Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 49. szám, 2014. december 7.

Szent István király annak idején szerzeteseket hívott az éppen alakuló országba, hogy elhintsék a kereszténység magvait, hogy tanítsák meg a magyar népet az akkori Európa legkorszerűbb műveltségére: a bencés kolostorok lettek az imádság és a kultúra iskolái egyaránt. Ez jutott eszembe, amikor a november 30-i budapesti, Erdő Péter bíboros által celebrált ünnepi szentmise képeit nézegettem, és az egyiken első szent királyunk szobrát mintegy fölémagasodni a sokrendbéli ünneplő szerzetesnek…

A középkori Erdély területén éppúgy virágoztak a bencés, ciszterci, pálos monostorok, később ferences és domonkos zárdák, mint az ország többi részén… Majd a jezsuiták, a piaristák, majd vincés és ferences női rendek hozták a hit és a tudás, a lelkiség és a felebaráti szeretet kincseit.

A történelem azóta sok változást hozott, a keresztény- és egyházüldözés különféle formáit. Erdély területén megváltoztak a rendek, a lelkiségek, az egyházmegyék határai… de a szerzetesi karizma nem veszett ki. Szent István elképzelése máig hat: országaink területén élnek és működnek szerzetesek, lehet, hogy helyenként kevésbé látványosan, jelenlétük viszont ugyanazt a szellemet és lelket őrzi, mint a kezdet kezdetén.

Panoráma

„Ferenc pápa nevében megnyitom a megszentelt élet évét!” – mondotta a Budapesten, advent I. vasárnapján tartott megnyitó szentmisén Erdő Péter bíboros, miután meggyúlt a szerzetesi évet és életet jelképező gyertya. Fotó: szerzetesek.huRómában november 30-án szentmise keretében nyitották meg hivatalosan a megszentelt élet évét a Szent Péter-bazilikában. Mivel Ferenc pápa törökországi látogatása miatt nem lehetett jelen, a szentmise főcelebránsa João Braz de Aviz bíboros volt. Ferenc pápának az erre az alkalomra küldött üzenetét a szentmise elején olvasták fel, João Braz de Aviz bíboros pedig szentbeszédet mondott.

Ferenc pápa üzenetében így nyilatkozott: „Nagy örömmel fordulok hozzátok ezen jeles alkalomból, a megszentelt élet évét megnyitó szentmise kapcsán. Nagyon szerettem volna személyesen is veletek lenni, ahogy biztosítottalak már benneteket erről, de Isten másképp akarta. A megszentelt élet évének meghirdetésével a szerzetesi élet megújításáról szóló Perfectae caritatis kezdetű határozat kihirdetésének 50. évfordulóján mindenekelőtt az volt a szándékom, hogy újra felmutassuk az egész egyház előtt a sequela Christi [Krisztus-követés] e sajátos formájának szépségét és értékességét, amelyet valamennyien képviseltek, ti, akik úgy döntöttetek, hogy mindent elhagytok, hogy közelebbről követhessétek Krisztust az evangéliumi tanácsok fogadalmával. A sokféle programon keresztül, amelyek a következő hónapokban lesznek Rómában és az egész világon, életetek tündöklő tanúságtétele lámpatartóra helyezett lámpás lesz, hogy fényt és meleget árasszon Isten egész népének. Nektek is megismétlem sürgető felhívásomat, amellyel egy évvel ezelőtt a legfőbb szerzetes elöljárókhoz fordultam: ébresszétek fel a világot, világosítsátok meg prófétai és árral szemben haladó tanúságtételetekkel!

Panoráma

X. évad

November hónap folyamán került sor az egyházzene és zenészek védőszentje, Szent Cecília tiszteletére szervezett koncertsorozat X. évadjára. A Szent Mihály-templom gótikus boltívei oltalmában rangos énekkarok és orgonisták tartottak hangversenyt, megszólaltatván az egyházzenei repertoár számos gyöngysze­mét. Amint a rendezvény mottója is elárulja, a koncertsorozat jubileumi évadjának különlegessége az énekkari és orgonamuzsika összefonódása Isten dicséretére.

Panoráma

A Márton Áronról szóló játékfilm készítéséhez kapcsolódó misszió újabb szakaszhoz érkezett: Erdély templomaiban egyszerű, ízléses, népi motívummal díszített adományos dobozok jelentek meg, magyarázattal, a misszióról és a filmről szóló leírással. „Célunk továbbra is az, hogy minél többeket bevonjunk, megmozgassunk és velük együtt tegyünk. A közösségi súlypontot nem áldozzuk fel semmiféle más szempont miatt. Márton Áron életigazságokat gyűjtött, és ma is élni tanít, ezért arra törekszünk, hogy minél többen találkozzanak vele” – mondta el beszélgetésünkben Papp László, a Mustármag közösség vezetője.

Panoráma

Adventus Domini – az Úr eljövetele, a karácsonyi ünnepkör bevezető része, amelyet a 6. században vezetett be az egyház.

Az advent tartalma kettős: a várakozás és a bűnbánat. Már benne van a karácsonyi öröm, de magába foglalja a bűnbánat szándékát és komolyságát is. Ezért szimbolikus (liturgikus) színe a lila.

Advent elő vasárnapjának estéjén a cudar időjárás ellenére megteltek a kolozsvári Szent Mihály-templom padsorai. A szentmise celebránsa, Kovács Sándor főesperes-plébános szertartás keretében megáldotta a szentélyben elhelyezett adventi koszorút, amelyen meggyújtották az első gyertyát. Ezen időszak a világ világosságára, az emberiség új történelmének felkelő napjára mutat, ezért advent jelképe a fény. Annak a Jézusnak a jelképe, aki az élet fényét, szépségét, gazdagságát és színét hozza számunkra – hangsúlyozta a főesperes. Prédikációjában nyomatékosította: most, az adventi készülődés kezdetén gondoljunk arra, hogy hová kell elindulnunk és megérkeznünk, kivel találkozhatunk és milyen öröm vár majd minket karácsony ünnepén. Legyen ez az első az indulás gyertyája.

Panoráma

A tavaly elkezdett hagyományt folytatva a Csík­szent­domokosi Ifjúsági Szervezet idén is megszervezte a gyertyagyújtási ünnepségeket községükben.

Advent első vasárnapján este a fiatalok a község központjában felállított, általuk készített adventi koszorú köré hívták a falu lakóit, hogy együtt, közösségben is készülhessenek a Megváltó születésére.

Bevezetőjükben a fiatalok elmondták, hogy a tavaly elkezdett hagyományt idén is ugyanolyan formában szeretnék továbbvinni, így az idei ünnepségeket is a falu legaktívabb csoportjai fogják tartani.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban november 24-én, az Élet a Lélekben imacsoportok szervezésében ünnepélyes küldetési szentmisén vett részt az a százharminc hívő, aki kilenc héten át tanulta, hogyan kerüljön közelebb Istenhez, hogyan vegye észre, érezze meg gondviselő szeretetét a hétköznapokban is. A csíkszeredai Szent kereszt plébánián szerdán 18 órától, a sepsiszentgyörgyi Szent Benedek plébánián csütörtökön 18 órától (román nyelven), a marosvásárhelyi remeteszegi templomban szombaton fél 10-től tartottak küldetési szentmiséket, összesen 550 résztvevővel.

Panoráma

Nemrég, egy ünnepi asztal mellett Péter Arthur paptestvérem azt a megjegyzést tette: nézzétek meg a Babette lakomája című filmet. Akkor pillanatnyilag megjegyzése elszállt a fülem mellett, de később eszembe jutott, és megnéztem a filmet. De mielőtt ezt tettem volna, utánanéztem az interneten, és azt kellett megtudnom, hogy: Ferenc pápa egyik legkedvesebb filmje a Babette lakomája, és a dán filmdráma a Vatikán által ajánlott minőségi filmalkotások között is szerepel, melyek listáját 1995-ben, a mozi centenáriuma alkalmából adták ki. Ezek után lehetetlenség volt nem megnézni.

Panoráma

Paul Peter Rubens: Szeplőtelen fogantatásKereken 160 évvel ezelőtt, 1854. december 8-án IX. Pius pápa hirdette ki a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Azóta minden évben, december 8-án a szeplőtelen fogantatást ünnepeljük, hitünknek azt a tételét, mely szerint Isten Máriát már fogantatása pillanatától kezdve megőrizte az áteredő bűntől.

Panoráma

A Román Televízió Bukaresti Magyar Adása Nagyszeben és Marosvásárhely után Sepsiszentgyörgyön ünnepelte meg létezésének 45. születésnapját. A szerkesztőség egész évre kiterjedő rendezvénysorozattal emlékezett meg az eseményről. A záró rendezvény 2014. november 23-án, vasárnap volt a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, ahol nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a bejátszásokat, kerekasztal-beszélgetéseket a múltról és jelenről, melyek során erdélyi történések, gazdasági és kulturális, színházi folyamatok részeinek lehettünk szemtanúi. A nézőkkel és meghívottakkal a közszolgálatiság jelentőségéről beszélgettek. A bizonytalan, pénztelen, kilátástalan jövőről úgyszintén szó esett.

Egy falat a léleknek
  • Az a személy, akit annyira várunk, akit még csak fölségesnek és távoli valakinek hiszünk, hamarosan eljön, és meghitten, családiasan el akar beszélgetni velünk. Ő úgy akar beszélni velünk, mint az ember az emberrel, mint a szerelmes az ő szerelmével. Ő még ugyan mindenek fölött van, de régi vágya, hogy velünk egy szintre helyezze magát.
  • Ebben az esti homályban, ahol még „süket sűrű csönd” van, a levegő egyre hűvösebb lesz; álomba, már-már örök elszenderülésbe hajtjuk a fejünket. És hogy milyen álmot látunk? Az attól függ, hogy a valóság mélyén mi rejtőzik; tisztaság-e vagy a lélek sötétsége.

Útjelző

Mária iskolájában 102/2.

A hívő ember számára Mária a hitmegvallás példája, azzal, hogy mindvégig szegénységben, alázatban és egyszerűségben élte kiválasztásának nagy kegyelmét, mindenben alávetette magát a Magasságbeli akaratának Betlehemtől a Golgotáig.

A Szűzanya hite – Isten akaratának megélése Betlehemtől a Golgotáig, Názárettől Jeruzsálemig. XVI. Benedek pápa szerint: „Sürgősen szükség van arra, hogy új, Krisztus szavában gyökerező apostoli nemzedék szülessék, amelyik válaszolni tud korunk kihívásaira, és kész arra, hogy mindenütt hirdesse az evangéliumot.” Apostoli hitvallásunk megértése, megismerése és a Szűzanya szeretete és példája segít, hogy megszülethessen ezen apostoli nemzedék. Hitvallás – tanúságtétel. Valaki mellett lenni. A tanúságtétel nagyon fontos a mai világban. Ne beszélj életed titkáról, csak ha megkérdik, mi az életed titka.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Ferenczi Lajos. Baróton született 1840. július 31-én. A gimnáziumot Brassóban és Udvarhelyen végezte, a Teológiát Gyulafehérváron. Pappá szentelte 1868. augusztus 24-én Fogarasy Mihály püspök. Csatószegen és Marosvásárhelyen káplán. Deményházán, Miklósváron és Kajántón plébános. Meghalt 1914. december 13-án, 74 éves korában.

Pitypang

2. Ha Long-öböl, Vietnam 

Vietnam Délkelet-Ázsiában, azon belül is az Indo­kí­nának nevezett térségben található. Lakossága 93 millió, területe 331 690 négyzetkilométer. Az ország északi részén fekvő Hanoi a fővárosa, ám legnagyobb városa mégis az ország déli részén lévő Ho Chi Minh, azaz Saigon.

Hírek, hirdetések

A megszentelt élet éve a Mária Rádióban

Advent első hetében JEL(EN)LÉT címmel új műsor indul a Mária Rádióban Homa Ildikó sss szerkesztésében. Célja bemutatni az Istennek szentelt életet. A jelenlét fontos kulcsszó, amely – a rohanással ellentétben – hangsúlyozza az itt és most fontosságát. Jelen lenni azt jelenti, hogy elengedjük a múltat és a jövőt, és a jelen pillanatának örülünk, azt teljesen megéljük. Ezt szeretnénk tenni ebben a műsorban is, amikor a megszentelt élet éve kapcsán ünnepelni akarjuk az egyetemes egyházzal együtt az Istennek szentelt életet. Az ünnep mindig önvizsgálat is, hiszen alkalom arra, hogy feltegyük a kérdést: Ki vagyok én mint Istennek szentelt személy, mint szerzetes vagy szerzetesnő? Illetve: Mit üzen nekem az Istennek szentelt személyek léte ebben a világban? A jelenlétnek jellé kell válnia. Mitől jel az Istennek szentelt élet a világ számára? Akkor jel, ha rámutat az örök értékekre, arra, hogy van ott fenn egy ország, amely vár reánk… Isten országa azonban nemcsak a távoli jövőben vár reánk, hanem már itt van köztünk. Hogyan építhetjük együtt Isten országát különféle hivatásban és életállapotban élő személyekként? A jelenlét a LÉT fontosságára hívja fel a figyelmet. Az Istennek szentelt élet elsősorban létezést jelent. Mit jelent „csak lenni”? A műsor ezekre a kérdésekre keres választ, és ezeken keresztül mutatja be a megszentelt élet szépségét, elsősorban az egyházmegye területén szolgáló szerzetestestvérek és nővérek személyes vallomásainak segítségével. (romkat.ro)