Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 49. szám, 2015. december 6.

„Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: »Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mt 9,13)

Ferenc pápa december 8-án, a II. vatikáni zsinat befejezésének 50. évfordulóján nyitja meg a vatikáni szent kaput s ezzel az irgalmasság évét. Nem véletlenszerű, hanem nagyon tudatos az időpont megválasztása: Ferenc pápa történelminek látja és láttatja a II. vatikáni zsinatot, ez az egyháztörténet új korszakát indította el véleménye szerint, és éppen ezért ébren kell tartani a zsinat szellemét, mai életünkre is meghatározónak kell lennie. A jubileumi szent év megélésére pedig azt ajánlja a pápa minden részegyháznak, azaz egyházmegyének: a kegyelem és lelki megújulás rendkívüli időszakaként használjuk ki. Hogy ennek mekkora a jelentősége, a még friss tragédiák, háborús helyzetek figyelmeztetnek. Gondolhatnánk, hogy ebben az „erős” helyzetben erőtlenek ezek a gyöngéd szavak, a pápa kérlelő hangja, amellyel szinte esdekel az irgalmasság évét meghirdető bulla (Misericordia vultus, MV) 19. pontjában. „Jusson el mindenkihez a megbocsátás hívó szava, és senki ne maradjon közömbös az irgalmasság megtapasztalására szóló meghívás iránt. A megtérésre szólító felhívásom különösképpen azoknak szól, akik életvitelük miatt távol vannak Isten kegyelmétől. Különösen is gondolok azokra a férfiakra és nőkre, akik valamely bűnözői csoporthoz tartoznak. A saját javatokra kérlek benneteket, változtassátok meg az életeteket! Mindezt Isten Fiának nevében kérem, aki támadta ugyan a bűnt, ám sohasem utasított vissza egyetlen bűnöst sem. Ne essetek abba a szörnyű csapdába, hogy azt gondoljátok: az élet a pénztől függ, és hozzá képest minden értéktelen és silány.” „Elérkezett a megfelelő pillanat, hogy megváltoztassuk az életünket! Itt az ideje, hogy engedjük megérinteni a szívünket. Az elkövetett bűnök, még a súlyos bűntények ellenére is!

Panoráma

December a Szűzanyával

A lélek adventi készülődéséhez kell a Szűzanya példája! Mária adventjárása a legértékesebbet őrzi és készíti elő az emberiség számára: a Messiásban, Fiában a béke, igazságosság és kegyelem országát, az Istennel való megbékélést és találkozást. Mária mindezt meghozza a szomjas, vágyakozó lelkeknek. Szerte a világon, az évezredek folyamán élt a vágy a lelkekben  Istennek közénk való leereszkedése után. Sokan küldték sóhajukat Homérosszal az éghez: „Mint a fészkéből kiesett madár vágyakozik utánad a lelkünk”; Szophoklésszel kezüket tördelve ostromolták az eget: „Ha te nem jössz segítségünkre, jóságos ég, elveszünk.” Mária e vágyak megvalósulásának hordozója…

Panoráma

A kárpátaljai Balazsér Béthel Konferencia Központjában tartotta november 20–22. között a Háló mozgalom idei bogozói találkozóját, amelynek mottója a következő evangéliumi mondat volt: „Senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” (Mk 2,22)

A szervezők a következő kérdéseket tették fel már a meghívóban a tagoknak: „Mit jelent számodra a 21. században az egyház? Mit jelent ma kereszténynek lenni? Milyen kihívásokkal és változásokkal kell szembenéznünk a 21. században? Mit üzen számodra Ferenc pápa? Szerinted a Háló hogyan lehet ma az örömhír hirdetője?”

Panoráma

Ökumenikus nőszövetségi találkozót szervez minden évben a medgyesi római katolikus nőszövetség Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe körül. Idén november 24-én, kedden tartották a hagyományosnak számító rendezvényt, amely szentmisével kezdődött. Babota Tibor plébános a bevezetőben egy szmirnai csodarabbira hivatkozva elmondta: „nem azért vagyunk együtt, mert ünnep van, hanem azért van ünnep, mert együtt vagyunk”.

Panoráma

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársai által szervezett, hét hétvégéből álló ifjúsági csoportvezető képzés második egységét tartották november 27–29. között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A Teljes szívvel nevet viselő képzés mottója a 119. zsoltár második verse: „Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt.”

Panoráma

Barangolás Erdélyben (10. rész)

Ha Tordáról továbbmegyünk, Nagyenyedre (Aiud) jutunk. Nagyenyed szászok alapította kisváros Torda és Gyulafehérvár között, a Maros jobb partján. A város helyén egykor római castrum állt. Nevét Szent Egyed tiszteletére szentelt első templomáról kapta. A református templomot fallal és bástyákkal vették körül, falait nyolc torony őrzi. Egyes tanulmányok szerint ez volt Nagyenyed vára, mások szerint csupán egy református templomvár. A plébániatemplomot ugyanis az Erdély-szerte alkalmazott gyakorlat szerint erős kőfalakkal vették körül, hogy veszély esetén oltalmukra legyen. A tornyokat egy-egy céh tartotta karban és védelmezte ostrom esetén, nevüket is a céhekről kapták (például a Mészárosok, Szabók, Csizmadiák, Szűcsök, Lakatosok stb. tornyai). A város fő turisztikai látnivalója a vár, a „kerített város”, a maga tíz méter magas falaival, a falakon belül pedig a 14. századi református és a 19. század második felében épült német evangélikus templom, valamint a fejedelmi ház. Erdély egyik legrégebbi vártemplomán utoljára 1975-ben végeztek javítási munkálatokat. A templomok mellett láthatunk még néhány lakást és az újonnan épített Áprily Lajos-házat. A város főterén található a római katolikus templom, amely a 18. században épült barokk stílusban, mellette minorita rendház van. Nagy hírű református kollégiumát 1622-ben Bethlen Gábor alapította (ma Bethlen Gábor Kollégium), sok neves ember került ki falai közül, innen indult például Kőrösi Csoma Sándor is ázsiai útjára. 1704. március 13-án Rabutin tábornok a várost felgyújtatta, a város védelmében akkor harminc diák is elesett, emlékművük a város Kápolna nevű dombján áll, erről az eseményről szól Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című novellája. A műemlékek mellett híresek a nagyenyedi borok is, több borospince található a városban.

Egy falat a léleknek
  • Az életszentségre való meghívásunk magában foglalja a reménységre való nyitottságot. Az isteni életnek, ígéreteknek csak az lesz a részese, aki mindvégig érzékeny, fogékony marad Istenre és az ő műveire.
  • Három idegen érkezett Mamre tölgyesébe, Ábrahámhoz, aki vendégül látta őket.
  • „Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert általa egyesek tudtukon kívül angyalokat fogadtak be” (Zsid 13,2).
  • Amikor Sára meghallotta az angyal szavát, hogy „fia lesz”, akkor ő nevetett. Ez a nevetés Sárában a hit és remény hiányából fakadt.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Veress Lajos. Született Nagykászonban, 1848. augusztus 7-én. A gimnáziumot Csíksomlyón és Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1873. július 20-án Fogarasy Mihály püspök. Csíkszentgyörgyön és Csíkrákoson káplán. Mikóújfaluban, Kerelőszentpálon, majd Vízaknán plébános. Meghalt 1915. december 7-én, 67 éves korában.

Hírek, hirdetések

Adventi lelkigyakorlatok a kolozsvári Manrézában

A szentignáci lel­ki­gyakorlatban a lelki­gyakorlatozót egyénre szabott imaanyagok, a kísérővel való beszélgetések és teljes csend segítik Isten mélyebb megtapasztalásának útján, hogy ezáltal megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. A lelkigyakorlatot azoknak ajánlják a kísérők, akik szeretnék elmélyíteni kapcsolatukat Istennel, mélyebb megtérésre vágyakoznak, fontosabb döntéseiket Istenre alapozva szeretnék meghozni, vagy egyszerűen szeretnének megpihenni az Úrban.

 

1. Időpont: december 10–13.

Kísérő: Forrai Tamás jezsuita

2. Időpont: december 16–20.

Kísérők: Vormair Emese és Bereczki Silvia segítőnővérek

Jelentkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bővebb információ:

 

http://manreza.hu/lelkigyakorlat-a-kolozsvari-manrezaban/