Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Aktuális

Meggyúlt adventi koszorúnkon a második gyertya is, amely az öröm fénye életünkben. Gyermekkorom roráté miséi a gyengén világított templomban is erős fényt gyújtottak lelkemben. Milyen szép is ez az advent! Szívet-lelket melengető szent idő a sajátos miseszövegeivel: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt” (Iz 45,8).

Az advent legigazibb asszonya a boldogságos Szűz Mária, aki az első adventet élte át az angyal köszöntése után az első karácsonyi éjszakáig. Mária-tiszteletünk nemcsak májusban és októberben a legszebb készület a megváltás lelki átéléséhez. Mint a gyermekeit magához ölelő anya, mindig úgy szeret és oltalmaz minket. Nagy hatással van rám mind: annak idején nagymamám és jó anyám Mária-tisztelete, akik bensőséges kapcsolatot tartva a Szűzanyával nagyon sokat imádkoztak hozzá. És még vannak sokan, akik nemcsak a megszokott rózsafüzért végzik, hanem igaz, hű tisztelői a Szűzanyának, és igyekeznek a Mária-tiszteletnek a mozgató lelkei lenni.

Az advent másik hőse Szent József, aki magasztos hivatása mellett is nagyon szerény és alázatos tudott lenni, jegyeséhez hasonlóan. Nem a forgalmas nagyvárosokban, hanem a rejtett városkában, Názáretben értékesítette mások javára mesteri tudását. A betlehemiek kiutasítása, Heródes üldözése sem vette el a kedvét, hogy kitartson szerettei mellett.

S ha már adventben járunk, nem feledkezhetünk el Keresztelő Szent Jánosról sem, Jézus közvetlen barátjáról. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Jézus jobban szerette őt, mint apostolait. Aszkéta életmódja és dörgedelmes fellépése igaz, sokakat visszariasztott, de a Megváltó iránti rajongó szeretete sokakban fellobbantotta, a lángot, a szeretetet az isteni mester iránt. „Íme az Isten báránya” – mondotta Jézusról. Minden szentáldozás bevezető gondolatai ezek. Ezek a személyek nemcsak liturgikus szereplői, hanem életünk eszkatalogikus adventjének példaképei és oltalmazói is.