Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársai által szervezett, hét hétvégéből álló ifjúsági csoportvezető képzés második egységét tartották november 27–29. között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A Teljes szívvel nevet viselő képzés mottója a 119. zsoltár második verse: „Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt.”

A szervezők nagy lelkesedéssel várták a második közös hétvégét, hisz az elsőn megtapasztalhatták Isten végtelen szeretetét és kegyelmét. A fiatalokon megfigyelhető volt, hogy Isten örömével és a Szentlélek tüzével tértek haza. A hétvégére a gyulafehérvári egyházmegyéből negyven résztvevő érkezett. A fiatalok egy része már vezető szerepben van egy-egy plébániai ifjúsági csoportban, de sokaknak ez még csupán szívük vágya. Mindannyiukban közös, hogy jó vezetőkké szeretnének válni. Az októberben indult sorozat mostani alkalomkor is egy tizenkét fős szervezői csapat segítette a fiatalokat, hogy összeszokjanak, és az Istennel való személyes kapcsolatukban megerősödjenek. A második hétvége célja az Istennel való kommunikáció elindítása, megerősítése volt. A regisztráció, ismerkedés és ráhangolódás után, az esti képzési tömb az Istennel való személyes kommunikációról szólt.

A fiatalok visszajelzése alapján az est egyik legfontosabb gondolata a következő volt: „Istennel való kapcsolatunkban fejlődnünk kell. Ne öltsük magunkra kisgyermekként használt ruháinkat, szokásainkat. Vágynunk kell őt jobban megismerni. ” A szombati nap csoporttevékenységgel indult. Délelőtt két képzési tömböt tartottak, az elsőben a fiatalok tudatosították és megtapasztalták az ima és az imaidő fontosságát, míg a második arról szólt, hogyan kell egy közösséggel helyesen kommunikálni és előadást tartani. A témákat több gyakorlati rész is segítette. Ezek közül kiemelésre érdemes a mentorok által vezetett délutáni csoportos beszélgetés. Itt a fiatalok rövid, háromperces előadásokat tartottak különböző személyes témákról, amelyben megcsillogtathatták előadói készségeiket. Az ezt követő játékot egy képzési tömb követte, amely rávilágított arra, hogy ha áttörést szeretnének életükbe, akkor a Szentírásra kell alapozniuk, és Isten Igéje első kell hogy legyen számukra. Este a fiatalok az én-közlésről tanulhattak, arról, hogyan kommunikálhatnak helyesen, hogyan kezelhetik konfliktusaikat. A nap csúcspontja az imaest volt, ahol a résztvevők személyesen adták át fájdalmaikat Istennek, és behívták szívükbe a Szentlelket.  A vásárnapi képzési egység a szervezeti kommunikációról szólt. Azt is megtudhatták, hogyan kell nekik, vezetőkként kommunikálniuk az otthoni ifiben, miben kell megerősíteni kapcsolataikat.

Tamás Barna ifjúsági lelkész elmondta: „Öröm volt látni, ahogy a fiatalok a gyónás szentsége által újrakezdhették az Istennel való kommunikációt és megerősödhettek a vele való személyes kapcsolatban.”

A következő képzés december 11–13. között lesz, amikor a fiatalok folytathatják az elkezdett növekedést és tapasztalatgyűjtést, azért, hogy egyre jobb ifjúsági csoportvezetőkké váljanak.

Képek és több információ a képzésről a FIF honlapján (www.fif.ma) és facebook-oldalán (www.facebook.com/fifoldal)
találhatók.

 

 

Bereczki Zsolt, a képzés koordinátora