Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Péter Lajos. Felsőboldogasszonyfalván született 1832. január 17-én. 1857. március 12-én szentelte pappá Haynald Lajos püspök. Kézdiszentléleken és Csíksomlyón volt káplán. Kászon­új­falu­ban és Kászonjakabfalván, majd 1860–1908 között Delnén volt plé­bános. Csíkpálfalván halt meg 1911. december 22-én.

 

Kilencven éve halt meg:

Opra Lajos. Kézdiszentkereszten született 1851. március  21-én. 1877. december 30-án szentelte fel Fogarasy Mihály püspök. Nyújtódon volt káplán. Homoródkarácsonyfalván, Erzsébet­bányán, Oláhláposbányán, majd Tordatúron plébánosként szolgált. Nyugdíjasként halt meg 1921. december 1-jén.

 

Ötven éve halt meg:

Bokor Ferenc. Székelyudvarhelyen született 1900. december 4-én. 1923. június 29-én szentelte pappá Majláth Gusztáv Károly püspök. Csíksomlyón és Marosvásárhelyen volt káplán, Ákosfalván, Csíkdelnén, Székelyszenttamáson és Madéfalván pedig plébánosként szolgált. 1961. december 12-én hunyt el.

 

Húsz éve halt meg:

Dr. Zsigmond Albert. 1919. december 12-én született Nyárádremetén. A teológiát Rómában végezte, a Gergely Egyetemen doktori címet szerzett. Rómában szentelték pappá 1946. október 27-én. Utána Amerikába emigrált. Vancouverben volt egyetemi tanár. 1991. december 28-án halt meg.

 

Tíz éve halt meg:

P. Kádár István-Kálmán. Sepsibükszádon született 1923. március 14-én. 1949. július 16-án szentelték fel. Nem tudni, ki szentelte, mert Márton Áron püspök ekkor már börtönben volt. Csíksomlyón halt meg 2001. december 5-én.