Jézustól kell tanulni, hanem őt kell megtanulni. És mindez az engedelmesség és a kitartás munkája, amely feltételezi a családias, közvetlen, bensőséges kapcsolatot ővele. Jézus ezt a közvetlen, bizalmas kapcsolatot akarja megteremteni minden egyes lélekkel.
  • Mások is fel tudnának készíteni az Úr üzenetére, de csak az ő mértékük szerint, ami még gyümölcsöző is lehet. De ők soha nem lehetnek többek korrepetitoroknál.
  • Jézus az, aki közvetlen módon fel akarja fedni nekünk azt, hogy ki ő. Hogyan és mit akar elmondani önmagáról? Azt, ami a nagyon egyszerű emberek számára is felfogható: „…én szelíd vagyok és alázatos szívű” 
  • (Mt 11, 29). S e szavak mögött egyszerre fölfedezhetjük Betlehemet és a Golgotát.
  • Ahhoz, hogy Jézus megismerésére el tudjuk kötelezni magunkat, el kell kerülnünk az aggodalmaskodást, és az érdeknélküliségre, egyfajta szent tárgyilagosságra kell törekednünk. Azt, amit Jézustól, magáról Jézusról megismerünk, sokkal értékesebb kell hogy legyen, mint az, amit önmagunkról megtanulhatunk.
  • Jézusnak, az ő személyének ismerete tudtunkra adja saját magunk helyzetét és állapotát. Csak ebből és ezek után adódik a lehetőség az átalakulásra.
  • „Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp?” (Jn 14,9) Hány éve vagyok már veled, s mégis ismeretlen maradtam számodra? Az, amit tudsz rólam, semmi ahhoz képest, amit még meg kell tudnod.
  • „Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) Igen. Ez a megismerés köti össze az időt az örökkévalósággal. Ez maga az örök élet.
  • Tehát az örök élet idelent kezdődik el. A Jézus Krisztusban való újjászületés által a földi életünk már egy megkezdett örök élet.