Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 49. szám, 2013. december 8.

Vezércikk

Egy író szerint az ember életének legszebb szakasza a várakozás. Ha belegondolunk, igazat adunk neki, hiszen a várakozás, ha beteljesedéssel zárul, örömet és boldogságot hoz. Csak egy pár példa: a diákok nagyon sokszor alig várják a vakációt, s amikor eljön, boldogak, hiszen nem kell tanulni, lehet szórakozni, kirándulni. Az ifjaknak is vannak vágyaik, álmaik, akár hivatásukkal, akár házastársukkal kapcsolatban, és ha ezek megvalósulnak, akkor ők is boldogok. A szülők nagy izgalommal várják gyermekük születését, és amikor ez bekövetkezik, ők is boldogok. Az idősek esetében a családi fészekből kirepültek a gyermekek, alig várják, hogy meglátogassák őket, és ha ez megtörténik, a találkozás őket is örömmel tölti el. Nagyon sok idős ember életében örömet jelent a nyugdíj érkezése is.

Panoráma

A közösség áll a középpontban a gyulafehérvári főegyházmegyében

A világegyház, s ezzel összhangban a gyulafehérvári főegyházmegye is a hit évét ülte meg 2013-ban, ezt zárta le ünnepélyesen Ferenc pápa a Vatikánban Krisztus király vasárnapján, az egyes egyházmegyékben pedig a megyéspüspökök. A hit éve lezárultával sem értek véget a keresztények feladatai: a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális tervének következő témája a kommunió, konkrét formában a plébániát állítva a középpontba. Természetesen a plébánia ez esetben nem épületet, nem is intézményt, adminisztratív egységet jelent, nem a pap lakhelyét, a fizetett alkalmazottak munkahelyét, hanem közösséget! A plébánia éve azt a közösséget kívánja a figyelem középpontjába állítani, amely a hitben gyökerezve munkálkodik a lelkek üdvén, Isten országán. Jakubinyi György érsek a plébánia évét meghirdető körlevelében így magyarázza ezt: „Mindannyiunknak van valamilyen fogalma a plébániáról. Minden megkeresztelt embernek volt, van valamilyen kapcsolata a plébániával. Vallásos életünk nagy része a plébániához kapcsolódik. Ennek kellene építő tagjai legyünk, szem előtt tartva azt a tényt, hogy amilyen a plébánián élő személyek lelki élete, olyan lesz a plébánia élete is.” Majd így bátorít a főpásztori üzenet: „Biztatok mindenkit, lelkipásztorokat és világi Krisztus-hívőket, hogy ebben az évben igyekezzenek elmélyíteni az ismereteiket a plébániáról a pasztorális tervben közölt ismeretek alapján is, és különösen törekedjenek még élőbb, aktívabb tagokként élni a plébánián.”

Panoráma

Advent a várakozás időszaka. Az üzletek várakoznak a vásárlókra, a gyermekek a karácsonyi ajándékokra, de hányan vágynak igazán arra, hogy a kis Jézus a szívekben is megszülethessen?

Mit jelent várakozni? A várakozás készület: ha várunk valakit, akkor készülünk is a találkozásra. Egy példa a mindennapi életből: amikor a szerelmesek az első randira készülnek, órákkal, napokkal a találkozás előtt már sürögnek-forognak, hogy minden tökéletes legyen, a legszebb ruhát választják, előtte talán tízszer is átöltöznek. És ahogy az idő telik, úgy az izgalom is a tetőfokra hág. Mi lesz? Tetszeni fogok neki? Jól áll rajtam ez a ruha? Az ajándékomnak örülni fog? – Adventben mindenki „randira” készül, mégpedig arra, hogy karácsony napján Jézus a szívünkbe szülessen. Várjuk és vágyjuk az Urat. Úgy, mint a szerelmesek egymást, hisz ők egymástól a boldogságot várják. Mi Jézustól várjuk a boldogságot, azt, hogy életünk boldogabb és könnyebb legyen karácsony után. A sok igazságtalanság, kétség, szenvedés, amit egész évben tapasztalunk, az Jézus eljöttével szűnjön meg, életünk keresztje legyen könnyebb.

Panoráma

Lendületes, színes, korosztályokat megmozgató Háló-találkozót szerveztek a brassói bogozók november 9-én a brassó-bolonyai Szent Imre közösségi házban Isten sokat ad a kevésben is mottóval. Az egész napos találkozót magyarországi vendégek jelenléte is gazdagította: eljött az alapító tagok közül Szeibert András (aki a kezdetekről is mesélt), az Orosz és a Németh házaspár. A találkozó elején Orosz Rita és Szeibert András sajátosan, saját életükre is reflektálva mutatták be a Háló-rendezvények négy sarkalatos tulajdonságát, azt, hogy ezek Kárpát-medencei, katolikus, közösségfejlesztő és Istenhez vezető rendezvények.

Panoráma

A szatmári sváb közösség hagyománynak számító rendezvénye a strudlifesztivál, melyre idén november 30-án kerül sor. A fesztivál előtti hajrában Hauler Magdolna szervezőt kérdeztük a szombati programról, a strudliról, strudlilevesről, de arról is, mennyire vannak ezek még jelen a hétköznapokban a sváb konyhában, és változott-e az elkészítés módja.

Úgy hallottam, az idei strudli­fesztiválon a népszerűségnek örvendő strudli mellett lesz strudli­leves is. Hogy kell ezt elképzelni?

Panoráma

Ezzel a címmel tartotta meg a kolozsvári Szent Mihály plébánia a plébánia évét megnyitó rendezvényét november 27-én a nőszövetség dísztermében. Kovács Sándor főesperes tartott bevezető előadást, melyben kifejtette, hogy a templom a liturgián keresztül segíti elő a közösséggé válást, ugyanakkor a közös imádságból ki kell nőnie az apostoli szolgálatnak is.

Panoráma

Adventi ifjúsági imaórák

A Krisztus-várás időszakában a szatmári egyházmegye fiataljai egymást kísérik, egymás felkészülését segítik azzal, hogy idén is megszervezik az adventi elmélkedő alkalmakat. A már hagyománynak számító imaórákra Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Nagybányán is készülnek, de az ifjúsági iroda minden plébániára elküldte a megrendezéshez szükséges segédanyagot.

Egy falat a léleknek

• Látnunk kell Istennek a jóságát, szépségét, végtelen nagy szeretetét. Csak így tudjuk felfogni azt a csodálatos titkot, amelyet ő jóságosan nekünk kinyilatkoztatott.

• Mindennek első oka és célja nem más, mint maga az Isten. Nem szabad tehát többé földi mértékekben gondolkodni. Mindent Istenhez kell mérni, hozzá kell viszonyítani. Csak Isten a helyes viszonyítási pont, aki Atya, Fiú és Szentlélek.

Útjelző

Mária iskolájában 64. 

Szent Bernát: „Neved, Mária, oly édes és oly kedves, hogy az ember nem képes kiejteni anélkül, hogy szeretetre ne gyulladjon irántad és Isten iránt, aki azt neked adta!”

Fiatal vagyok és gondolkodom

Teológushallgatóként nem tagadhatom le, hogy a „csoda” szót hallva máris felsorakoznak elmémben a mindennemű szakleírások és kritériumok, amely alapján valamit csodának nevezhetünk. De ha az egyszerű hétköznapi énemet nézem, akkor mélyen gondolkodóba ejt a szó és annak értelme. Itt ötlik fel a kérdés: Mit jelent számomra a csoda? Én igazából mit is várok ettől a szótól?

Pitypang

Bartha Gyula

E világutazó azért különleges, mert az első motorkerékpáros Föld körüli utazás résztvevője. Erdélyi származású, szegény sorsú családból való gyermek. Kevés iskolát végzett, de ezermesteri hajlamát már korán kamatoztatta. 1928–1936 között Sulkowsky Zoltánnal együtt Föld körüli motorkerékpáros útra indult. Öt kontinens hatvannyolc országán keresztül 170 000 kilométert motorozva tették meg egyedülálló útjukat, mely világviszonylatban is kiemelkedő teljesítménynek számított. Páratlan vállalkozásukról a párizsi, az angol, a spanyol, az olasz lapok is beszámoltak, hírnevet és becsületet szerezve a két magyarnak. Utazásuk alatt nyolc éven át a világjáráshoz kapcsolódó ismeretterjesztő és reklámtevékenységgel foglalkozók állták a megélhetéshez szükséges költségeket. A nagy út emlékeit az írásban jártasabb társa adta közre Motorral a Föld körül címmel 1937-ben. Bartha Gyula 1972-ben halt meg Budapesten.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
10. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail-címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

A Katolikus Akadémia következő előadása: Isten a természettudományban

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémia következő előadását Nagy László kolozsvári egyetemi tanár tartja december 12-én, csütörtökön este 7 órától Isten a kvantum szinten címen. A Katolikus Akadémia első félévének változatos programjában ismét más területre kalauzolnak a szervezők, illetve meghívottjuk, az egyetem fizika tanszékének tanára: arra hívja meg a hallgatóságot, az érdeklődőket, hogy a természettudomány törvényei közt is megleljék Isten nyomait. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a kar I. Maniu (Szentegyház) utca 5. szám alatti, második emeleti dísztermébe.