Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Márton Áronról szóló játékfilm készítéséhez kapcsolódó misszió újabb szakaszhoz érkezett: Erdély templomaiban egyszerű, ízléses, népi motívummal díszített adományos dobozok jelentek meg, magyarázattal, a misszióról és a filmről szóló leírással. „Célunk továbbra is az, hogy minél többeket bevonjunk, megmozgassunk és velük együtt tegyünk. A közösségi súlypontot nem áldozzuk fel semmiféle más szempont miatt. Márton Áron életigazságokat gyűjtött, és ma is élni tanít, ezért arra törekszünk, hogy minél többen találkozzanak vele” – mondta el beszélgetésünkben Papp László, a Mustármag közösség vezetője.

Erdély népének megszólítása és a hozzá kapcsolódó adománygyűjtés elképzelése koncentrikus körökre emlékeztet: a legközelebbiektől „kifele” haladva érni el a tömegeket. A missziót kezdeményező közösség vezetősége először a papsághoz ment el, őket szólította meg a kerületi rekollekciós napok alkalmával, majd rajtuk keresztül a templomba járó híveket próbálta elérni. „Hálás vagyok, hogy a papok közül senki sem utasította el a kezdeményezést” – hangsúlyozta Papp László. Az első adományos dobozok kitétele után néhány héttel a kezdeményező lelkész személyes levelet küldött paptársainak, bölcsességükre és közösségük ismeretére bízva, hogy lezárják vagy folytatják a gyűjtést. „Az egy lejektől indítottuk az adománygyűjtést, mert a célunk az érdeklődés felkeltése, vagyis az, hogy minél többen magukénak érezzék ezt a folyamatot.” Ezt a templomi figyelemfelkeltést követi majd az otthonokba való ellátogatás szakasza: a Mustármag közösség fiataljai fognak házról házra járni, ismertetni a misszió és a Márton Áron-film forgatásának lényegét, így próbálva bevonni a más vallásúakat, illetve a templomba nem járókat is, és kérve hozzájárulásukat a megvalósításhoz. Csak ezután következik majd azoknak a lehetséges támogatóknak a felkeresése, „akikre a jó Isten nagyobb vagyon kezelését bízta” – mondta el Papp László. Bíznak abban, hogy a vállalkozók sem akarnak majd kimaradni abból, amiben a falu vagy város közössége részt vesz, és így majd ők is csatlakoznak. A filmet nem közpénzekből, hanem elsősorban adományokból akarják megvalósítani abban a reményben, hogy így mindenki, aki imájával, munkájával és anyagiakkal hozzájárult, magáénak is fogja érezni azt.

Márton Áron úgy élt, hogy kivívta a más vallásúak tiszteletét is, megmaradt kora egyházi törvényeinek keretei között, de emberségével túlnőtte azt. Nem nyájaskodott a diplomácia kedvéért, de mindenütt érezhették szíve őszinteségét. Papp László elmondta, hogy a misszió e szakaszában felkeresik a más felekezetű püspököket is, és Zamfir Korinna egyetemi docenst felkérték egy tanulmány megírására Márton Áronnak a más felekezetűekkel való kapcsolatáról.

Továbbá a nagy püspök tanításának népszerűsítésére két hónapja sorozatot indítottak a Mária Rádióban, amelyet Tarjáni Krisztina szerkeszt. „Szítsd fel a kegyelmet, amely kézföltételem által benned van!” (2Tim 1,6) mottóval pedig azokat szeretnék a közeljövőben megkeresni és bevonni, akik a papszentelés vagy a bérmálás alkalmával Márton Áron kézföltételében részesültek. A fiatalok számára pedig fotópályázatot készítenek elő olyan házak, csűrök, gazdasági épületekről, amelyek már 1940 táján álltak, és amelyek majd a filmezés során jelentőséget kaphatnak.

A cél tehát most is, mint a folyamat egészében az, hogy minél többen hordozói legyenek Márton Áron tanításának, életpéldájának és lehetőségeik szerint terjesztői is, akár azáltal is, hogy egy-egy ünnepi alkalomra ajándékba a püspökről szóló könyvet, zeneművet ajándékoznak környezetüknek.