Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Újabb nyilvános doktori védésre gyűltek össze november 26-án a BBTE RK Teológia Karán az érdeklődők: Nóda Mózes  a liturgikus mozgalomról s a II. vatikáni zsinat liturgikus  szemléletéről, ennek az erdélyi egyházmegye liturgikus éle­tére gyakorolt hatásáról írt doktori dolgozatát mutatta be a bizottság előtt, majd az opponensi vélemények elhangzása után megkapta a teológiai doktori címet. Dolgozatában külön kitért a II. vatikáni zsinat „pat­ri­cipa­tio actuosa” kifejezésére, amely az általános papság, azaz a krisztushívők liturgiába való bekapcsolódásának vitatott kérdéskörébe vezet, a munka ennek teológiai hátterébe, gondolatkörébe adott betekintést. Az erdélyi vonatkozások közt elsősorban Mailáth Gusztáv Károly és Márton Áron püspökök liturgikus rendelkezéseit vizsgálta, s érdekesség volt, hogy egy eredeti erdélyi, Csíkban a 19. században született (összeállított), kézzel írt szertartáskönyvet is ismertetett.

Így Nóda Mózes egy, a történelem karon megírt és megvédett doktori dolgozat után – amely a két világháború közti erdélyi római katolikus iskoláztatás történetéről szólt – az új tanügyi rendelkezések előírásaival összhangban egy, a szűkebb szakterületéhez sorolható, kifejezetten teológiai témában is bizonyított. Megtudtuk tőle, hogy amikor először doktori kutatásba fogott, még nem volt teológiai doktori iskola, amikorra ez a képzés elindult, ő már a munka felénél tartott, azért nem váltott, de láthatóan Isten akarata mégis idevezette őt is. Marton József, a doktori kutatás szakirányítója büszkén mondta: immár a 19. tanítványa szerezte meg a kolozsvári teológiai doktori program keretében a tudományos fokozatot.