Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Az életszentségre való meghívásunk magában foglalja a reménységre való nyitottságot. Az isteni életnek, ígéreteknek csak az lesz a részese, aki mindvégig érzékeny, fogékony marad Istenre és az ő műveire.
  • Három idegen érkezett Mamre tölgyesébe, Ábrahámhoz, aki vendégül látta őket.
  • „Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert általa egyesek tudtukon kívül angyalokat fogadtak be” (Zsid 13,2).
  • Amikor Sára meghallotta az angyal szavát, hogy „fia lesz”, akkor ő nevetett. Ez a nevetés Sárában a hit és remény hiányából fakadt.
  • De Isten is mosolyog. „A Mennybenlakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket” (Zsolt 2,4). Isten mosolya elűz minden bizonytalanságot. Az ő mosolya lefegyverző. Ő csak mosolyog az akadályok láttán. Isten nevetése át tudja alakítani a mi emberségünket. Istennek semmi sem lehetetlen.
  • Isten mosolya átsegítette Sárát az akadályokon, és újra megkapta a hit és a remény kegyelmét. „Mivel hitt, azért nyert még a meddő Sára is erőt magzat foganására, még idején túl is, mert hűségesnek hitte azt, aki az ígéretet tette” (Zsid 11,11).
  • Egy állandóan változó világban élünk. De nem a változó világgal van gond, hanem a hit hiányával. Hittel kellene az adott helyzetet elfogadni, és nem katasztrófaként, hanem kihívásokkal teli misztériumként látni, amely Isten tervének a része.
  • Isten, aki megnyitotta Sára méhét, képes arra, hogy a mi meddő „keresztény” életünket is termékennyé tegye.
  • Ábrahám és Sára fiát Izsáknak nevezte el, ami azt jelenti, hogy „a mosoly fia”. Nem az számít, hogy mi van körülöttünk vagy akár bennünk, hanem hogy beengedjük-e Istent, az ő átalakító kegyelmét az életünkbe. Ha igen, akkor majd mi is Isten mosolyává, prófétai jelévé leszünk a környezetünk számára.