Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Ökumenikus nőszövetségi találkozót szervez minden évben a medgyesi római katolikus nőszövetség Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe körül. Idén november 24-én, kedden tartották a hagyományosnak számító rendezvényt, amely szentmisével kezdődött. Babota Tibor plébános a bevezetőben egy szmirnai csodarabbira hivatkozva elmondta: „nem azért vagyunk együtt, mert ünnep van, hanem azért van ünnep, mert együtt vagyunk”.

A szentmise után a hittanos gyerekek Szent Erzsébet rózsái címmel rövid színdarabot adtak elő, ezt követően a plébánia nagytermében folytatódott a program. Előbb Stefan Tünde-Mária és Tóth Edith katolikus és evangélikus kántornők klasszikus zenei darabokkal gazdagították a rendezvényt, majd az Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett Római Katolikus Nőszövetség elnöke, Gazdag Mária mondott beszédet. A jelenlévők figyelmét a női hivatás lényegére hívta fel, a nőre, „aki édesanya, feleség, aki mindig szolgál és segíti az egyházat és az emberiséget, hogy élete Istennek adott jegyesi válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet ő teremtményeivel meg akar valósí­tani”.

A rendezvény a különböző felekezetek képviselőinek felszólalásával folytatódott, és egy szerény szeretetvendégség tette teljessé.

Árpád-házi Szent Erzsébet a krónikák tanúsága szerint gyakran és buzgón imádkozott a templomban, amit ebből merített, azt örömmel adta tovább a szegényeknek. E rendezvény célja is ez volt: városi szinten együtt lenni és imádkozni, valamint megosztani az örömöket.