Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Konferencia és jubileum  a nagyváradi Don Orione líceumban

Kétnapos ünnepség és konferencia színhelye volt a nagyváradi római katolikus Don Orione líceum nagyterme. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Böcskei László római katolikus és Virgil Bercea görögkatolikus püspök, Ro­ber­to Polimeni, a bukaresti és Valeriano Giacomelli, a jászvárosi Don Orione-kongregációk igazgatója is. A váradi egyetem és a kolozsvári Babeş–Bolyai egyetem vezetőségi tagjai és neves professzorai mellett jelen voltak a város vezetői és természetesen a házigazdák, Mihai Fechetă, a váradi kongregá­ció igazgatója, Mi­hel­ler Péter és Alexandru Stoica líceumi igazgatók, a tanári kar, diákok és szülők, meghívottak és hívek.

Az ünnepség apropója, hogy húsz éve kezdte meg működését a Don Orione-kongregáció Romániában. Névadójuk, Don Luigi Orione (1872–1940) olasz katolikus pap, fáradhatatlan gyóntató és misszionárius volt. Már 21 éves korában iskolát és kollégiumot nyitott a szegény sorsú fiúk számára. Élete során beutazta a világot, hogy hirdesse a reményt és Isten szavát a szegényeknek. Öröksége szerte a világon különféle közösségekben él tovább, ahol ő vagy követői számos iskolát és szeretetházat építettek a szenvedőknek és az elhagyatottaknak. 1980-ban II. János Pál a boldogok, 2004-ben pedig a szentek közé emelte.

Az orionisták 1991-ben első ízben Nagyváradon telepedtek le az akkori görögkatolikus püspök, Hossu Vasile engedélyével, akinek a kis garzonlakásán kezdték meg működésüket.

Tevékenységük két irányt ölel át: karitatív jellegű (jeligéjük is: „Fare del bene sempre”, „mindig a jót tenni”) és az ifjúság nevelése, oktatása, életre igazítása, hogy a megfelelő értékrenddel induljanak neki az életnek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a számos öregotthon és árvaház, iskola, oratórium, cserkészraj, amelyek országszerte működnek irányításukkal. Ezt ünnepelte két napon át a több száz vendég.

November 25-én családias hangulatú ünnepi programmal készültek a diákok és tanárok, amely során a váradi kongregáció és líceum fontosabb pillanatait elevenítették fel. Főképp a kis elemisták nyerték el a közönség tetszését, de a tinédzserek is tartalmas színházi jelenettel készültek az ünnepre.

A november 26-i konferencia témája a Nevelés és hit – az értékek egyesítése volt. Ezen professzorok, papok, pszichológusok és tanárok előadások keretében mutatták be a mai modern kor által felvetett kérdéseket a nevelés területéről, és a keresztény értékrend alapján fogalmazták meg a válaszokat, kiemelve a két terület közös értékeit és ezek átadásának fontosságát.

Szent Luigi Orione mondta: „A fiatalok lesznek a holnap vihara vagy napja, attól függően, hogy miként foglalkozunk velük”. Az ünnep látható lényege az volt, hogy húsz éven keresztül Isten segítségével sikerült nagyon sok olyan fiatalt felnevelniük, akik reményeink szerint a jövő fényei lesznek. Szó volt arról is, hogy a jelenlegi válságból, amelynek csak a felszíne a pénzügyi válság, az alapja pedig az erkölcsi válság, az egyedüli kivezető út az értékek újrafelfedezése és az értékrendek helyretétele. Ezt csak a nevelés és a hit által lehet elérni.

Az egyik részvevő viccesen megjegyezte: „A pszicho­ló­gusok és professzorok is elindultak Freudtól, és sok más filozófiai és pszichológiai tanulmány alapján mégiscsak arra a következtetésre jutottak, hogy a hívő ember boldogabb a hitetlennél”. Lehet, hogy túlságosan le van ez így egyszerűsítve, de sokszor az egyszerű fedi fel az igazán nagyszerűt.