Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 5. szám, 2015. február 1.

Pitypang

A Niagara-vízesés

Egy viccel kezdeném ezt az összeállítást: egy hazugságversenyen valaki azt hazudta, hogy felúszott a Niagara-vízesésen. Mindenki azt hitte, hogy ő nyerte meg a versenyt, de az ellenfele meg azt hazudta: „Igaz, én láttam.” Így ő nyerte a versenyt. Komolyra fordítva a szót, a Niagara-vízesés két hatalmas ágból és egy kisebb zuhatagból áll. A nagyobbik zuhatag Kanada területén található, míg a valamivel karcsúbb az AEÁ oldalán zuhog a mélybe. Szintén itt található a Menyasszonyi fátyol zuhatag is (nem összetévesztendő a Kolozs megyei havasrekettyei, azaz răchiţelei Menyasszonyi fátyol vízeséssel). Az amerikai oldalon New York államot találjuk, ám ez az állam nem azonos New York városával. Ez Észak-Amerika legnagyobb vízhozamú vízesése. A Niagara-vízesés körülbelül 12 000 évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak végén keletkezett. A mai Egyesült Államok és Kanada határán az akkori gleccserek elolvadásakor alakultak ki a Nagy-tavak, amely tóvidék északon a Felső-tóval kezdődik, ez bolygónk legnagyobb édesvizű tava, és területe hozzávetőlegesen akkora, mint Erdély. A Niagara folyó 500 évvel ezelőtt még egy lakatlan vadonon keresztül folyt, ma viszont már a vízesés két város között dübörög a mélységbe. Talán nem meglepő, hogy a kanadai város neve Niagara Falls. Viszont amikor átlépjük az amerikai határt, akkor ugyanoda érkezünk, ahonnan elindultunk, vagyis vissza Niagara Fallsba. Ez azért lehetséges, mert az amerikai városnak is pontosan az a neve, mint a kanadainak. A Szabadság-szobor felállításáig, 1886-ig a Niagara-vízesés számított az AEÁ első számú jelképének.

Hírek, hirdetések

XIII. tanulmányi nap az egyház társadalmi tanításáról

Biztonság és közösség címmel tartják meg február 6-án a XIII. tanulmányi napot az egyház társadalmi tanításáról Csíksomlyón, Hargita Megye Tanácsa Multifunkcionális Központjában. Az „Európának érdekében áll, hogy ura legyen saját sorsának” (Robert Schuman) mottójú rendezvény moderátora Soós Károly lesz. A tanulmányi napon a következő előadók lesznek: Holló László, Jitianu Liviu, Korodi Attila, Markó Béla, Soós Károly és Újházi Loránd. Részvételi szándékukat jelezzék február 3-ig a 0734-994372-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. (–)

Szerzetesek: furcsa világunkban maguk is „furcsa szerzet”, érthetetlen és követhetetlen gondolkodás- és létmód, választás? Valljuk be, a vallásos közvélekedés egy része sem tud mit kezdeni ezzel a rendhagyó életformával, s ezért ma is sokan, pszichológusok és laikus lélekbúvárok egy-egy ilyen hivatás mögött azt kezdik firtatni, vizsgálni, milyen csalódás vezette ide őket, netán milyen családi átkot kell levezekelniük.

Szerzetesek: egyensúlyoznak két világ határán. Itthon a láthatóban, amit oly sokan az egyetlenként tekintenek, s ezért kétségbeesetten kapaszkodnak sokszor buta, kusza szabályaiba. És otthon a láthatatlanban, a csak reméltben, a Jézus által ígértben. Azért, annak reményében vállalnak áldozatot, lemondást. Mert igaz, hogy szeretetből és lelkesedésből választ az ember szerzetesi hivatást, mint ahogy egyébként házastársat is, az első lángolás megszépít, beragyog sok nehézséget. De a szerelem, a legmegalapozottabb is, kopik, fárad, megpróbáltatik. Kitartani pedig ennek ellenére kell. Az első naivitásban vállaltakhoz hűnek kell lenni. A második naivitásig kell eljutni, amikor újra vállalni képes az ember, immár nem ifjún, nem bohón, hanem megpróbáltan-megedzetten, az egykor megfogadtakat. De így van ez bármilyen emberi elköteleződésben: házasságban, barátságban, és így van ez a szerzetesi hivatásban is. A kell szó pedig itt nem valami külső, embertelen kényszert takar, hanem önként vállalt kötelezettséget, elköteleződést és következetességet. A teremtő, létbe és feladatra hívó Istennel és végeredményben a saját személyiséggel, a fejlődő és kiteljesedő énnel összhangban.

Panoráma

Kolozsvár

Akárcsak az elmúlt 107 esztendő folyamán, ebben az évben is január 18–25. között világszerte megtartották a keresztények egységéért végzett imanyolcadot. Ferenc papa többször hangsúlyozta: a keresztények megosztottsága botrány, mert Jézus szeretetközösséget teremt.

Az idei imanyolcad mottója „Adj innom!” (Jn 4,7) volt. Ez a mondat abból az evangéliumi jelenetből van kiragadva, amikor Jézus inni kért Jákob kútjánál a szamariai asszonytól. Az anyagot a brazil ökumenikus csoport készítette, a végleges szöveget pedig az Egyházak Világtanácsának Hit- és Egyházszervezet Bizottsága, valamint a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács nemzetközi bizottságának tagjai írták. 

Panoráma

A Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet és a Márton Áron Múzeum közös szervezésében a művelődési házban február 8-án, vasárnap délután fél 5-től Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulójára emlékeznek. Az esemény egyben a 75. évforduló alkalmából megnyitott emlékév zárása is. A megemlékezésen Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébánossal, Márton Áron püspök egykori titkárával beszélget Ferencz Kornélia, a Mária Rádió munkatársa a Márton Áron mellett töltött évekről, majd a Petényi Katalin és Kabay Barna által rendezett Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfi lm Márton Áron püspökről szóló részét vetítik. (Böjte Csongor)A Mustármag Megújulási Mozgalom által kezdeményezett Márton Áron-misszió, amelynek része egy, a püspökről szóló játékfilm készítése, újabb, fontos állomáshoz érkezett, amelynek mottója: „Éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézfeltételem által benned él!” (2Tim 1,6).

Azt szeretnénk elérni, hogy azok a hívek, akiket Márton Áron bérmált, és azok a papok, akiket ő szentelt, újra átéljék azt a kegyelmet, amelyet akkor kaptak – nyilatkozta Papp László lelkész, a Márton Áron-misszió kezdeményezője. – Ez a misszió elképzeléseink szerint két lépésben zajlik majd: először egyházközségekként össze szeretnénk gyűjteni azokat a híveket, akiket Márton püspök bérmált, és számukra egy bensőséges alkalmat szervezni, amikor családjukkal ünnepelhetnek a megbérmáltak. A következő szakaszban az egy körzetben általa megbérmáltak és felszentelt papok egy központibb helyen gyűlnek majd össze ünnepélyes szentmisére és tanúságtételre. Azt szeretnénk, hogy ez az emlékezés vigye el az érintetteket Istenhez, a Szentlélekhez, és hozzátartozóik is a kegyelem varázsa alá kerüljenek – hangsúlyozta Papp László.

Panoráma

Interjú 

Gagyi Katinka 2004-ben végezte a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem teológia–angol szakát, ezt követően angoltanárként dolgozott Székelyudvarhelyen és környékén. Egy udvarhelyi plébánia munkájába is bekapcsolódott „külsős” munkatársként. Doktori tanulmányokat folytatott Kolozsváron 2005–2009 között, disszertációjában – amit 2009 októberében védett meg – az erdélyi római katolikus egyháznak a kommunizmus idején betöltött szerepét, helyzetét vizsgálta.

Panoráma

Teltházas rendezvénnyel ünnepelték a kolozsvári római katolikus hívek – és nemcsak – a magyar kultúra napját. A Szent Mihály plébánia szervezésében az ünnep előestéjén, január 21-én került sor Albert Júlia színművész, a filológiai tudományok doktora, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára Adjon az Isten… Adytól Nagy Lászlóig című verses előadására a nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében.

Panoráma

Állami támogatás nélkül maradt a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas több, szociális központokat is érintő szolgáltatása. A drasztikus pénzmegvonás a szervezet tizenkét szolgáltatását és leginkább a megelőző tevékenységeket érinti. Erről számolt be a jótékonysági szervezet vezetősége január 20-án Csíkszeredában.

Egy falat a léleknek
  • Érdemes megfigyelni, hogy amikor Szent Pál apostol óva inti a Krisztusban hívőket a paráznaságtól, akkor nem kezd erkölcsi fejtegetésekbe a tisztaságot illetően. Csak arról beszél, hogy akik Krisztus testének tagjai, azok ugyanakkor nem lehetnek egy prostituált tagjai is. (vö. 1 Kor 6, 15)
  • Azt is érdemes megfigyelni, hogy nem beszél a lélek halhatatlanságáról, de ugyanakkor kijelenti, hogy ha Jézus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló lenne a mi reményünk. (vö. 1 Kor 15,14)

Egy falat a léleknek
  • „Tanuljatok tőlem…” Nem csak Jézustól kell tanulni, hanem őt kell megtanulni. És mindez az engedelmesség és a kitartás munkája, amely feltételezi a családias, közvetlen, bensőséges kapcsolatot ővele. Jézus ezt a közvetlen, bizalmas kapcsolatot akarja megteremteni minden egyes lélekkel.
  • Mások is fel tudnának készíteni az Úr üzenetére, de csak az ő mértékük szerint, ami még gyümölcsöző is lehet. De ők soha nem lehetnek többek korrepetitoroknál.
  • Jézus az, aki közvetlen módon fel akarja fedni nekünk azt, hogy ki ő. Hogyan és mit akar elmondani önmagáról? Azt, ami a nagyon egyszerű emberek számára is felfogható: „…én szelíd vagyok és alázatos szívű”