Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az Isteni Ige Missziós Társaság traiani lelkigyakorlatos központjában tartotta összejövetelét november 21–23. között a Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Legfőbb Elöljáróinak Konferenciája. A jelenlevőket köszöntötte, karizmájuk megélésére biztatta Petru Gherghel jászvásári püspök és segédpüspöke, Aurel Percă. Írásos üzenetet küldött Francisco-Javier Lozano érsek, apostoli nuncius és Florentin Crihălmeanu görögkatolikus püspök, a püspöki konferenciának a megszentelt élet intézményeiért felelős főpásztora. XVI. Benedek pápa képviselője üzenetében többek között hangsúlyozta: „Példaképetek Jézus, aki egész életében engedelmeskedett az Atya akaratának, »egészen a kereszthalálig«. A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak római Kongregációja fontosnak tartja a szolgálatot és az engedelmességet […] A találkozó jó alkalom arra, hogy mindenki megújítsa magában az ajánlatot […] a szegények nagylelkű szolgálatára, a karizma megélésére a szerzetesi közösségben. A szerzetesi és vallási közösségek olyan oázist jelentenek, ahol Isten abszolút elsősége él. Az ő dicsősége és szeretete a testvéri közösség öröme, alapja a szegények és lelkileg szenvedők iránti elkötelezett szolgálatnak. Kérem az Urat, továbbra is segítse a romániai szerzeteseket, akik hiteles tanúi az Isten szeretetének és a Péter utóda iránti hűségnek.”

Horvát János moldvai minorita provincia novíciusmester A megszentelt személyek közösségei: evangelizációs testvérületek az új evangelizáció és a hit éve összefüggésében témával tanulságos előadást tartott. Hangsúlyozta a testvéri közösség tanúságtételének (amelynek „szimfóniaként” kell működnie) fontosságát s azt, hogy a környezetre sugárzó hit a karizma és a szerzetesi azonosság alapja. Felhívta a szerzetesek figyelmét arra, hogy szerepük nem(csak) a dicső történelem emlékeiből és elbeszéléséből áll, hanem főként a jövő építéséből. Az előadást követő megbeszélésen a pusztinai származású Stănică Petru minorita, a Szent Erzsébetről elnevezett magyarországi provinciához tartozó aradi rendház delegátusa arról szólt, a közösségekben működő szeretet és a kölcsönös megbocsájtás kisugárzik a világiakra is, azokra, akik bűnösnek érzik magukat, keresik a megértést, a megbocsájtást. A közgyűlésen Emilian Cătălin elnök beszámolt a szerzetesi élet helyzetéről Romániában és Európában. Tiberio Scorrano kármelita főtitkár vezetésével a résztvevők elemezték a konferencia bizottságainak munkáját, tennivalóit, javaslatokat tett Gianfranco Maronese verbita, Sárközi Sándor piarista, Leon Budău kapucinus, Valeriano Giacomelli, a Don Orione kolostor elöljárója, Ermil Jurja bazilita, Dan Suciu, a Szent János evangélista kongregáció bukaresti közösségének megbízottja, Fodor György tiszteletbeli titkár, piarista konfráter. A közgyűlésen a konferencia tagjai közé felvették Marius Taloş jezsuitát, a romániai tartomány új elöljáróját és Stefano Conotter sarutlan kármelita priort. A közgyűlésen beszéltek az állam és a szerzetesi intézmények kapcsolatáról, a kommunisták által elorzott javak visszaszolgáltatásának csaknem ellehetetlenített helyzetéről. A következő közgyűlést jövő októberben a jezsuiták kolozsvári Manréza Lelkigyakorlatos Központjában tartják.