Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Ünnepelt a nagykárolyi Kalazanci Szent József iskola 

Tanárok, diákok, szülők, támogatók, barátok, az iskolával közösséget vállalók vettek részt november 23-án Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum névadójának és védőszentjének ünnepén a pat­ro­cíniumon. Az ünnepség szentmisével vette kezdetét a Kalazanci Szent József-templomban, ahol Schön­berger Jenő püspök mutatta be a legszentebb áldozatot.

A szentmise elején a főpásztor kérte a jó Isten áldását Kalazanci Szent József közbenjárására, az iskola tanár- és diákközösségére, a szülőkre és mindenkire, akik eljött együtt imádkozni. A szentbeszédet mondó Ruppert József piarista Kalazanci Szent József iskolaépítő és -szervező tevékenységét emelte ki. Azokra az újításokra figyelt, amelyeket ő vezetett be egykor az oktatásba: megszervezte az ingyenes közoktatást, a tanári kar rendszerét, tanári továbbképzést tartott, konferenciákat indított, megreformálta a latin nyelv tanulását, újszerű tankönyveket szerkesztett, iskolán kívüli tevékenységeket, szülői értekezleteket tartott, spirituálist nevezett ki, az idősebb diákokat a kicsikkel való foglalkozásra kérte.

Mint mondta: „Kalazanci által is beigazolódott a régi közmondás, miszerint akinek Isten hivatalt ad, annak észt is ad hozzá. Kalazanci Szent József nem pedagógus, hanem pap volt, de amikor rádöbbent, hogy neki kell vállalnia ezt a feladatot, akkor elkezdett dolgozni, imádkozni, gondolkodni azon, hogyan lehet egyre jobban csinálni. Tevékenysége révén iskolái nagy hírnévre tettek szert, sorra nyíltak Itálián belül és azon kívül. Kalazanci példa számunkra, hogy az Istenben bízó embernek, aki a másik javát keresi, az Úr Isten ad segítséget, ötleteket, gondolatokat. A nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceum szellemében és törekvésében megegyezik egy piarista iskolával. Éppen ezért az az áldás, amelyet Kalazancius atyánk halálos ágyán, jövendő diákjainak adott, ennek az iskolának a diákjaira is érvényes, és segíti őket, hogy jó lélekkel éljenek itt, szeressék ezt az iskolát, és innen eltávozva békés, boldog, szép életet tudjanak élni.”

A szentmise után a Szent László Közösségi Házban folytatódott az ünnepség, ahol Poszet Anikó igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Schön­berger püspök szólt az egybegyűltekhez. További köszöntőbeszédek hangzottak el megyei és városi elöljáróktól, ezt követően pedig a diákok ünnepi műsorára került sor. A patrocínium végén díjazták a Kalazanci Szent József versenyen legjobb eredményeket elért diákokat, csapatokat, valamint Az én misszióm az életben című rajzverseny legügyesebb alkotóit.