Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Elöljárói Konferenciája közgyűlést tartott november 23-án, ahol arról beszélgettek, hogyan lehet a szerzetesi karizmákat érvényesíteni a Romániára is jellemző többnemzetiségű társadalom kihívásai közepette. A találkozónak a sarutlan karmeliták rendjének a Bukaresthez közeli Snagov községben épített impozáns kolostora adott otthont, s részt vett dr. Francesco-Javier Lozano érsek, apostoli nuncius is, aki arról beszélt, hogy a szerzetesek megvalósítói a katolikus egyház bensőséges életének, az evangéliumnak, az Üdvözítőnek az egyházon keresztül a világra hagyott végrendeletének elhiva­tott tolmácsolói. Egyházunk „határnélkülisége” következtében minden in­téz­ményének ugyanaz a célja, s a szerzetesi életnek evan­géliumi jelként, a hűség fáklyájaként be kell épülnie az egyházközségek életébe, a romániai multi­kulturális környezetbe. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy az alapítók szellemiségének valóságos „mestereivé” váljanak, s hirdessék ezért – románul, magyarul, mindkét rítus szerint – a párbeszédet, az egyetértést, a toleranciát, a békét és a reményt. Végül a nuncius XVI. Benedek pápa áldását közvetítette.

Ezt követően Emilian Cătălin, a moldovai minorita ferencesek tartományfőnöke, a konferencia elnöke felolvasta a feladatai miatt külföldön tartózkodó Florentin Crihălmeanu görögkatolikus püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia részéről a megszentelt élet intézményeiért felelős főpásztor levelét. A közgyűlés megalakította a konferencia jogi; szociális- és oktatási, folyamatos képzési; lelkiségi (Pablo Guerrero Rodríguez jezsuita tartományfőnök javaslatára) és médiabizottságát, amelyek a Női Szerzetes Elöljárók Romániai Konferenciájának bizottságaival együttműködve tevékenykednek majd.

Tiberio Scorrano karmelita elöljáró, a konferencia főtitkára szólt a Brüsszelben székelő Európai Fő Szerzetes Elöljárók Konferenciái Egyesületétől érkezett, az intézmény nyelvhasználatára vonatkozó kérdésről: jelenleg francia, angol, német és olasz nyelven folyik az ügyvitel, ami a fordítások, a papíranyag stb. miatt költséges, s abszolút többséggel megszavazta a javaslatot, miszerint a jövőben csak az angol és az olasz nyelvet használják.

A témára vonatkozóan Valeriano Giacomelli (Don Orioné Társulat), Stefano Conotter, a házigazda szerepét is betöltő karmelita prior arról szólt, a társadalom kihívásai közepette a szerzetesi intézmények karizmáit jobban kifejezésre kell juttatni. Az eltelt húsz évben a szerzetesek szociális tevékenységükkel tűntek ki, szükséges, hogy ezután a romániai kulturális életben nagyobb mértékben legyenek jelen. Ez az ország fekvése (Kelet és Nyugat között), történelme miatt sem könnyű.

A tevékenység jobb megtervezését, a helyi egyházzal való jobb együttműködést szorgalmazta Fodor György piarista konfráter, a konferencia tiszteletbeli titkára. Pozitív eredményként említette a csángó magyarok részére a magyar nyelvű szentmisék engedélyezését, ami az Erdő Péter bíboros és Petru Gherghel jászvásári püspök közti személyes kapcsolatnak köszönhető. A nép ima utáni éhségét hangsúlyozta Ieronim M. Romocea bazilita provinciális; Fechetă Jenő obszerváns ferences szerint a szerzetesek „kovászt és fényt” megtestesítő szolgálata egyben felelősséggel járó kultúrközi feladat is; Vicenţiu Ghiurca iskolatestvér rámutatott, hogy egyházunk tekintélyét jelentősen erősíti a tanintézményeinek minősége; Blénesi Róbert aradi minorita a temesvári egyházmegyében a szerzetesek rendszeres találkozójáról és közös máriaradnai zarándoklatáról beszélt.

A részvevők köszöntötték Franceso-Javier Lozano pápai nagykövetet 68. születésnapján, s José Gabriel Segrelles (1885–1969) spanyol festőművész Kalazanci Szent József életéből ihletődött albumával ajándékozták meg.