Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 5. szám, 2011. január 30.

Vezércikk

 

Nemcsak az emberi test romlandó, hanem a lélek is az. A megélhetésért folytatott küzdelem során „megkopik”, elfásul. Különösképp akkor, ha mai, „fogyasztói”-nak nevezett társadalmunk, világunk ezt kívánja elérni. Az új világ elvetemült új urai szerint ki kell ölni az emberek lelkéből a transzcendentális utáni vágyat, ki kell onnan gyomlálni Istent és a vallásos tanításokat, érzületet, s akkor „szabad a gazda”: azt tehetnek, amit akarnak. Bárgyú reklám- és silány tévémoslékot faló rabszolgákká alacsonyíthatóak, akiket ezt követően nyugodtan, lelkiismeret-furdalás nélkül felhasználhatnak mesébe illő vagyonuk növelésére.

Interjú

 

Schönberger Jenő szatmári püspök Scheffler János közelgő boldoggá avatása kapcsán a vértanú püspök alakjáról, emlékéről és az örömteli esemény lelki, illetve gyakorlati előkészületeiről beszél. Most az interjú második, befejező részét olvashatják.

Mit jelenthet püspök utódának és a jelenkori szatmári egyházmegyének Scheffler János alakja?

Püspökszentelésemen Ja­ku­bi­nyi György érsek két János püspökünk példáját állította elém követendő példának:

Egy falat a léleknek

• Hol található meg az igazi boldogság?

• Egészen biztos, hogy nem az utcasarki helyiségekben, a különbnél különb szórakozási lehetőséget nyújtó zugokban. Egy szórakozóhelyen ugyan jól érezhetem magam, de az igazi boldogságot ott sosem fogom tudni megtalálni.

Panoráma

 

A Liszt Ferenc-évről

A magyar UNESCO-bizottság javaslatára 2011-et nemzetközi Liszt-évnek nyilvánították. A zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából nemcsak Magyarországon, hanem a világban is sűrűbben hangzanak fel Liszt Ferenc művei.

Panoráma

 

Máriapócson képezték a szat­mári római katolikus, a deb­recen-nyíregyházi római katolikus és hajdúdorogi görög katolikus egyházmegyék referenseit a jegyesekkel való foglalkozásokra.

A három egyházmegye közös európai uniós pályázatának keretén belül házassági felkészítésre képeztek ötvenkét referenst január 14. és 16. között Máriapócson.

Panoráma

 

Az Udvarhelyi-medence fiataljainak is lejárt már a fé­reg­telenítés! Azaz, ahogy beszámoltak a január 23-i újabb találkozáson: most már tudatában vannak, milyen férgek támadhatják meg gon­dol­kodásmódjukat, és ha észreveszik ezeket, gyorsan kinyírják őket.

Panoráma

 

Az ökumenikus imahéten szerte a világon együtt imádkoznak a keresztény közösségek a békéért és egyetértésért. A január 16–23. között zajlott imahét a szatmári egyházmegyében is fontos esemény, több ponton is tartanak más felekezetekkel közös imaórákat.

Panoráma

Lelki délután Nagybányán, Kálmándon és Szatmárnémetiben

A szatmári püspökség Világiak Irodája által szervezett lelki délutánok január 12-én Nagybányán vették kezdetüket, ahol a Szent József plébánián gyűltek össze a résztvevők, 16-án Kálmándon hívták egybe az érdeklődőket,

Útjelző

A bűn következményei

A szégyen. Ez az első eredmény: szégyen Isten és az emberek előtt. Lehet, hogy ma dicsekszik valaki bűneivel, mert el van züllve; lehet, hogy álfilozófusként bűneit jó színbe öltözteti; lehet költő, aki ódákat ír és zeng a bűnről. De jönnek majd életében percek, órák, hetek, évek, amikor a züllött embernek, az álfilozófusnak, a költőnek és a cinikus hitetlennek is felzokog a lelke a bűn szégyenterhe alatt. Ezt senki sem kerülheti el.

Téma

 

Urunk bemutatásának napján, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az egyház a megszentelt élet emléknapját is üli: a szerzetesekre és szerzetesnőkre figyel elsősorban. Mária és József törvény iránti engedelmessége és áldozatkészsége – ahogyan a gyermek Jézust felajánlották a jeruzsálemi templomban – emlékeztet bennünket sok Istennek szentelt férfi és nő életáldozatára, akik az Atya akaratát keresve felajánlották életüket Istennek, és az evangéliumi tanácsok útját választották, hogy szorosabban kövessék Krisztus életformáját tisztaságban, engedelmességben és szegénységben.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az idő a legérdekesebb dolgok egyike.

Szubjektív és objektív egyszerre.

Elmúlt és lesz.

A múltat felidézzük, kutatjuk, a jövőt tervezzük, megpróbáljuk megjósolni az elkövetkezőket.

Pitypang

Ötös ritmusok

Az ókor hitében az istenanya volt a népek védője, gyógyítója, támasza. Jóban-rosszban hozzá fohászkodtak. A hármas és az ötös mintázatok az ókorban az ősanya jelképei közé tartoztak. A védelmet biztosító régi várak szögeleti bástyái is ötszögűek.

Hírek, hirdetések

 

Megújult a Vasárnap honlapja

Január közepe óta megújult külalakkal várja a Vasárnapnak, az erdélyi katolikusok hetilapjának internetes honlapja (http://www.vasarnap.katolikhos.ro) az olvasókat. A megújult kinézet könnyebben átláthatóvá teszi az aktualitást, a friss híreket, az események elôzetesét, és áttekinthetôbb a cikkek sora is.