Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Teltházas rendezvénnyel ünnepelték a kolozsvári római katolikus hívek – és nemcsak – a magyar kultúra napját. A Szent Mihály plébánia szervezésében az ünnep előestéjén, január 21-én került sor Albert Júlia színművész, a filológiai tudományok doktora, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára Adjon az Isten… Adytól Nagy Lászlóig című verses előadására a nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében.

Köszöntőjében Kovács Sán­dor főesperes-plébános – miután méltatta Albert Júlia művészetét – hangot adott a közösség afeletti örömének is, hogy a balesete után felépült Fábián Mária elnök ismét jelen van a közösségben, és folytatja áldásos tevékenységét. A továbbiakban elmondta: az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések ugyanakkor alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

A népek, országok, nyelvek története néhány ezer év távlatában a múltba vész, ám az ősi legendák, mítoszok, történetek, mesék, irodalmi művek kitöltik a hézagot. Mindezek maradandó nyomot hagynak, hogyha ünnepek, filmek, táncok, operák, zenés színdarabok (esetünkben verses előadások) formájában épülnek be a mindennapi életbe – hangsúlyozta Kovács Sándor, majd részletet olvasott fel Márton Áron Nemzet és kultúra című igencsak időszerű írásából.

Albert Júlia kimagasló művészi szinten adott elő verscsokrot Ady Endre, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, Babits Mihály, Pilinszky János, Szabó Lőrinc és Nagy László költeményeiből. Az előadást lélegzetvisszafojtva hallgató közönség lelkes vastapssal és sok virággal jutalmazta.

A verses előadáson fontosnak tartotta jelen lenni többek között Benczédi Ferenc unitárius püspök, valamint Csulák Péter és Takács Péter kolozsvári magyar konzulok is.

Az ünnepi rendezvény végén Kovács Sándor főesperes-plébános megemlékezett a magyar kultúra és közélet január 19-én elhunyt nagy alakjáról, Kötő József színháztörténész, író, politikusról, akinek lelke üdvéért közösen imádkoztak a jelenlevők.

 

 

Kép és szöveg: Fodor György