Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 21. rész) 

Ma is vannak nagy számban olyanok, akik azt hiszik, hogy testük egyes részei szégyellnivalók. Ezek az ember nemi szervei. Ezek elfeledik, hogy ezeket is Isten teremtette. Mindaz pedig, amit Isten alkotott, az jó! – írja a Biblia (Ter 1,31). Testünk Isten csodálatos remekműve. Ezért hasznos. Nincs, amiért szégyelljük!

Isten azonban ezek oltalmazására mindenkibe beleoltotta a szemérem érzetet, amely arra készteti az embereket, hogy ezeket a testrészeket ruhával fedjék el. Ezt tette a bűnbeesés után Ádám és Éva is. Ezt tette az ősember is. Bőröket, ruhadarabokat, leveleket aggatott magára. Ezért kell felöltöznie ma is mindenkinek.

Isten azt is akarja, hogy szükségtelenül mások előtt ne vetkezzünk le. Divat címén sem! Mert ez már nem szemérmesség, hanem szemérmetlenség. Ezeket a testi szerveinket ne mutogassuk meggondolatlanul, mert nézésük megromlott emberi természetünk miatt minket is bűnökre lobbanthatnak. Aki Istennek ezen akaratát tiszteletben tartja, annak cselekedetei szemérmesek; aki nem, annak cselekedetei szemérmetlenek. Mindaz, ami testünk tisztán tartásához és egészségünk ápolásához szükséges, az Istentől való. Helyes és megengedett. Ilyen a fürdés, mosakodás, tisztálkodás, orvosi kivizsgálás stb.

Egyházunk tanítja, hogy a szemérmesség az ember születésének és növekedésének erőit védelmezi. Ezért óvjuk és tiszteljük ezen erőket. Hárítsunk el mindenfajta visszaélést ezekkel.

A tisztaság nagy jó! Méltóságot és szerepet ad az embernek. A tiszta életű ember Isten kedveltje. Az ilyenekről mondta Jézus: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent!” (Mt 5,8). Szent Pál apostol írja: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, s nem vagytok a magatokéi?” (1Kor 6,19). Ugyanitt olvassuk: „A test nem a paráznaságra van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért” (6,13).

Bűnök a testi tisztaság ellen: aki szemérmetlent tesz magával vagy mással, ilyet szándékosan gondol, néz, hallgat, mutogat. Aki átengedi magát az erkölcstelenségre, vagy ilyet kíván tenni mással. Aki magát szükségtelenül kiteszi a veszedelemnek. Aki mást, másokat elcsábít, megtanít ezekre a bűnökre.

Maga a kísértés még nem bűn! Vagyis más valamit megpillantani, és más azt szándékosan nézegetni. Más hallani és más hallgatni az erkölcstelenséget. Más a bűnös cselekedet véletlenszerű látása, és más a szándékos keresése. A bűnös gondolatok, emlékek eszünkbe jutása kísértés szokott lenni. Ne álljunk meg ezeknél, hanem űzzük el magunktól. Az álomban látott erkölcstelen képek, tettek sohasem bűnök. A kísértést nem kell meggyónni.

A tisztátalanság nagy szerencsétlenség. Súlyos bűn. Megöli lelkünk kegyelmi állapotát. Elveszítjük miatta a megszentelő kegyelmet. Sok más bűnre is elvezet: vallástalanságra, hazugságra, házassági hűtlenségre, válásra, gyilkosságra, nemi erőszakra, abortuszra. Nemi betegségekkel járhat, mint amilyen vérbaj és az AIDS. Nyomorba, szégyenbe és gyalázatba taszít.

Mit tegyünk, hogy tiszta életűek legyünk? Először is legyünk szemérmesek. Ez a tisztaság pajzsa. Legyen tisztességes a ruhánk, viselkedésünk, járásunk, beszédünk. Vigyázzunk a két szemünkre. Még a megengedett dolgokat sem kell mindig látnunk. Ügyeljünk fülünkre. Nem kell minden malac viccet meghallgatnunk. Fegyelmezzük a nyelvünket. A szív bőségéből szól a száj. Vigyázzunk a fantáziánkra, kezeinkre, lábunkra, valamennyi érzékszervünkre. Mert a tiszta élet első követelménye az önfegyelem.

A második a rendszeres és hűséges munka. A lustaság az ördög párnája. Az elfoglalt embernek pedig kevesebb a kísértése, könnyebb a pihenése. A természetes és egészséges élet, a derűs és vidám szív sok veszélytől megóvja az embert.

De a legnagyobb segítség a buzgó ima, a gyakori szentgyónás és szentáldozás. Aki Krisztusé, abban Krisztus él. Annak teste is Krisztus testével egyesül. Az ima pedig elengedhetetlenül fontos. Hiszen itt erőimet meghaladó dologról van szó. Ezért gyakran kell kérni Isten, Jézus, Mária és a szentek segítségét. Fontos, hogy legyen állandó lelki vezetőnk is, mert ő sok problémánkban megnyugtat, eligazít és átsegít.

Végül szükséges a bűnre vezető alkalmak elkerülése. Nem keresem azokat a helyeket, személyeket, dolgokat, akik miatt elesem. Mindenki maga tudja, hogy melyek számára ezek az alkalmak. Aki keresi a bűnre vezető alkalmat, az elvész abban. Minden kísérténél fontos, de az érzékiségnél még inkább: kezdetben állj ellen!

Távolítsunk el mindent, ami a tiszta élettel ellenkezik: erkölcstelen képek, filmek, ruhák, táncok, rossz barátok, lustaság. Mert a lejtőn nem lehet megállni. Isten azonban ad erőt és segítő kegyelmet, hogy ha akarok, tiszta életű legyek, és ilyen is maradjak! Mindent lehet, csak akarni kell.