Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Miklós Béla. Tusnádon született 1859. április 12-én. A gimnáziumot Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1882. június 16-án szentelte pappá Lőnharth Ferenc püspök. Bereczkben és Kézdiszentléleken volt káplán, Magyarláposon és Oláh­láposon pedig plébános. 1912. december 29-én halt meg.

 

Kilencven éve halt meg:

Balogh Lajos. Kézdiszentkereszten született 1851. február 6-án. A gimnáziumot Kantán, Csíkszeredában és Gyulafehérváron végezte. 1878. július 25-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Baróton és Nagykászonban volt káplán, Gyergyó­tölgyesen plébános. 1922. december 29-én hunyt el.

 

Hetven éve haltak meg:

Domby Lajos. Nyújtódon született 1872. március 19-én. A gimnáziumot Kolozsváron és Gyulafehérváron, a teológiát Budapesten végezte. A kolozsvári egyetemen tanári oklevelet szerzett. 1895. július 14-én szentelte pappá Lőnharth Ferenc püspök. Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és Brassóban volt tanár. 1932-ben nyugdíjba vonult. Nyugdíjasként szívesen folytatta tanári működését mint kisegítő. Az iskolában óraadás közben érte a halál 1942. december 12-én. Sírja a bolonyai temetőben volt, de az építkezések folytán megsemmisült.

Kiss András. Csíkszeredában született 1867. november 23-án. A gimnáziumot és a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1891. július 15-én szentelte fel Lőnharth Ferenc püspök. Nyárádremetén és Marosvásárhelyen volt káplán, Szentháromságon, Oroszhegyen, majd Lázárfalván pedig plébános. Nyugdíjasként halt meg Csíkszeredában 1942. december 14-én.

 

Hatvan éve halt meg:

Bögözi József. Kézdiszentkereszten született 1887. május 27-én. 1910. június 27-én szentelte pappá Majláth G. Károly püspök. Gelencén és Ditróban volt káplán, Nagyágon, Ozsdolán, Szent­katolnán, Csíkszentmiklóson, majd Csíkszentléleken plébánosként szolgált. 1952. december 27-én halt meg.

 

Ötven éve haltak meg:

Dr. Bíró Vencel piarista szerzetestanár. 1885. augusztus 9-én született Vértessomlón. 1908. június 30-án szentelték pappá. Kolozsváron, a főgimnáziumban volt tanár, majd igazgató. A piarista növendékeknek, sőt a kolozsvári egyetemen is történelmet tanított. Nagy tudós volt, sok tanulmánya megjelent. 1923-tól a szegedi egyetem magántanára lett, 1925-től a Szent István Akadémia tagja. 1940-ben megkapta a Corvin-koszorút. 1950-től nyugdíjba vonult, a kolozsvári Szent Mihály-templomban misézett és gyóntatott. 1962. december 2-án, a templomból hazajövet esett össze. A kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszik.

Darvas Dénes. Tusnádon született 1890. március 24-én. Szászvárosban, Temesváron és Gyulafehérváron tanult. 1913. június 22-én szentelte fel Majláth G. Károly püspök. Kézdiszentkereszten, Csatószegen, Kézdiszentléleken és Tordán volt káplán, Székely­udvarhelyen hitoktató, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Ud­­var­helyen gimnáziumi tanár, Gyergyótölgyesen, Kászon­jakab­falván, Csíkdánfalván és Lengyelfalván plébános volt. Lengyelfalván halt meg 1962. december 22-én.

 

Harminc éve halt meg:

Pál József. Lónyán született 1927. február 24-én. A gimnáziumot és a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1950. március 25-én szentelte pappá Fiedler István nagyváradi nyugdíjas püspök. Nagykászonban és Marosvásárhelyen volt káplán. Innen kitiltották, áthelyezték Bonchidára plébánosnak. 1954 őszén letartóztatták, 1954–62 között különféle börtönökben volt, majd még két évig kényszerlakhelyen volt a Baragánban. 1964-ben szabadult. Ekkor Lónyára kapott kinevezést. Itt rendkívül buzgón folytatta a lelkipásztori munkát. Sajnos a börtönben töltött évek megrongálták egészségét. Mint pápai prelátus és tb. főesperes halt meg 1982. december 2-án.

 

Húsz éve halt meg:

Balázs Gergely. Ditróban született 1911. március 12-én. A gimnáziumot Csíkszeredában, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1939. június 29-én szentelte pappá Csíksomlyón Márton Áron püspök. Zetelakán, Gelencén, Kézdiszentléleken, Csomafalván és Szovátán volt káplán, Ákosfalván, Atyhában és Parajdon pedig plébános. 1992. december 22-én hunyt el Ditróban.